Prejsť na hlavný obsah

Stratégia trvalej udržateľnosti IKEA – spoločne dosiahneme zmenu

Zem je naším jediným domovom. A dnes nás potrebuje viac než kedykoľvek predtým. Nerovnosť predstavuje riziko, že tento domov nebude rovnako dostupný pre všetkých. Neznášanlivosť zase môže spôsobiť, že sa tu nebudeme cítiť vítaní. A klimatické zmeny môžu reálne zapríčiniť jeho neobývateľnosť. No domov je vždy taký, aký si ho vytvoríme. Sme odhodlaní pomôcť miliarde ľudí žiť lepší každodenný život.

Slnečné svetlo presvitá medzi budovami a osvetľuje zelené rastliny. V pozadí idú ľudia.
Slnečné svetlo presvitá medzi budovami a osvetľuje zelené rastliny. V pozadí idú ľudia.

Dobré pre ľudí a planétu

Máme veľké ciele, ktoré chceme uskutočniť do roku 2030. Spolu s našimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi na celom svete bojujeme proti klimatickým zmenám, neudržateľnej spotrebe a nerovnosti. Tri hlavné oblasti, na ktoré sme sa zamerali:

1. Zdravý a udržateľný život

Inšpirovať k zmene a umožniť viac než miliarde ľudí žiť lepší život v rámci možností našej planéty. 

2. Rešpektovanie princípov cirkulárnej ekonomiky a pozitívny vplyv na klímu

Byť spoločnosťou, ktorá bojuje proti klimatickým zmenám a popri rozvoji svojho podnikania sa usiluje o obnovu zdrojov. 

3. Spravodlivé a rovnocenné prostredie

Pozitívne pôsobiť na všetkých ľudí v celom hodnotovom reťazci IKEA. 

Niekoľko príkladov, ako chceme dosiahnuť naše ciele

  • Dať nábytku IKEA druhý život
  • Ponúkať viac kvalitného jedla, ktoré je dobré pre našu planétu
  • V celom hodnotovom reťazci IKEA získavať energiu výhradne len z obnoviteľných zdrojov
  • Zabezpečiť prepravu tovaru s nulovými emisiami
  • Pomáhať utečencom a ďalším ľuďom v núdzi na celom svete
  • Spolupracovať so sociálnymi podnikmi a prispievať tak k začleneniu znevýhodnených osôb do spoločnosti
  • Podporovať vyvážené zastúpenie žien a mužov na pracovisku a spravodlivé odmeňovanie pre všetkých

Chcete sa dozvedieť viac?

Prečítajte si našu stratégiu trvalej udržateľnosti Dobré pre ľudí a planétu