Prejsť na hlavný obsah

Dizajn snov pre váš domov

Obývacia izba so sivou pohovkou VALLENTUNA, ktorá stojí v strede izby, za ňou preniká svetlo cez dve okná so žltými závesmi.

Dizajn snov​

Mnohí z nás dlhé mesiace pracujeme, učíme sa, hráme, cvičíme, oddychujeme na jednom mieste – doma. Domov je tým najdôležitejším miestom. Chceme, aby bol pre vás aj najkrajším! Práve preto je tu súťaž pre členov IKEA Family, v ktorej môžu získať dizajn snov pre jednu zo svojich miestností.

Trom víťazom navrhnú naši skúsení návrhári interiérov dizajn miestnosti presne podľa ich potrieb. Okrem návrhu získajú víťazi aj darčekové poukážky IKEA.

Prihlasovanie do súťaže o dizajn snov bolo ukončené

Práve teraz vyberáme 20 finalistov súťaže a fotografie ich miestností zverejníme na tejto stránke už 12. apríla. Až do 18. apríla budete môcť vyberať a hlasovať za svojho favorita. Trom výhercom súťaže navrhnú naši interiéroví návrhári dizajn miestnosti. Sledujte naďalej stránku IKEA Family!


Ako súťažiť o dizajn snov?

 1. Ak ešte nie ste členom IKEA Family, môžete sa zaregistrovať tu.
 2. Vyberte miestnosť u vás doma, ktorá potrebuje nový dizajn.
 3. Miestnosť odfotografujte.
 4. Využite prehliadač Google Chrome na prihlásenie sa do súťaže.
 5. Prihláste sa do súťaže do nedele 4. apríla. Vyplňte formulár nižšie, nahrajte fotografiu a popíšte vaše sny a potreby spojené s miestnosťou.
 6. Všetky prihlášky posúdia experti IKEA. Vybraných 20 finalistov zverejníme na tomto mieste 12. apríla.
 7. Následne vaše hlasy rozhodnú o troch víťazoch, ktorým vypracujeme profesionálny návrh interiéru.
 8. Troch víťazov dizajnu snov a darčekových poukážok oznámime v týždni od 19. apríla.

Viac podrobností o priebehu súťaže nájdete v nižšie uvedených Pravidlách súťaže.

Tešíme sa na vaše fotografie a príbehy a držíme palce!

Víťazi získajú návrh dizajnu a darčekovú poukážku

Návrhy pre troch víťazov vytvoria naši interiéroví konzultanti. Obsahovať budú detailný dispozičný plán riešenia, predbežnú kalkuláciu so všetkými nevyhnutnými výrobkami, nákupný zoznam, ako aj rady a tipy týkajúce sa zariadenia. Okrem návrhov získajú víťazi darčekovú poukážku v hodnote 300, 200 alebo 100 eur.

 • Pravidlá súťaže Vyhraj dizajn snov

  IKEA Bratislava, s. r. o., IČO 35 849 436, so sídlom Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len „IKEA“) organizuje súťaž Vyhraj dizajn snov (ďalej len „Súťaž“).

  1. Súťaž bude organizovaná spoločnosťou IKEA Bratislava v nasledujúcom termíne: 22. 3. 2021 do 4. 4. 2021. Do Súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí sú členovia klubu IKEA Family (ďalej len „členovia IF“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci IKEA a ich najbližší rodinní príslušníci.
  2. IKEA si vyhradzuje právo kedykoľvek v databáze IKEA Family skontrolovať, či člen IF spĺňa podmienky na účasť v Súťaži.
  3. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom a ani sa nevyžaduje žiadny poplatok.
  4. Pre všetkých záujemcov platí, že účastník musí súhlasiť s podmienkami Súťaže. Za súhlas sa považuje samotné prihlásenie sa do Súťaže.
  5. Každý člen IF sa môže do Súťaže zapojiť iba raz a to v riadnom termíne súťaže.

  Ako sa Súťaže zúčastniť

  1. IKEA vyzve členov IF, aby sa do súťaže zapojili. Urobí tak na stránke IKEA.sk/ikea-family a prostredníctvom newslettera pre členov IF. Samotná Súťaž bude prebiehať tak, že členovia IF budú požiadaní, aby na webe IKEA.sk/ikea-family nahrali fotografiu miestnosti, pre ktorú potrebujú návrh nového dizajnu a krátko popísali svoje potreby a predstavy spojené s novým dizajnom miestnosti.
  2. Účastník Súťaže nahrá 1 fotografiu v maximálnej veľkosti 6 MB a napíše krátky popis na maximálne 500 znakov do určených polí v prihlasovacom formulári zverejnenom na webe IKEA.sk/ikea-family
  3. Kvalifikovaní pracovníci obchodného domu IKEA – porota, následne vyberie spomedzi všetkých prihlásených 20 fotografií („Finalisti Súťaže“). Pri posudzovaní obrázkov a výbere víťazov sa bude prihliadať na kritériá, ako je atraktivita, jedinečnosť, komerčný potenciál a možnosť vytvoriť podľa návrhu reálnu premenu miestnosti.
  4. Týchto 20 Finalistov Súťaže odprezentuje IKEA Bratislava na svojej webovej stránke.
  5. V ďalšom kole členovia IKEA Family hlasovaním vyberú 3 víťazné fotografie miestností („Výhercovia Súťaže“), ktoré podľa nich najviac potrebujú nový dizajn. Každý člen IKEA Family má len jeden hlas.
  6. V prípade, že niektoré fotografie budú mať rovnaký počet hlasov, víťaza vyberie Local Marketing Manager IKEA Bratislava.
  7. Traja Výhercovia Súťaže budú odmenení.
 • Ceny a ocenenia

  1. Každý z Výhercov Súťaže vyhráva darčekovú poukážku IKEA. Poukážky budú v hodnote 100, 200 a 300 eur podľa umiestnenia. Víťazi Súťaže získajú okrem poukážky aj návrh dizajnu ich prihlásenej miestnosti na mieru s kompletným nákupným zoznamom.
  2. Žiadna z cien nemôže byť predmetom vyjednávania. Ceny sú neprenosné a nie je možné za ne vyplatiť peňažnú náhradu. Ceny ani žiadnu ich časť nie je možné nahradiť alternatívou v podobe inej karty IKEA. Všetky prípadné dane súvisiace s cenou udelenou za výhru v Súťaži uhradí IKEA a to v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
  3. IKEA si vyhradzuje právo vybrať náhradného víťaza a cenu udeliť inému účastníkovi Súťaže v prípade, ak má IKEA opodstatnený dôvod domnievať sa, že účastník Súťaže konal v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto dokumente, či konal spôsobom, ktorý IKEA považuje za nevhodný, nezákonný alebo pohoršujúci.
  4. Finalistov a Výhercov Súťaže bude IKEA kontaktovať e-mailom a/alebo telefonicky.
 • Zodpovednosť a povolenia

  1. Usporiadateľom tejto Súťaže je IKEA. Akékoľvek otázky a požiadavky týkajúce sa Súťaže treba adresovať spoločnosti IKEA na IKEA.sk/napistenam
  2. IKEA nenesie žiadnu zodpovednosť za zlyhanie sietí, počítačov alebo programov, ktoré znemožnia alebo pozdržia odoslanie alebo prijatie e-mailu účastníkov. Dôkaz o odoslaní sa nepovažuje za dôkaz o prijatí.
  3. IKEA nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré vyplynú z odloženia, zo zrušenia, z oneskorenia alebo zo zmeny ceny, ktoré sú mimo jej vplyvu, resp. za akékoľvek konanie alebo nekonanie tretej osoby – svojho dodávateľa. IKEA týmto nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie, ktoré vyplynie z prípadného zanedbania alebo nekalého konania zo strany IKEA.
 • Osobné údaje

  1. Na zapojenie do tejto Súťaže sa bude od účastníkov vyžadovať poskytnutie určitých osobných údajov, a to minimálne v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo IKEA Family a fotografia vybranej miestnosti, ktorú Usporiadateľ bude spracovávať za účelom organizácie súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhry na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného akceptovaním podmienok Súťaže, a to po dobu do vyhlásenia súťaže, ďalej len na základe zákonných povinností usporiadateľa plynúcich z účtovných a daňových predpisov.
  2. Zúčastnený si je vedomý toho, že ak bude vybratý za víťaza Súťaže, jeho krstné meno a fotografie “pred a po” miestnosti budú zverejnené on-line, napríklad na webových stránkach a sociálnych sieťach, ako aj v tlačených médiách používaných Usporiadateľom na základe oprávneného záujmu po dobu 3 mesiacov od ukončenia Súťaže.
  3. Usporiadateľ rovnako bude používať fotografie nielen v samotnej súťaži, ale aj ďalej, bez identifikácie majiteľa, ako ilustračné zábery pri komunikácii Služby interiérového konzultanta na webovej stránke aj v ďalších médiách po dobu 3 rokov.
  4. Zúčastnený má právo na prístup, opravu či vymazanie osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom.
  5. Má právo na prenosnosť údajov, ktoré poskytol na účely uzavretia zmluvného vzťahu, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte.
  6. Má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu.
  7. Tieto práva si môže uplatniť u Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, ktorú je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese data.privacy.sk@ikea.com alebo poštou na adrese Privacy officer, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.
  8. Má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na stránke www.uoou.sk
 • Práva duševného vlastníctva

  1. IKEA bude používať fotografie nielen v samotnej súťaži, ale aj ďalej, bez identifikácie majiteľa, ako ilustračné zábery pri komunikácii Služby interiérového konzultanta, ktoré bude zverejňovať na sociálnych sieťach IKEA, v obchodnom dome IKEA, na webstránke IKEA.sk a cez licencovaný internetový predaj (komerčné využitie obrázkov).
  2. Všetky príspevky do Súťaže musia byť pôvodným dielom účastníkov. Akékoľvek práva duševného vlastníctva vrátane (ale nie výlučne) autorského práva, dizajnových práv obsiahnutých vo fotografiách od účastníkov a popise fotografií, ktoré boli podľa nich vyrobené, budú patriť IKEA od momentu prihlásenia týchto diel do súťaže. IKEA si vyhradzuje právo na upravenie a prispôsobenie pôvodného diela s cieľom vytvoriť z neho relevantnú zariadenú miestnosť. Pôvodné dielo a všetky úpravy či prispôsobenia môže v marketingových materiáloch použiť ktorýkoľvek spolupracovník IKEA, a to bez ohľadu na médium či formu.
  3. V marketingovej komunikácii bude účastník Súťaže označený iba krstným menom, prípadne nebude označený vôbec.

  Rozhodné právo

  Súťaž a akékoľvek spory alebo nároky, ktoré by z nej alebo v súvislosti s ňou vyplynuli, sa budú riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky a budú podliehať právomoci slovenských súdov.

  Zapojením sa do Súťaže všetci vyjadrujú svoj súhlas s tým, že budú viazaní ustanoveniami Všeobecných podmienok pre všetkých účastníkov.