Hoppa till huvudinnehåll

Praktikprogram för mångfald

Mångfald och inkludering är självklart för oss på IKEA. Vi är ett företag för de många människorna och vill spegla befolkningen i de marknader där vi verkar. Runt 10-15 % av Sveriges befolkning har någon form av funktionsvariation. För att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden genomför IKEA nu ett praktikprogram med stöd av Tillväxtverket.

Att rekrytera personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kräver tid, kunskap och engagemang. Vi tror att ett aktivt handledarskap på arbetsplatsen är den nödvändiga bryggan mellan näringsliv, myndighet och individ.

Därför genomför IKEA sedan hösten 2018 ett praktikprogram på fem varuhus (Kungens Kurva, Västerås, Älmhult, Helsingborg och Sundsvall). Tio handledare, utbildade av Arbetsförmedlingens specialister, leder 25 arbetssökande med funktionsvariationer eller språksvårigheter för att förhoppningsvis skapa en jobbmöjlighet på IKEA.

På varuhuset i Älmhult är på det Owen Pearce och Elina Mabasa Bergström som stöttar deltagarna.


”Det är en fantastisk möjlighet att få bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats. Jag inspireras av hur praktikanterna utvecklas och växer under sin resa hos oss. Stödet från alla kollegor i varuhuset är det som gör det möjligt”, säger Elina.

Att även de deltagande praktikanterna är nöjda med upplägget.

”Jag har fått anpassningar under första tiden på andra arbetsplatser, men sedan har jag förväntats klara allting själv och känt mig otrygg och osäker. På IKEA känns det verkligen som att alla är intresserade av min utveckling och att inte bara handledaren, utan alla medarbetarna stöttar mig.Det har också varit helt avgörande att ha en ensam introduktion som fick ta den tid som behövdes, i min takt och efter mina förutsättningar”, säger en av deltagarna.

Praktikprogrammet fortsätter under våren 2019. I varje individuellt fall tar man ställning till hur en eventuell fortsättning kan se ut.