Prejsť na hlavný obsah
Menu

Naši dodávatelia – kľúč k lepšiemu podnikaniu

Uvedomujeme si, že naša spoločnosť má vplyv na ľudí aj planétu. Ako teda zabezpečiť úspešné podnikanie, ktoré zároveň pomáha?

Chceme, aby mali všetci dobrý pocit z výrobkov, ktoré predávame. Preto výber dodávateľov nie je iba o tom, aby sme našli vhodnú kvalitu za vhodnú cenu. Chceme tiež zabezpečiť spĺňanie našich environmentálnych noriem a dosiahnuť, aby sa ku všetkým v našom hodnotovom reťazci pristupovalo spravodlivo.

Tento prístup vnímame ako prirodzenú súčasť našej snahy vytvárať lepší každodenný život, a preto sa vzťahuje na dodávateľov a poskytovateľov služieb vo všetkých častiach nášho hodnotového reťazca. Platí to pre poskytovateľov služieb pre naše obchodné domy, distribučné centrá i manažment prevádzok, ako aj pre dodávateľov potravín, dopravných služieb, bytových doplnkov či súčiastok.

Dve ženy v sýtomodrých tričkách pracujú v sklade dodávateľa  IKEA s prototypmi roliet.
Dve ženy v sýtomodrých tričkách pracujú v sklade dodávateľa  IKEA s prototypmi roliet.

Na podporu našich cieľov sme vytvorili etický kódex pre dodávateľov, ktorý je známy pod skratkou IWAY (štandard IKEA pri nákupe výrobkov, materiálov a služieb). Kódex IWAY je založený na všeobecne uznávaných medzinárodných dokumentoch a dohovoroch o ľudských právach, ochrane životného prostredia a pracovnej bezpečnosti, ako aj na hodnotách IKEA a zákonoch.

Už od jeho predstavenia v roku 2000 nám kódex IWAY pomáha vo všetkom, čo robíme. Jeho podmienky v súčasnosti spĺňajú dodávatelia nábytku, súčiastok, dopravných služieb a potravín z celého sveta. Pri pohľade na konkrétne čísla ide o tisíce ľudí, ktorí pracujú pre našich priamych dodávateľov bytového zariadenia a pre ostatných poskytovateľov služieb v našom hodnotovom reťazci. Nehovoriac o tom, že dodávatelia našich dodávateľov – teda naši subdodávatelia – zamestnávajú milióny ľudí.

Ako chránime našich pracovníkov

Naša vízia – vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí – podporuje našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ich lokálne komunity. Týka sa tak nielen ľudí, ktorí pracujú pre našich priamych dodávateľov.

To isté platí pre migrujúcich pracovníkov, ktorí opúšťajú svoje domovy, aby si našli prácu a zlepšili si kvalitu života. V mnohých prípadoch však môže prísľub pracovnej príležitosti vyústiť do nečakaných náborových poplatkov a v najhoršom prípade do nútenej práce.

V IKEA sme stanovili jasné štandardy náboru a zamestnávania pracovníkov. Od našich dodávateľov požadujeme pokrytie všetkých náborových a iných poplatkov, rovnocenný prístup ku všetkým pracovníkom, ponuku transparentných podmienok zamestnania a zabezpečenie dobrých pracovných i životných podmienok. Za žiadnych okolností netolerujeme nútenú prácu ani obchodovanie s ľuďmi.

Pozitívny pohľad na svet

Práca s dodávateľmi pre nás nespočíva len v zodpovednej výrobe a prevádzke. Záleží nám tiež na tom, aby sa naši dodávatelia stotožňovali s našou víziou, čím si vytvárame silné väzby do budúcnosti. Ak máme pri našej spolupráci rovnaký cieľ, namiesto klienta a dodávateľa sa z nás stávajú partneri.

Sme plne odhodlaní podporovať kódex IWAY po všetkých stránkach. Našim dodávateľom a poskytovateľom služieb poskytujeme školenia a podporu, aby vždy dokázali spĺňať nové požiadavky a neustále zakomponúvali kódex IWAY do svojich každodenných obchodných procesov. A zdá sa, že to funguje. Napríklad priemerná dĺžka spolupráce medzi spoločnosťou IKEA a dodávateľom bytového zariadenia je v súčasnosti až 11 rokov.