Prejsť na hlavný obsah

IDAHOT 2021 – Spoločne za zmenu. Práve tu. Spoločne.

  Počas Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii, ale aj každý jeden deň, spolu vytvárame svet, kde sa bude každý cítiť ako doma.

  Inklúzia LGBT+ je nášmu srdcu veľmi blízka. IKEA bola vždy prístupná pre všetkých a teda nikdy nediskriminovala. Chceme, aby sa ľudia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít cítili ako doma, a to nielen v IKEA, ale kdekoľvek.

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii si 17. mája chceme pripomenúť pokrok v inklúzii osôb LGBT+ a hovoriť o následných krokoch, ktoré môžeme podniknúť, aby sme tento pokrok posunuli ešte ďalej.

  V snahe byť inkluzívnejší pre všetkých ľudí LGBT+ v rámci IKEA sme prebrali vlajku pokroku. Vlajka obsahuje čierne a hnedé pruhy, ktoré predstavujú farebné komunity LGBT+, a tiež ružovú, svetlomodrú a bielu farbu, ktoré predstavujú transrodovú komunitu. Pre nás je vlajka pokroku viac ako symbolická. Vieme, že pokrok je dlhodobý proces, ktorý musíme podstúpiť, aby sa so všetkými ľuďmi v komunite LGBT + zaobchádzalo rovnako a necítili sa vynechávaní.

  #SpolocneZaZmenu

  Stačí, ak máte máte v srdci miesto na to, aby ste počúvali, vzdelávali sa a bojovali proti homofóbii, bifóbii a transfóbii.

  Fox FisherUmelec, filmár, bojovní za práva

  Výrobky, ktoré by vás mohli zaujať

  Od roku 2019 sa séria STORSTOMMA predáva vo viac ako 26 krajinách, pričom časť zo zisku smeruje priamo do miestnych organizácií LGBT+, ktoré bojujú za rovnosť. Ukážte svoju podporu svetu, v ktorom sa každý cíti ako doma, touto dúhovou taškou a pripojte sa k viac ako 3,5 miliónom hrdých tašiek z celého sveta! Alebo buďte hrdí nahlas, s novým krytom na reproduktor ENEBY, ktorého vznik inšpiroval jeden z našich zamestnancov, ktorý si kryt ako prvý upravil svojpomocne.

  #SpolocneZaZmenu

  Kroky, ktoré môže podniknúť každý z nás

  Ako spolu môžeme vytvoriť svet, kde sa bude každý cítiť ako doma?

  Všetci máme moc posúvať pokrok o niečo ďalej a pomôcť celej komunite LGBT+ cítiť sa akceptovaní a rešpektovaní, a to doma, v práci i vo svete. Podľa nižšie uvedených tipov môžete zistiť, či existujú spôsoby, ako dosiahnuť pokrok v každodennom živote.

  #SpolocneZaZmenu

  Nebuďte ticho

  Začuli ste niečo, čo sa vám nepáči? Ozvite sa a priateľsky vysvetlite, prečo nie je v poriadku hovoriť týmto spôsobom, alebo prečo sa vám to zdá znepokojujúce. Ak je to pre vás príliš ťažké, povedzte to niekomu, kto sa vyjadrí za vás. Všetci sa musíme postaviť proti diskriminácii a nenávisti, aj keď je to nepríjemné.

  Voľte inkluzívny jazyk

  Nevytvárajte si domnienky o pohlaví, sexuálnej orientácii alebo vzťahu niekoho iného. Používajte jazyk, ktorý uznáva, že existujú rôzne typy vzťahov a rodín. To môže znamenať použitie rodovo neutrálnych slov ako „partneri“ alebo „rodičia“.

  Rešpektujte zámená, ktoré ľudia používajú (ona, oni, on, atď.)

  Zámená, ktoré používame, súvisia s našim najhlbším zmyslom seba a s tým, ako chceme, aby nás svet videl. Keď vám niekto povie, akým zámenom si želajú byť adresovaní, rešpektujte ich a používajte ich. Používanie nesprávnych zámen (nesprávne označenie rodu) môže byť urážlivé a zákerné.

  Dajte všetkým vedieť, aké zámená používate

  Už ste premýšľali o zmene svojho e-mailového podpisu alebo popisu v profile na sociálnych sieťach tak, aby zobrazovali vaše osobné zámená? Je to vynikajúci spôsob, ako ukázať svetu spriaznenosť voči komunite LGBT+ a zároveň sa vďaka tomu stane debata o zámenách bežnejšou. Je to malý krok, vďaka ktorému bude život príjemnejší a inkluzívnejší pre všetkých.

  Priznajte si chybu

  Všetci občas robíme chyby. Ak o si o niekom vytvoríte nesprávny predpoklad, alebo na neho odkážete nesprávnym zámenom, alebo omylom použijete nevhodný alebo urážlivý výraz, uznajte svoju chybu. Ak vás niekto opraví, môžete tej osobe poďakovať za konštruktívnu spätnú väzbu.

  Čítajte a buďte zvedaví

  Ak sa chcete dozvedieť viac o záležitostiach týkajúcich sa LGBT+, máte k dispozícii veľké množstvo informácií. Odpovede na otázky môžete hľadať online alebo sa môžete s úctou opýtať ľudí z komunity LGBT+ na ich názory a perspektívu. Dostatok informácií je dôležitým krokom k inkluzivite.

  Pýtajte sa s úctou

  Zvedavosť je skvelá vlastnosť, avšak rešpektujte súkromie. Vžite sa do kože iných ľudí a nedávajte im zjavne osobné otázky, na ktoré by ste si sami nechceli odpovedať.

  Zapojte sa

  Podpíšte petíciu. Pochodujte za viac práv. Zistite viac o dobrovoľníctve pre LGBT+ alebo prejavte svoju podporu finančnými darmi. V oblasti rovnosti LGBT+ sme dosiahli značný pokrok, ale každý z nás môže urobiť ešte oveľa viac.

  Pokrok, ktorý sme dosiahli

  Tu je niekoľko pokroku, ktorý sme za posledný rok dosiahli vo svete:

  • Srbská IKEA verejne podporila očakávané právne predpisy, ktoré uznávajú zväzky osôb rovnakého pohlavia.
  • V IKEA v Austrálii sa vytvorili rodovo neutrálne toalety, sa zamestnanci a zákazníci mohli cítiť v IKEA bezpečne, pohodlne a akceptovane.
  • IKEA v USA získala skvelé skóre v indexe pracovísk priateľských k LGBT+ organizáciám od nadácie Human Rights Campaign Foundation.

   

  V rámci nášho plánu začleňovania LGBT+ naďalej ponúkame školenie pre našich zamestnancov o začleňovaní, nevedomých predsudkoch a otázkach LGBT+, aby sme sa uistili, že sú hnutiu LGBT+ naklonení. Náš súbor nástrojov na začlenenie transrodových osôb obsahuje globálne smernice na vytváranie trans-inkluzívneho pracoviska a trans-inkluzívnych tímov.

  #SpolocneZaZmenu

  Skúste byť dverami, nie stenou. Čo môžete stratiť? Nič. Môžete len získať.

  Sara del FabbroIKEA Srbsko, SEE CEO

  IKEA podporí ziskom z predaja duhových tašiek projekt inPoradňa, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí.

  inPoradňu prevádzkuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť . V súčasnosti musela byť jej činnosť pre protipandemické opatrenia a nedostatok financií výrazne obmedzená. Aj vďaka podpore od IKEA bude môcť od leta 2021 obnoviť činnosť podporných skupín pre LGBTI ľudí. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu miery pocitu bezpečia a sebaakceptácie u mladých LGBTI ľudí. Skupinová psychologická práca s mladými LGBTI ľuďmi prostredníctvom zdieľania skúseností, vzájomnej podpory a spätnej väzby pomáha pri ich sebaprijatí, osobnom raste, nadväzovaní sociálnych vzťahov a získavaní sociálnych zručností.

  Počas dvojročnej existencie sa na inPoradňu obrátilo viac ako 400 ľudí. LGB ľudia vyhľadávali najmä psychologickú podporu v procese coming outu v rodine, škole či v práci, pri riešení medziľudských vzťahov a pri násilí a diskriminácii, ktoré zažívajú ale aj právne poradenstvo, týkajúce sa právnej úpravy vzťahov s partnerom/kou. Transrodové osoby hľadali informácie o prístupe k zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí s tranzíciou a ktorú sa im nepodarilo získať, informácie ako postupovať pri zmene mena, priezviska, rodného čísla a dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Na poradňu sa obrátili aj rodičia, ktorí majú transrodové deti.