Prejsť na hlavný obsah

Politika zodpovedného odhalenia

Spoločne zaistime bezpečnosť

V IKEA si vážime dôveru našich zákazníkov, preto je pre nás bezpečnosť našej webovej stránky veľmi dôležitá.
Ak ste zistili bezpečnostnú zraniteľnosť niektorej z našich služieb, budeme radi, ak nás o tom budete informovať prostredníctvom Správy o zodpovednom odhalení (EN).
Váš podnet preveríme a ak je relevantný a zatiaľ nebol nahlásený, môžete získať finančnú odmenu** podľa uváženia IKEA. Môžeme vás tiež pozvať na účasť v programe Bug Bounty, ktorý prebieha nezávisle na programe zodpovedného odhalenia.
Podrobnosti a podmienky našej Politiky zodpovedného odhalenia (Responsible Disclosure Policy) nájdete nižšie. Spoločne tak zvýšime bezpečnosť stránky www.IKEA.sk

Podmienky testovania

V súlade s podmienkami Politiky zodpovedného odhalenia nie je povolené:
• prístup, sťahovanie a modifikovanie (alebo pokus o prístup, sťahovanie a modifikovanie) údajov na účte, ktorý vám nepatrí;
• vykonanie alebo pokus o vykonanie útoku odmietnutia služby (DoS);
• zverejňovanie, prenos, nahrávanie, nalinkovanie, posielanie alebo ukladanie škodlivého softvéru;
• testovanie, ktoré by viedlo k posielaniu nevyžiadanej alebo nepovolenej pošty, spamu alebo inej formy nevyžiadaných správ;
• vykonávanie testovania, ktoré by poškodilo prevádzku majetku IKEA; alebo
• testovanie aplikácií, webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré súvisia alebo sú prepojené s majetkom IKEA.
*IKEA nepodnikne žiadne právne kroky proti tým, ktorí zistia a nahlásia bezpečnostnú zraniteľnosť v súlade s touto Politikou zodpovedného odhalenia.
**Finančná odmena sa udeľuje len prostredníctvom programu Bug Bounty. Žiadosti o (finančnú alebo inú) odmenu v spojitosti so zistenou alebo údajnou bezpečnostnou zraniteľnosťou sú v rozpore s touto Politikou zodpovedného odhalenia.