Prejsť na hlavný obsah

Splátkový predaj

Vyberte si čokoľvek, po čom túžite a využite výhodné financovanie, ktoré ponúkame prostredníctvom nášho zmluvného partnera Cetelem. Spoločne sme pre vás pripravili tri typy úverov, o ktoré si môžete zažiadať osobne v oddelení Finančných služieb v obchodnom dome IKEA, kde vám pracovníci Cetelem vytvoria kalkuláciu priamo na mieru.


Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Môžete si zvoliť dĺžku splácania a výšku mesačnej splátky podľa toho, ako vám to práve vyhovuje.

Teraz nezaplatíte ani len za skrutku

Nákup na splátky bez hotovosti a bez navýšenia, platí na nákupe nad 100 EUR od 17. 5. do 30. 6. 2021.

Príklad splácania:

Za tovar v hodnote v hodnote 500 EUR zaplatíte akontáciu 0 EUR a splácate 20 mesiacov po 25 EUR.

Výška úveru 500 EUR

Doba splatnosti 20 mesiacov

RPMN 0 %, fixný úrok 0 %

Celková suma k zaplateniu 500 EUR.

Tento úver vám poskytne spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava. Touto ponukou nevzniká právny nárok na poskytnutie úveru.


Splatenie za 10 mesiacov

Pri pokladni zaplatíte desatinu ceny a zvyšok uhradíte v desiatich mesačných splátkach. Ponuka bude vyhovovať tým, ktorí chcú úver zaplatiť do 10tich mesiacov.

Reprezentatívny príklad:

Cena tovaru 300 eur.
Priama platba 30 eur.
Výška úveru 270 eur,
počet mesačných splátok: 10,
výška mesačnej splátky 30 eur,
celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 eur,
ročná fixná úroková sadzba 23,56 %,
RPMN 26,28 %,
úver bez poistenia schopnosti splácať.

Nižšie splátky

Pri nákupe zaplatíte desatinu ceny a zvyšnú čiastku v dvadsiatich mesačných splátkach. Každá zo splátky je nastavená na zostávajúcich 5 percent ceny. Tento typ úveru bude vhodný pre tých, ktorí chcú nižšie splátky.

Reprezentatívny príklad:

Cena tovaru 300 eur.
Priama platba 30 eur.
Výška úveru 270 eur,
počet mesačných splátok: 20,
výška mesačnej splátky 15 eur,
celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 eur,
ročná fixná úroková sadzba 12,30 %,
RPMN 13,02 %,
úver bez poistenia schopnosti splácať.

Flexi a bez hotovosti

Flexi úver znamená, že si dobu splácania môžete nastaviť od 13 do 60 mesiacov a pri pokladni zaplatiť 0 až 90 % z ceny tovaru.


Reprezentatívny príklad:

Cena tovaru 300 eur.
Priama platba 0 eur.
Výška úveru 300 eur,
počet mesačných splátok: 24,
výška mesačnej splátky 14,26 eur,
celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 342,24 eur,
ročná fixná úroková sadzba 13,78 %,
RPMN 13,78 %,
úver bez poistenia schopnosti splácať.

Pôsobíme ako sprostredkovateľ úverov pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ktorá v SR používa obchodnú značku Cetelem. Viac informácií na webovej stránke www.cetelem.sk.


Poistenie schopnosti splácať - Poistite sa v prípade, že nebudete schopní svoju pôžičku splácať

Komplexný balík

5,29% z mesačnej splátky

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
 • zneužitia karty a straty dokladov (len pre kreditnú kartu)

Komplexný balík PLUS

5,29 % z mesačnej splátky + 0,99€

Poskytuje krytie v prípade:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
 • krádeže tovaru zakúpeného na splátky
 • home assistance
 • a) vek do 65 rokov
  b) nie je v pracovnej neschopnosti,
  c) nebol mu priznaný invalidný dôchodok,
  d) nepoberá starobný dôchodok (neplatí pre balík Senior),
  e) je zdravý (nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou).


Základné podmienky poskytnutia úveru:

 • Občianstvo SR alebo občan inej krajiny, ktorý má trvalý pobyt a korešpondenčnú adresu na území SR
 • Minimálny vstupný vek žiadateľa 18 rokov
 • Maximálny výstupný vek žiadateľa pri spotrebiteľskom úvere 75 rokov, v prípade revolvingového úveru 70 rokov
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmov
 • ZÁKLADNÉ DOKLADY

  • Občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt (v prípade cudzinca). Ak do žiadosti pristupuje spolužiadateľ (ak výška úveru prevyšuje 3000 €), je potrebný aj občiansky preukaz spolužiadateľa alebo povolenie na pobyt (v prípade cudzinca)
  • Druhý doklad totožnosti

  POTVRDENIE O PRÍJME

  Ak je príjem klienta/spolužiadateľa z územia SR a jeho príjem je overiteľný v Sociálnej poisťovni, nie je nutný doklad o príjme.

  Databázu Sociálnej Poisťovne nie je možné použiť na overenie príjmu, ak sa overovaný príjem platí policajtom/hasičom alebo vojakom na základe špeciálneho zákona.
  Databázu Sociálnej Poisťovne tiež nie je možné použiť na overenie príjmu pre živnostníkov, konateľov, spolumajiteľov spoločností, zamestnaných v zahraničí a poberateľov dôchodku zo zahraničia.

  Akceptované potvrdenie o príjme zamestnancov:

  • 3 výplatne pásky za posledné 3 výplatné obdobia alebo
  • výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
  • originál potvrdenia o príjme za posledné 3 mesiace od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní


  Akceptované potvrdenie o príjme pre živnostníkov:

  • výpis z účtu (preukazujúci príjem) za posledné 3 mesiace a
  • kópia daňového priznania typu B za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

  Akceptované potvrdenia o podaní daňového priznania podľa spôsobu podania: o pri daňovom priznaní podávanom elektronicky nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania.

  Akceptované potvrdenie o príjme pre konateľa/majiteľa spoločnosti
  (ak klient nemá trvalý pracovný pomer vo vlastnej spoločnosti):

  • výpis z bankového účtu (preukazujúci príjem) za posledné 3 mesiace a
  • potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom


  Akceptované potvrdenie o príjme pre žiadateľa s trvalým bydliskom na Slovensku zamestnaný v zahraničí:

  • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
  • výpisy z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, kam je klientovi poukazovaná mzda alebo
  • potvrdenie o výške príjmu alebo
  • výplatné pásky za posledné 3 výplatné obdobia

Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na našich zamestnancov v obchodnom dome IKEA alebo nás kontaktujte ohľadom konkrétnych možností financovania.