Hoppa till huvudinnehåll

Mer hållbar bomull

En bomullsodling.

  Bomull är en av våra viktigaste råvaror. Den finns i många av våra produkter – från soffor och kuddar till lakan och madrasser. Även om vi älskar bomull så inser vi att konventionell bomullsodling ofta är skadlig för både miljön och odlarna. Därför har vi bestämt oss för att endast använda bomull som odlas ansvarsfullt.


  Sedan den 1 september 2015 kommer all bomull som används i IKEA produkter från mer hållbara källor.

  Sedan 2015 kommer all bomull som används i IKEAs produkter från mer hållbara källor. Det innebär att bomullen antingen är återvunnen eller odlas med mindre vatten och mindre mängd kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.

  Vi är stolta över att endast använda 100 procent mer hållbar bomull, men vi är inte nöjda. I framtiden vill vi minska vårt användande av bomull och istället använda mer återvunnen bomull. Dessutom arbetar vi med att hitta nya innovativa material. Men vi kommer inte sluta använda bomull helt, därför arbetar vi också med att skapa en positiv förändring i hela bomullsindustrin.


  Hur påverkar bomull människor och planeten?

  • Konventionell bomullsodling är kräver väldigt mycket vatten och giftiga kemikalier.
  • Bomull är en monokultur. Detta betyder att med konventionell odling så är det en väldigt begränsad biologisk mångfald där bomullen växer.
  • Höga kostnader för kemikalier och bevattning kan göra att odlarna kommer nära eller under fattighetsgränsen.

  Vad för bomull använder IKEA?

  • 17 procent kommer från återvunnen bomull.
  • 77 procent kommer från bomull som odlats i Better Cotton Initiative (BCI). Odlare i initativet har implementerad metoder för att använda mindre vatten, färre kemikalier och bekämpningsmedel.
  • 6 procent kommer från odlare som arbetar mot att bli en del av Better Cotton Initiative eller andra initativ som ‘e3 Cotton Program’ i USA.

  IKEA leder förändringen mot bättre bomull

  För över tio år sedan grundade IKEA, WWF och andra partners Better Cotton Initiative (BCI) för att göra den globala bomullsproduktionen bättre för branschen, odlarna och miljön. I dag är initiativet en av de största bidragande faktorerna till en bättre bomullsodling världen över.

  Än så länge är IKEA den enda globala återförsäljaren av produkter där 100 procent av bomullen kommer från mer hållbara källor. Men vi vill fortsätta påverka utanför vår egen verksamhet. Vi arbetar för att bomull från mer hållbara källor ska bli standard – samtidigt som det ska vara prisvärt och tillgängligt för alla.

  Med hjälp av undervisning i fält har vi hjälpt cirka 110 000 odlare att använda mer hållbara odlingsmetoder. Det har gett odlarna lägre kostnader, högre vinster och bättre arbetsförhållanden. Familjerna har fått bättre levnadsstandard och bland annat kan barnen nu gå i skolan. Samtidigt som vi fortsätter arbeta ute på fältet utökar vi nu omfattningen av våra bomullsprojekt till att även inkludera vatten, biologisk mångfald och markhantering.


  Ansvarsfull användning av vatten

  Inom konventionell bomullsodling används stora mängder kemikalier och vatten. Det skapar ofta skador för miljön och leder till en hälsorisk hos odlarna. Den mer hållbara bomull som IKEA använder odlas med mindre vatten och kemikalier, vilket hjälper områden som är utsatta för erosion och vattenbrist.

  Vi utgår ifrån WWF:s modell för ansvarsfull vattenanvändning. Det minskar miljöpåverkan från både vår egen verksamhet och våra leverantörers, ger stöd till hållbar vattenanvändning i flodområden och ökar människors tillgång till rent vatten.

  Vårt arbete fokuserar på bomull, där vi utbildar odlare i bättre vattenhantering samt bildar vattenanvändarföreningar i lokalsamhällena för att spara vatten som istället kan användas till annat.


  När du köper mer hållbara bomullsprodukter från IKEA bidrar du till att dina barn kan växa upp i en mindre förorenad värld.

  Läs mer om våra samarbeten och hur vi arbetar med bomull

  Sedan 1 september 2015 kommer all bomull som används i IKEA produkter från mer hållbara källor. Det innebär att bomullen odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna får högre vinstmarginaler.