Prejsť na hlavný obsah

Politika zodpovedného odhalenia

Spoločne zaistime bezpečnosť

V IKEA si vážime dôveru našich zákazníkov, preto je pre nás bezpečnosť našej webovej stránky dôležitá.
• Ak ste zistili bezpečnostnú zraniteľnosť niektorej z našich služieb, budeme radi, ak nás o tom budete informovať* prostredníctvom Správy o zodpovednom odhalení na stránke na nahlasovanie chýb.
Váš podnet preveríme a ak je relevantný a zatiaľ nebol nahlásený, môžeme vašu snahu oceniť finančnou odmenou**.
Podrobnosti a podmienky Zásad zodpovedného odhalenia nájdete na stránke na nahlasovanie chýb. Spoločne tak zvýšime bezpečnosť stránky www.IKEA.sk
*Spoločnosť IKEA nepodnikne právne kroky proti tým, ktorí zistia a nahlásia bezpečnostnú zraniteľnosť v súlade so Zásadami zodpovedného odhalenia.
**Za Správu o zodpovednom odhalení môže byť vyplatená finančná odmena. Jej výška závisí od rozsahu zraniteľnosti a jeho vplyvu na naše podnikanie. Spoločnosť IKEA vyplatí odmenu len za riešenia v uvedenom rozsahu.