8 IDÅSEN bilder
Hoppa över bilder

IDÅSEN Bord, svart/beige,

Pris 2495:-
1 996:- exkl. moms

10 års garanti

IDÅSEN Bord, brun/beige, 140x70x105 cm
IDÅSEN Bord, brun/mörkgrå, 140x70x105 cm
IDÅSEN Bord, svart/beige, 140x70x105 cm
IDÅSEN Bord, svart/mörkgrå, 140x70x105 cm

Tillgänglighet

HemleveransKontrollerar tillgänglighet ...
Varuhus
Kontrollerar tillgänglighet ...

I eller utanför ett mötesrum, stående eller sittande, långa perioder eller korta kreativa insatser. Mötes- och konferensborden stöder alla olika sätt för dig att jobba och samarbeta.

Artikelnummer393.995.41

Produktinformation

10 års garanti. Läs om villkoren i garantibroschyren.

Kombinera så många bord som du vill och skapa en lösning som passar dig och ditt team – för möten, kreativa workshops, samarbeten och individuella uppgifter.

Du kan snabbt och enkelt flytta om borden och anpassa din lösning när behoven förändras på kontoret.

Mötes- och konferensborden IDÅSEN gör det enkelt att skapa en enhetlig arbetsplats, eftersom de matchar med skrivborden och förvaringslösningarna i samma serie.

Du kan hänga din väska eller jacka på kroken under bordsskivan.

Komplettera gärna med TROLLBERGET sitt-/ståstöd för en bättre ergonomisk position när du sitter vid ett högt bord.

Designer

Jon Karlsson

 • Material
  Bordsskiva
  Spånskiva, Askfaner, Bets, Klar akryllack, Plastkant
  Underrede för bordsskiva
  Stomme:
  Stål, Epoxi/polyesterbaserad pulverlack
  Innerram/ Inre ben:
  Stål
  Ben:
  Stål, Stål, Epoxi/polyesterbaserad pulverlack
  Skötsel
  Bordsskiva/underrede för bordsskiva

  Rengör med fuktig trasa.

  Kontrollera regelbundet att alla fästanordningar är ordentligt åtdragna, och dra åt dem på nytt när det behövs.

 • Det här bordet är utvecklad för offentlig miljö och lever upp till kraven för säkerhet, hållbarhet och stabilitet enligt följande standard: EN 15372, EN1730 och ANSI/BIFMA X5.5.
 • Bordsskiva

  Vi vill ha en positiv inverkan på vår planet. Det är därför vi vill att alla material i våra produkter ska vara återvunna eller förnybara, och anskaffade på ansvarsfulla sätt, senast år 2030.

  Genom att använda spånskiva med ett ytskikt av trä istället för bara massivt trä i den här produkten så använder vi mindre trä per produkt. På så sätt tar vi hand om resurser på ett bättre sätt.

Mått

Längd: 140 cm

Bredd: 70 cm

Höjd: 105 cm

 • Denna produkt består av 2 paket
  IDÅSENArtikelnummer504.838.16

  Bredd: 75 cm

  Höjd: 3 cm

  Längd: 146 cm

  Vikt: 13.80 kg

  Förpackning(ar): 1

  IDÅSENArtikelnummer804.737.45

  Bredd: 22 cm

  Höjd: 9 cm

  Längd: 136 cm

  Vikt: 17.11 kg

  Förpackning(ar): 1

;
IDÅSEN Bord, svart/beige, 140x70x105 cm

Vår syn på trä

Trä är det material som med goda skäl oftast förknippas med möbler från IKEA. Trä är förnybart, återvinningsbart och hållbart, åldras vackert och är en viktig del av vårt skandinaviska designarv. På IKEA menar vi att trä som är ansvarsfullt framtaget är en viktig faktor för att minska klimatförändringarna. 2012 satte vi som mål att vårt trä senast 2020 skulle komma från mer hållbara källor. Vi är glada över att vi har nått det målet och idag är mer än 98% av träet som används till våra produkter antingen FSC-certifierat eller återvunnet.

Skogar spelar en avgörande roll för livet på jorden

Skogar bidrar till att upprätthålla balansen i atmosfären, renar luften som vi andas och utgör en del av vattnets kretslopp. De gynnar den biologiska mångfalden och erbjuder en hemvist åt ursprungsbefolkningar som är beroende av skogen för sin försörjning. 90% av de växt- och djurarter som lever på jorden behöver skogarna för att överleva. Här finns källor till mat, bränsle, timmer och mycket annat i ekosystemen som vi människor behöver. Genom att köpa cirka 19 miljoner m3 rundvirke per år från ett 50-tal länder har IKEA en betydande inverkan på världens skogar och virkesindustri, och ett stort ansvar för positiv påverkan på var träet kommer ifrån. Ansvarsfullt träinköp och skogsförvaltning säkerställer att behoven hos människor som är beroende av skog tillgodoses, att företag kan arbeta hållbart, att skogens ekosystem skyddas och den biologiska mångfalden stärks.

100% trä från mer hållbara källor

Inom IKEA arbetar vi med strikta branschstandard för att främja ansvarsfullt skogsbruk. Vi tillåter i vår leveranskedja inget trä från skogsområden som är olagliga eller innehåller höga skyddsvärden, eller skogsområden med sociala konflikter. Innan våra leverantörer börjar arbeta med IKEA måste de visa att de uppfyller våra noggranna krav vid träinköp. IKEA kräver att alla leverantörer köper trä från mer hållbara källor (FSC-certifierat eller återvunnet trä). Alla leverantörer granskas regelbundet och leverantörer som inte uppfyller kraven måste omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Genom att arbeta tillsammans med våra leverantörer har vi nått målet att använda mer hållbara källor, som vi ville uppnå senast 2020. Idag är mer än 98% av träet som används till IKEA produkter antingen FSC-certifierat eller återvunnet trä.

IKEA Positive Forest Agenda 2030

I takt med att trycket på världens skogar och de omgivande ekosystemen ökar på grund av ohållbart jordbruk, utbyggnad av infrastruktur och olaglig avverkning, är det dags att ta ett ännu större helhetsgrepp för att skydda och stödja dessa viktiga resurser för kommande generationer. IKEA Positive Forest Agenda för 2030 syftade till att genom hela försörjningskedjan förbättra skogsförvaltningen, öka den biologiska mångfalden, mildra klimatförändringarna och stödja rättigheter och behov för människor som är beroende av skogen, och samtidigt driva innovation till att använda trä på ett ännu smartare sätt. Agendan fokuserar på tre nyckelområden: • Att göra ansvarfull skogsförvaltning till norm över hela världen. • Stoppa avskogning och återplantera förstörda landskap. • Driva innovationsutveckling mot att använda trä smartare genom att från början designa alla produkter så att de kan återanvändas, renoveras och så småningom återvinnas.

Vi uppnår mer genom att arbeta tillsammans

Under många år har IKEA samarbetat med företag, regeringar, sociala grupper och icke-statliga organisationer för att bekämpa skogsförstöring och avskogning samt för att öka volymen och tillgängligheten på trä från ansvarsfullt skötta skogar för både vår egen försörjningskedja och andras. Vi befinner oss på en resa mot att förbättra den globala skogsförvaltningen och få ansvarfullt inköp av trä att bli standard för branschen, bidra till att bygga motståndskraftiga skogslandskap och förbättra den biologiska mångfalden.

Om materialet

Vad är en spånskiva?

Spånskivor är gjorda av återvunnet trä och sågverksspill. På så sätt blir träbitar i fel nyans, flisor och sågspån en resurs istället för att i värsta fall kasseras. Hos oss blir skivorna bland annat stabila bokhyllor, sängramar, soffor och köksstommar. För att skydda dem mot slitage och fukt lägger vi på lack, faner eller folie som bidrar till möbelns uttryck.