Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald och inkludering

Mångfald är en nyckel till framgång och finns i alla former och storlekar.

Genom att vara oss själva och vara annorlunda kan vi alla växa.

Inom Ingka koncernen välkomnar vi alla dimensioner av mångfald. En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och för vår verksamhet.

Vi strävar efter en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sina olika talanger och kan vara sig själv.

Vi vill att alla medarbetare på IKEA ska känna sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund.
Vi vill att alla medarbetare på IKEA ska känna sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund.

Inkludering

Hänsyn till människor samt mångfald och inkludering ingår i våra värderingar och i vår vision. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna, respekterade, uppskattade och att de kan få stöd, oavsett bakgrund.

För oss på IKEA innebär detta att skapa nya samarbetsvänliga arbetssätt och ha ett inkluderande perspektiv varje dag. Det handlar om att ta vara på våra olikheter.

IKEA sexkantsnyckeln har blivit en symbol för bra möbler till ett bra pris.
Vi tror att det unika hos varje individ gör IKEA bättre

På IKEA uppskattar vi det unika hos varje medarbetare eftersom varje individ gör IKEA bättre.
Välkommen att jobba på IKEA!
Inkludering är allas ansvar


Vi står upp för jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Den 10 december firade vi den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Inom IKEA koncernen satsar vi fullt ut på jämställdhet – vi tycker det är en grundläggande mänsklig rättighet och det återspeglas i våra värderingar.

Inom IKEA koncernen tar vi ställning för rättvis behandling och lika möjligheter samt stödjer allas mänskliga rättigheter oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, fysisk förmåga, etnicitet, nationalitet, religion, civilstånd och familjesituation eller någon annan aspekt av deras identitet. Att stödja våra medarbetares rätt att vara sig själva är för oss den enda vägen framåt som ett humanistiskt och värderingsdrivet företag.

Inom IKEA tar vi ställning för rättvis behandling och lika möjligheter samt stödjer allas mänskliga rättigheter. Som en humanistiskt och värderingsdrivet företag ställer vi oss fullt ut bakom din rätt att vara dig själv.

Vår policy om mänskliga rättigheter och jämställdhet avspeglar vår inställning till jämställdhet och vår jämställdhetsregel gör detta till ett sätt att arbeta. Alla våra chefer har en skyldighet att identifiera hinder för mångfald och inkludering i sin del av organisationen samt att minimera dessa. Inkludering är varje medarbetares ansvar. Det börjar med att alla tror på och vill arbeta i en inkluderande arbetsmiljö. Det innebär att vi alla måste stå upp för oss själva och för andra, och jobba för att minska omedvetna orättvisor.

För att visa vårt engagemang för jämlikhet samarbetar vi med Europeiska kommissionen för att stärka Diversity Charter som är ett nätverk för mångfald och för att föregå med gott exempel för andra företag. Alla EU-länder har undertecknat sitt nationella mångfaldskontrakt för att främja mångfald och lika möjligheter på arbetsplatsen och i samhället.

Dessutom har vår VD Jesper Brodin undertecknat Women Empowerment Principles (WEP) för att säkerställa jämställdhet.

För att stärka arbetet med mångfald och inkludering i hela IKEA koncernen har vi ett globalt mångfalds- och inkluderingsnätverk, inklusive drygt 70 mångfalds- och inkluderingsambassadörer, som företräder olika företag, funktioner och länder inom IKEA koncernen.


Vår ambition på IKEA är att nå en jämlik könsfördelning på alla nivåer och befattningar.

Jämställdhet

Vi ser jämställdhet mellan könen som en central del av mänskliga rättigheter. Vår ambition är att uppnå jämställdhet inom IKEA koncernen, och det går längre än 50/50 i könsbalans gällande alla nivåer och befattningar. Jämställdhet mellan könen handlar också om att skapa en inkluderande kultur där kvinnor och män uppskattas för sina unika bidrag och påverkar företagskulturen på ett unikt och kompletterande sätt. För alla vinner när människor har samma möjlighet att växa.

På IKEA har kvinnor och män samma möjlighet att lyckas – över hela världen, 365 dagar om året.
Jämställdhet fungerar bättre! Därför arbetar IKEA koncernen för en arbetsmiljö där män och kvinnor kan lyckas på samma villkor – över hela världen, 365 dagar om året.

Därför arbetar IKEA koncernen för en arbetsmiljö där män och kvinnor kan lyckas på samma villkor – över hela världen, 365 dagar om året.


HBTQ+-inkludering

Vi stödjer våra HBTQ+-medarbetares (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera och andra uttryck och könsidentiteter) rätt att få vara sig själva. Vårt mål är att skapa en helt inkluderande arbetsmiljö och erbjuda lika möjligheter för att på så sätt bidra till en positiv förändring inom alla våra verksamhetsområden och i samhället i stort.

På IKEA har alla medarbetare rätten att få lika möjligheter.

Visste du att:

Vi har gått med i Workplace Pride och Stonewall, två organisationer som arbetar för ökad acceptans av personer med olika sexuella läggningar och könsidentiteter (HBTQ+). Vi har även varit med om att ta fram och stödjer FN:s uppförandekod för att komma tillrätta med diskriminering mot HBTQ+-personer på arbetsplatser och i samhället.


Arbetsområden

Juridik och styrning

Du hjälper oss att hålla oss på banan och hänga med i en föränderlig värld. Du älskar att samordna lokala och internationella lagar med det bästa för IKEA och dess kunder. Tack vare din ihärdighet kan verksamheten ligga i framkant gällande de juridiska krav och riktlinjer som styrningen kräver. Din integritet kan inte ifrågasättas, du har stor kapacitet och ditt sinne för detaljer är oerhört viktigt för oss.

Logistik och leveranskedja

Att se till att saker och ting kommer härifrån och dit. Eller tusentals saker och ting till olika platser. Du trivs med de strategiska och taktiska utmaningar som krävs för att IKEAs produkter och sortiment ska finnas tillgängliga runt om i världen till högsta kvalitet och lägsta möjliga pris. Du ser till att våra kunder kan köpa BILLY online på morgonen och ha den innan de går och lägger sig.

Marknadsföring och kommunikation

Du är IKEAs röst. På alla platser och i alla kanaler där IKEA är närvarande. Med ord. Med bilder. Och kanske med virtuella världar, och annat. Ditt uppdrag är att bygga varumärket och inspirera människor att besöka varuhuset och se värdet i vårt utbud. Och att hålla medarbetarna informerade, engagerade och sammankopplade i en verksamhet som ständigt förändras.

Material och innovation

Vem skulle någonsin komma på något sådant? Du! Du fördjupar dig i nya tekniker och material. Du utvecklar lösningar och bygger plattformar som definierar IKEA sortimentet i årtionden framöver. Hållbart, attraktivt, kompatibelt, hälsosamt och säkert. Allt för att leverera produkter som på riktigt gör livet lättare för kunderna hos IKEA.

Medarbetare och HR

Du stöttar verksamheten på IKEA med hjälp av medarbetarprocesser som bygger på IKEA värderingarna och ett unikt perspektiv på människor. Du anser att olika erfarenheter och bakgrunder gör oss smartare och starkare som kollektiv. Du jobbar hårt för att värva de bästa medarbetarna. Och du skapar en stabil grund där medarbetarna kan blomma ut till sina bästa jag när också de hjälper oss att bygga upp verksamheten. Du har en stark tro på människor.