Prejsť na hlavný obsah

Stratégia IKEA v oblasti trvalej udržateľnosti – ako dosiahnuť zmenu

Naša planéta je naším domovom. A tento domov nás dnes potrebuje viac než kedykoľvek predtým. Nerovnosť môže spôsobiť nedostupnosť. Neznášanlivosť môže vyvolať odmietnutie. A klimatické zmeny môžu zapríčiniť neobývateľnosť. No domov je vždy taký, aký si ho vytvoríme. Aby mohlo čo najviac ľudí žiť lepší každodenný život, chceme im pomôcť.

Medzi budovami v meste žiari slnko a osvetľuje zeleň v popredí. Vzadu prechádzajú ľudia.
Medzi budovami v meste žiari slnko a osvetľuje zeleň v popredí. Vzadu prechádzajú ľudia.

Dobré pre ľudí a planétu

Do roku 2030 sme si vytýčili veľké ciele. Spolu s našimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi na celom svete bojujeme proti klimatickým zmenám, neudržateľnej spotrebe a nerovnosti. Sústreďujeme sa na tri hlavné oblasti:

Žena s ryšavými vlasmi si lyžicou naberá horúce jedlo s misky. Na hlave má klobúk a na rukách šperky.

1. Zdravý a udržateľný život

Inšpirovať jednu miliardu ľudí a umožniť im lepší život v rámci možností, ktoré naša planéta ponúka.

Zelený vrcholček ihličnatého stromu, ktorý je obklopený ďalším stromami, v pozadí je jazero.

2. Obehové hospodárstvo a klíma

Mať pozitívny vplyv na klímu a popri rozvoji spoločnosti IKEA usilovať o obnovu zdrojov.

Dvaja pracovníci IKEA v žltých bezpečnostných vestách a s rúškami na tvári kontrolujú v továrni skrutky.

3. Spravodlivosť a rovnosť

Mať pozitívny spoločenský vplyv na každého v hodnotovom reťazci IKEA.

Príklady, ako chceme dosiahnuť naše ciele

  • Zabezpečiť nepotrebnému nábytku IKEA druhý život
  • Založiť komunitu výrobcov a spotrebiteľov čistej energie
  • Zaviesť do ponuky viac jedál, ktoré sú dobré pre našu planétu
  • V celom hodnotovom reťazci využívať výhradne energiu z obnoviteľných zdrojov
  • Ponúkať všade dopravu tovaru s nulovými emisiami
  • Pomáhať utečencom na celom svete
  • Spolupracovať so sociálnymi podnikmi
  • Podporovať rodovú vyváženosť a rovnosť v odmeňovaní

Chcete vedieť viac?

Pozrite si stratégiu IKEA v oblasti trvalej udržateľnosti – Dobré pre ľudí a planétu (People & Planet Positive).