Hoppa till huvudinnehåll

Våra leverantörer

Vi vet att vår verksamhet påverkar både människor och vår planet. Så hur kan vi arbeta på ett sätt som är bra både för affärerna och för planeten?

Vi vill att alla ska må bra av produkterna vi säljer. Därför handlar det inte bara om kvalitet och pris när vi väljer leverantörer. Vi vill också vara säkra på att de uppfyller våra miljöstandarder och att de behandlar alla väl.

För oss är det ett naturligt steg i arbetet för att skapa en bättre vardag. Det gäller leverantörer av varor och tjänster i olika delar av vår värdekedja, bland annat externa leverantörer till varuhus och distributionscenter, resurshantering samt leverantörer av mat, transport, heminredningsprodukter och komponenter.

The IKEA Way

För att uppnå de här målen har vi tagit fram en uppförandekod för leverantörer som vi kallar IWAY. Den beskriver hur vi arbetar med att köpa in produkter, material och tjänster. IWAY bygger på internationellt erkända dokument och konventioner gällande mänskliga rättigheter, miljöskydd och säker arbetsmiljö, samt på våra värderingar och lagstadgade krav.

Sedan lanseringen år 2000 genomsyras allt vi gör av IWAY. Vi anlitar leverantörer som är godkända enligt IWAY när det gäller heminredning, komponenter, varutransporter och mat, över hela världen Totalt sett arbetar hundratusentals människor hos våra direktleverantörer inom heminredning och hos andra tjänsteleverantörer i värdekedjan. Och hos våra leverantörers leverantörer – våra underleverantörer – arbetar miljontals människor.

Trygg arbetsmiljö

Vår vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” omfattar våra medarbetare och kunder samt våra leverantörers medarbetare och de samhällen där de lever och verkar. Det gäller inte bara dem som arbetar hos leverantörer som anlitas direkt av IKEA.

Vår vision gäller även migrantarbetare som lämnar sina hem för att hitta arbete och förbättra sin livskvalitet. De måste ofta betala rekryteringsavgifter för de arbetsmöjligheter som finns, och i värsta fall kan detta leda till skuldslaveri.

På IKEA har vi upprättat tydliga standarder för rekrytering och anställning av medarbetare. Vi kräver att leverantörerna står för alla rekryteringsavgifter och tillhörande kostnader, behandlar migrantarbetare jämlikt och att de erbjuder transparenta arbetsvillkor samt bra arbets- och boendemiljö. Vi har nolltolerans gällande tvångsarbete och människohandel.


Ett positivt perspektiv

Vårt arbete med leverantörer handlar inte bara om att se till att all tillverkning och all verksamhet sker på ett ansvarsfullt sätt. Genom att se till att våra leverantörer delar vår vision skapar vi ett starkt samarbete för framtiden. När vi kan arbeta tillsammans mot samma mål blir vi inte bara köpare och leverantör, utan partners för tillväxt.

Vi är djupt engagerade i IWAY. Vi ger våra leverantörer av varor och tjänster utbildning och stöd så att de kan uppfylla och efterleva nya krav, och för att hjälpa dem att kontinuerligt göra IWAY till en del av verksamheten varje dag. Och det verkar fungera. Som ett exempel har vi i genomsnitt samarbetat med våra leverantörer av heminredning i 11 år.