Följ din order

Följ din order och se orderstatus genom att ange ditt ordernummer i fältet nedan. Om din order levereras med lastbil kommer IKEA att kontakta dig för att fastställa dag och tidsintervall för din leverans.


Innan din leverans
Kontrollera att dina leveransuppgifter och kontaktuppgifter på din order stämmer. Är uppgifterna felaktiga, kontakta snarast IKEA kundservice.


Relaterade länkar