Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald och inkludering

Inom IKEA tar vi ställning för rättvis behandling och lika möjligheter samt stödjer allas mänskliga rättigheter. Som en humanistiskt och värderingsdrivet företag ställer vi oss fullt ut bakom din rätt att vara dig själv.

Mångfald är nyckeln till framgång och finns i alla former och storlekar. Genom att vara oss själva och bidra med våra unika egenskaper, kan vi alla växa.

Inom IKEA koncernen välkomnar vi alla dimensioner av mångfald. En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och vår verksamhet.

Vi strävar efter en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sina olika talanger och kan vara sig själv.


Inkludering

Hänsyn till människor samt mångfald och inkludering ingår i våra värderingar och i vår vision. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna, respekterade, stöttade och uppskattade, oavsett vilka de är eller varifrån de kommer.

På IKEA innebär detta att vi skapar arbetssätt för att jobba tillsammans på ett inkluderande sätt varje dag. Det handlar om att göra det mesta av våra olikheter.

På IKEA uppskattar vi det unika hos varje medarbetare eftersom varje individ gör IKEA bättre.

Vi står upp för jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Den 10 december firar vi den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Inom IKEA koncernen satsar vi fullt ut på jämställdhet – vi tycker det är en grundläggande mänsklig rättighet och det återspeglas i våra värderingar.

Inom IKEA koncernen tar vi ställning för rättvis behandling och lika möjligheter samt stödjer allas mänskliga rättigheter oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, fysisk förmåga, etnicitet, nationalitet, religion, civilstånd och familjesituation eller någon annan aspekt av deras identitet. Att stödja våra medarbetares rätt att vara sig själva är för oss den enda vägen framåt som ett humanistiskt och värderingsdrivet företag.

Vår policy om mänskliga rättigheter och jämställdhet avspeglar vår inställning till jämställdhet och vår jämställdhetsregel gör detta till ett sätt att arbeta. Alla våra chefer har en skyldighet att identifiera hinder för mångfald och inkludering i sin del av organisationen samt att minimera dessa. Inkludering är varje medarbetares ansvar. Det börjar med att alla tror på och vill arbeta i en inkluderande arbetsmiljö. Det innebär att vi alla måste stå upp för oss själva och för andra, och jobba för att minska omedvetna orättvisor.

För att visa vårt engagemang för jämlikhet samarbetar vi med Europeiska kommissionen för att stärka Diversity Charter som är ett nätverk för mångfald och för att föregå med gott exempel för andra företag. Alla EU-länder har undertecknat sitt nationella mångfaldskontrakt för att främja mångfald och lika möjligheter på arbetsplatsen och i samhället.

Dessutom har vår VD Jesper Brodin undertecknat Women Empowerment Principles (WEP) för att säkerställa jämställdhet.

För att stärka arbetet med mångfald och inkludering i hela IKEA koncernen har vi ett globalt mångfalds- och inkluderingsnätverk, inklusive drygt 70 mångfalds- och inkluderingsambassadörer, som företräder olika företag, funktioner och länder inom IKEA koncernen.

Jämställdhet

Vi ser jämställdhet mellan könen som en central del i våra mänskliga rättigheter. Vår ambition är att uppnå jämställdhet inom IKEA koncernen, som sträcker sig längre än 50/50 i könsbalans inom alla nivåer och befattningar.

Jämställdhet handlar också om att skapa en inkluderande kultur där kvinnor och män värderas för sina unika insatser och påverkar organisationens kultur på sitt unika sätt. För när människor har samma möjligheter att växa kan alla bli vinnare.

LGBT+inkludering

Vi stödjer våra hbtq+medarbetares (homo-, bi- och transpersoner + alla andra sexuella läggningar och könsidentiteter) rätt att vara sig själva. Vårt mål är att skapa en helt inkluderande arbetsmiljö och lika möjligheter för alla, för att på så sätt bidra till en positiv förändring inom alla våra verksamhetsområden och i samhället i stort.


Visste du att:

Vi har gått med i Workplace Pride Foundation och StoneWall, två organisationer med fokus på HBTQ+-inkludering på arbetsplatsen. Vi har också varit med om att ta fram samt ställer oss bakom FN:s uppförandekod för att komma tillrätta med diskriminering mot HBTQ+-personer på arbetsplatser och i samhället.


Arbetsområden

Juridik och ledning

Du hjälper oss att hålla oss på rätt spår i en föränderlig värld. Du gillar att harmonisera lokal och internationell rätt för företagets och kundernas bästa. Ditt arbete håller oss i framkant av de lagar och riktlinjer som krävs i vår verksamhet. Du har en stark integritet, stor kapacitet och noggrannhet med detaljer.

Logistik och leveranskedja

Förflytta en sak från en punkt till en annan. Eller tusentals saker till alla möjliga ställen Du trivs med den strategiska och taktiska utmaning som krävs för att säkerställa tillgången till IKEA produkter och IKEA sortimentet över hela världen, till högsta kvalitet och lägsta möjliga kostnad. Det är du som ser till att kunderna kan köpa en BILLY bokhylla online på morgonen och få den hemlevererad samma kväll.

Marknadsföring och kommunikation

Du är vår IKEA röst. På alla ställen och i alla kanaler där IKEA kommer till tals. I text. Och i bilder. Och kanske också i virtuella världar och andra sammanhang. Ditt uppdrag är att bygga varumärket IKEA och inspirera människor att se värdet i vårt utbud. Och att hålla dina medarbetare informerade, engagerade och uppkopplade i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

Material och innovation

Vem skulle kunna komma på något sånt? Jo... du! Du har djupa kunskaper om ny teknik och nya material. Du hittar lösningar och bygger plattformar som kommer att definiera IKEA sortimentet under decennier framöver. Lösningar som är hållbara, attraktiva, kompatibla, hälsosamma och säkra. Allt för att leverera produkter som ger IKEA kunderna en bättre vardag.

HR

Du stödjer IKEA verksamheten med hjälp av HR-processer baserade på våra IKEA värderingar och vår syn på våra medarbetare. Du anser att olika erfarenheter och bakgrunder tillsammans gör oss både klokare och starkare. Du jobbar hårt för att rekrytera de bästa personerna. Och du skapar en stabil grund för deras utveckling eftersom det är våra medarbetare som utvecklar vår verksamhet. Du har en stark tro på människor.

Fler länkar