Hoppa till huvudinnehåll
Meny

FAQ och felsökning för vitvaror

Här kan du söka på specifik felkod samt hitta svar på de vanligaste frågorna om din diskmaskin, fläkt, gashäll, induktionshäll, kyl, frys, mikro, kombinationsmikro, ugn och tvättmaskin.. Scrolla ner på sidan för att komma till den produktkategori du har en fråga om. 

Diskmaskin

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem.  

 • Felkod / Felmeddelande

   

  Felkod i10/10 visas i displayen
  Orsak: Det är problem med vattentillförseln.
  Lösning: Kontrollera att kranen för vattnet är öppen eller så att inloppsslangen inte är böjd eller snodd. Om inte åtgärden avhjälpte felet kontakta IKEA.

  Felkod i20/20 visas i displayen
  Orsak: Maskinen tömmer inte ut vattnet.
  Lösning: 1.Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
  2.Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
  3. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. Om åtgärden inte avhjälpte felet kontakta IKEA.

  Felkod i30/30 visas i displayen
  Orsak: Översvämningsskyddet är aktiverat.
  Lösning: Stäng av vattentillförseln till diskmaskinen och kontakta IKEA.

  Felkod i50/50 visas i displayen
  Orsak: Ett tekniskt problem eller att ett främmande föremål fastnat i tömningspumpen.
  Lösning: Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt. Om åtgärden inte avhjälpte felet kontakta IKEA. 

  Indikatorn för Program klart blinkar en gång periodiskt.
  Orsak: Det är problem med vattentillförseln.
  Lösning: Kontrollera att kranen för vattnet är öppen eller så att inloppsslangen inte är böjd eller snodd. Om inte åtgärden avhjälpte felet kontakta IKEA.

  Indikatorn för Program klart blinkar två gånger periodiskt.
  Orsak: Maskinen tömmer inte ut vattnet.
  Lösning: 1.Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. 2.Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt. 3. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. Om åtgärden inte avhjälpte felet kontakta IKEA.

 • Ljud 

   

  Oljud uppstår under diskprogrammets gång
  Orsak: Diskgodset har placerats för tätt ihop.
  Lösning: Placera diskgodset så att ytorna inte ligger mot varandra. Sprutstrålarna måste kunna nå diskgodsets yta. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt och att lätt diskgods står säkert.

  Surrande ljud strax efter start
  Orsak: Ljudet kan komma från att diskmaskinen alltid står en stund och avger ett surrande
  ljud innan maskinen tar in vatten.
  Lösing: Det är ett normalt driftljud. 

  Ett skramlande ljud uppstår under diskprogrammets gång
  Orsak: Mekaniska delar i diskmaskinen är skadade eller är förhindrade att arbeta pga. främande föremål.
  Lösning: Kontrollera att det inte fastnat något i det inre filtersystemet. Är det problem med de mekaniska delarna behöver du som kund tillkalla en servicetekniker. 


 • Lukt

   

  Diskmaskinen är ny och oanvänd
  Orsak: Materialen i maskinen kan avge en svag lukt när de är nya. Detta tyder inte på något fel på produkten.
  Lösning: Nya diskmaskiner har en speciell lukt. Denna lukt är på inga sätt skadlig. Lukten avtar efter ett antal diskningar.

  Diskmaskinen luktar avlopp
  Orsak: Det kan föreligga ett stopp i maskinen eller i externt vattenlås. 
  Lösning: Rengör diskmaskinens inre filtersystem. Kontrollera så att avloppsslangen inte
  är böjd eller snodd. Rengör diskhons vattenlås och avlägsna eventuella stopp. Använd intensivprogrammet.

  En mögelliknande lukt
  Orsak: Om diskmaskinen används sällan och smutsigt diskgods får stå kvar i maskinen en längre tid kan matrester orsaka lukt.
  Lösning: Använd sköljningsprogrammet mellan diskningarna och använd intensivprogrammet vid diskning. Använd även diskmaskinsrengörning.

 • Resultatproblem 

   

  Vitaktiga streck/fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
  Orsak: Den utsläppta mängden spolglans är för stor.
  Lösning: Ställ in doseringen vid spolglansfacket på en lägre nivå.

  Disken är våt och blir inte torr
  Orsak: "Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg temperatur. Snabbprogram saknar torkfas.
  Lösning: Välj ett annat diskprogram.

  Det bildas skum i maskinen
  Orsak: Det finns inga mekaniska delar i diskmaskinen som kan producera
  skummet. Skummet kommer antingen från handdiskmedel eller överdosering av diskmaskinsmedel/tabletter.
  Lösning: En bit av en hårdtvål eller 1 dl vinäger är tips som kan göra att
  man blir av med skummet. Man bör köra diskmaskinen tom ett par gånger efter användning
  av vinäger. Vi rekommenderar att man även kör en omgång med diskmaskinsrengöring eller
  citronsyra.

Fläkt 

Sök orsak och lösning under den kategor som passar in på ditt problem.

 • Funktionsstörning

   

  Mycket kondens bildas runt fläkten
  Orsak: Köksfläkten startades inte tillräckligt tidigt.
  Lösing: Starta köksfläkten redan innan matlagningen påbörjas. Då för fläkten bort matlagningsångorna mest optimalt när du börjar laga mat under den. Du kan aldrig hindra kondensbildning helt eftersom maten avger vatten. När den varma köksångan kommer i kontakt med den svala ytan på fläkten bildas kondens.

  Fett rinner ner ur fläkten
  Orsak: Fettfiltret är mättat. Det kan inte ta upp mer fett utan måste rengöras.
  Lösing: Diska fettfiltret i diskmaskinen utan någon annan disk. Kör ett program på max 60 grader. Du kan använda diskmaskinstabletter eller pulver utan spolglans.

 • Ljud 

   

  Högre ljud vid användning av kolfilter
  Orsak: Med kolfilter får motorn ett motstånd och därav går motorn på högre varv.
  Lösing: Det är inget fel på fläkten. Ljudet är normalt. Du kan testa att ta av kolfiltrena från fläkten för att höra skillnaden.

  Högre ljud vid koppling till utsug/frånluft
  Orsak: Frånluftskanalen är för lång, igensatt eller blockerad på grund av böjar.
  Lösing: Fläkten uppnår sin optimala prestanda med ett kort, rakt rör, och en så stor rördiameter som möjligt. Långa, ojämna rör, många böjar och rör med en diameter som är smalare än 150 mm gör att fläkten inte fungerar optimalt. Fläkten får inte tillräcklig kraft och bullrar mycket. Ändra fläktkanalens utformning, och kontakta eventuellt en fackman för råd.

 • Fläktkapacitet

   

  Fläktens effekt har blivit sämre
  Orsak: Fettfiltret är mättat. Det kan inte ta upp mer fett utan måste rengöras.
  Lösing: Diska fettfiltret i diskmaskinen utan någon annan disk. Kör ett program på max 60 grader. Du kan använda diskmaskinstabletter eller pulver utan spolglans.

  Drag hindrar matos och ånga från att sugas upp
  Orsak: Öppna fönster kan orsaka tvärflöde av kall luft, eller andra rörelser i rummet som förhindrar att matlagningsångor sugs ut.
  Lösing: Undvik att skapa drag i rummet fläkten sitter i. Öppna om nödvändigt andra fönster i ett annat rum.

 • Annat


  Det drar kalluft från fläkten

  Orsak: Kallrasskyddet är inte monterat.
  Lösing: Montera det medföljande kallrasskyddet. Det är inte förmonterat. Om kallrasskyddet inte monteras kan kall luft blåsa utifrån rakt in i köket genom fläktens ventilationskanal.
   

Gashäll 

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem.

 • Funktionsstörning

   

  Lågan brinner ojämnt eller för högt
  Orsak: Brännardelarna ligger inte korrekt.
  Lösing: Kontrollera att brännarens komponenter är korrekt ihopsatta. Information om hur de ska sättas ihop finns i bruksanvisningen till din produkt.

  Lågan brinner ojämnt eller för högt
  Orsak: Fel gasdyser till den gassort produkten är installerad på.
  Lösing: Kontrollera att brännaren är ren och rengör vid behov. Titta i din produkts anvisningar.

  Gashällens brännare tänds inte
  Orsak: Brännaren är smutsig eller igensatt.
  Lösing: Stäng genast av gaskranen. Har du gasoltub, stäng av denna. Har du gas från nät, stäng av från nätet. Kontakta Kundservice.

 • Lukt 

   

  Det luktar gas
  Orsak: Det kan vara läckage vid hällens anslutning eller externt på gasledningen.
  Lösing: Stäng genast av gaskranen. Har du gasoltub, stäng av denna. Har du gas från nät, stäng av från nätet. Kontakta Kundservice.

 • Mekanisk skada

   

  Inbrända fläckar kan inte avlägsnas
  Orsak: I området runt brännaren kan missfärgningar uppstå på grund av de höga temperaturerna. Dessa missfärgningar är normala. Större missfärgningar kan uppstå på framför allt aluminiumdelar i området runt brännaren.
  Lösing: Nästan alla delar på gasspisen kan rengöras med en blandning av vatten och diskmedel. Torka med en ljummen, funktig trasa på de delar som inte kan tas bort. Vissa fläckar som orsakats av värmen kommer inte försvinna.

Häll

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem. 

 • Felkod/Felmeddelande

   

  Symbolen "F" tänds i värmelägesdisplayen
  Orsak: Kokkärlet är för litet för värmezonen eller är inte lämpligt för induktion.
  Lösning: Kokkärlet behöver täcka en stor del av kokzonen för att fungera. Testa med ett annat kokkärl. Kontrollera att kärlet är magnetiskt.

  Symbolen "E" tänds i värmelägesdisplayen
  Orsak: Produkten har ett internt elfel eller problem med strömtillförseln.
  Lösning: Kontrollera säkringarna i bostadens säkringsskåp och bryt strömmen till produkten i 30 minuter. Det är oftast två säkringar till hällen. Ofta fungerar halva hällen, och den går då bra att använda. Kontakta Kundservice för att tillkalla en serviceman om felet inte avhjälps.

  Symbolen "E4" tänds i värmelägesdisplayen
  Orsak: Kokzonens överhettningsskydd har aktiverats.
  Lösning: Stäng av produkten och ta bort det heta kokkärlet.  Aktivera kokzonen igen efter några minuter.

  Symbolen "F47" tänds i värmelägesdisplayen
  Orsak: Produkten har ett internt elfel alternativt problem med strömtillförseln.
  Lösning: Kontrollera säkringarna i bostadens säkringsskåp och bryt strömmen till produkten i 30 minuter. Det är oftast två säkringar till hällen. Kontakta Kundservice för att tillkalla en serviceman om felet inte avhjälps.

 • Funktionsstörning

   

  Värmelägesdisplayen tänds inte vid knapptryck
  Orsak: Produkten har ett internt elfel alternativt problem med strömtillförseln. 
  Lösning: Kontrollera säkringarna i bostadens säkringsskåp och bryt strömmen till produkten i 30 minuter. Det är oftast två säkringar till hällen. Kontakta Kundservice för att tillkalla en serviceman om felet inte avhjälps.

  Produkten kan inte startas
  Orsak: Överkokningsskyddet är aktiverat, eller kontrollpanelen/fingrar är blöta.
  Lösning: Produkten har ett inbyggt överkokningsskydd i kontrollpanelen som reagerar på vätska. Om man har våta händer eller om ytan är våt kan kontrollpanelen sluta reagera. Alternativt är kontaktytan mellan finger och panel för liten. Se till att du har torra händer och att kontrollpanelen är torr och ren. Försök att vidröra sensorn med fingret så vågrätt som möjligt så att du får en bra kontaktyta.

  Hällen sänker/höjer effekten på kokzonerna
  Orsak: Effekthanteringen väger ut varje zons effekt för att inte säkringen ska gå.
  Lösning: Detta är inget fel, utan en säkerhetsåtgärd för att inte säkringar ska gå. Detta händer om du sätter två plattor på samma sida av hällen på hög effekt samtidigt. Det är inget fel, men kan undvikas genom att använda en zon per sida på hög effekt istället för båda på samma.

  Produkten stängs av när den används med högsta effektläge
  Orsak: Överhettningsskyddet har lösts ut, vilket betyder att hällen slutar värmas upp för att undvika överhettning.
  Lösning: Stäng av produkten och ta bort det heta kokkärlet. Aktivera kokzonen igen efter några minuter. Överhettningsskyddet kan lösas ut när kokkärl hettas upp utan något innehåll i eller att fett resp.olja hettas upp.

 • Ljud 

   

  Oljud uppstår från hällen vid användning
  Orsak: Kokkärlet består av flera material.
  Lösning: Högfrekventa ljud kommer från kokkärlet, inte hällen. Ljudet uppkommer i kokkärl som består av flera material lagda ovanpå varandra. Det orsakas av de vibrationer som uppkommer i ytorna mellan de olika sammanfogade materialen. De beskrivna ljuden är normala, och är en del av induktionsvärmningstekniken och är inte ett tecken på något funktionsfel.

  Ett visslande ljud uppstår från hällen vid användning
  Orsak: Om flera kokzoner används samtidigt med kokkärl som består av olika material kan ljud uppkomma.
  Lösning: Det är inget tecken på något funktionsfel och ljudet kan försvinna med användning av annan typ av kokkärl.

  Ett dovt surrande ljud kommer från hällen under och efter användning
  Orsak: Hällen har en inbyggd kylfläkt.
  Lösning: Produkten har en kylfläkt för att förlänga livslängden. Det är inget fel på produkten.

 • Mekanisk skada

   

  Missfärgningar/fläckar
  Orsak: Matrester, vatten- och kalkrester kan skapa avlagringar på glasytan.
  Lösning: Om du har missfärgningar på hällen, avvakta tills den är kall. En hällskrapa kan användas först. Använd sedan ett rengöringsmedel speciellt för glaskeramikhällar. Det kan du köpa i din matvarubutik. Följ anvisningarna från tillverkaren. Ju längre du låter det verka, desto bättre effekt. Rengöringen behöver upprepas flera gånger, och sedan användas regelbundet. Torka alltid av hällen med vatten efter du använt rengöringsmedel. Torka även av kokkärlens undersida.

Kyl och Frys 

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem.

 • Felkod/Felmeddelande

   

  Alarm-, felmeddelande lyser / hörs
  Orsak: Temperaturvarning: skåpet har inte uppnått inställd temperatur.
  Lösning: Kontrollera att dörren är stängd.

  Alarm-, felmeddelande lyser / hörs
  Orsak: Magneten som sitter på dörrens överkant har plockats bort eller glömts att flytta på vid montering.
  Lösning: Montera tillbaka magneten på sin plats på dörrens överkant. Dörrmagneten har som uppgift att se till att belysningen tänds och släcks samt att dörren hålls stängd. Är dörrmagneten inte monterad kommer ett larm indikera att något är fel.

  Alarm-, felmeddelande lyser / hörs
  Orsak: Det föreligger ett tillfälligt eller permanent elektriskt fel.
  Lösning: Starta om kylskåpet genom att trycka på on-/off-knappen eller genom att dra ut stickkontakten. Om felet kvarstår, kontakta Kundservice.

 • Ljud

   

  Brummande ljud
  Orsak: Ett kortvarigt, surrande ljud kan orsakas av hög omgivningstemperatur och när kompressorn startar.
  Lösning: Det är helt normala driftsljud från fläkten och kompressorn. Fläkten ser till att temperaturen blir rätt fördelad, och kompressorna att rätt temperatur nås. Det är inte ett tekniskt fel.

  Porlande ljud
  Orsak: Porlande ljud orsakas av köldmedlet i kylkretsen.
  Lösning: Det är helt normala driftsljud när kylvätskan flyttar sig i ledningarna. Det är inte ett tekniskt fel.

  Klickande ljud
  Orsak: Kompressorn eller någon komponent i produkten slås till och ifrån.
  Lösning: Det är helt normala driftsljud när kompressorer, termostater och andra komponenter startas och stängs av. Det är inte ett tekniskt fel.

  Skrapande ljud
  Orsak:  Skrapande ljud kan bero på att det bildats för mycket kondens i frysen, vilket leder till att fläkten fryser igen eller slår emot istappar som bildats. Det kan finnas flera orsaker till varför kondensen ökat, varav de vanligaste är att dörren varit öppen för länge eller öppnas ofta. 
  Lösning: Avfrosta frysen manuellt genom att följa stegen nedan:

  • Stäng av frysen och dra fram den om möjligt. Tänk på att skydda golvet.
  • Ställ upp frysdörren. Dörren måste hållas öppen hela tiden så att all is försvinner. För att säkerställa att frysen är helt fri från isbildning (inklusive dolda utrymmen) behöver avfrostningen pågå i minst 24 timmar.
  • Låt nedersta lådan sitta kvar så att den samlar upp smältvattnet som droppar ner. Ställ gärna en långpanna eller liknande på golvet som fångar upp vattnet och skydda golvet genom att lägga ut handdukar.
  • Håll koll på baksidan av frysen då det finns en risk att det kommer ut vatten på golvet om mycket is har bildats. Töm plastbehållaren som sitter på baksidan av frysen vid behov.
  • Se till att frysens insida är helt torr innan du startar den igen.
 • Lukt

   

  Det luktar illa i kylskåpet
  Orsak: Lukten kan komma från att livsmedel frusit fast i bakre väggen och sedan runnit ner i avrinningshålet.
  Lösning: Rengör behållaren på baksidan av skåpet, och dräneringshålet inuti produkten. Livsmedel som kommer i kontakt med den bakre väggen kan frysa fast i väggen. När avfrostningscykeln startar smälter isen och rinner ner i utloppet och kan ta livsmedelsrester med sig. Livsmedelsresterna värms sedan upp i behållaren ovanpå kompressorn och börja avge lukt.

 • Läckage

   

  Det rinner vatten ut ur kylskåpet
  Orsak: Dörren har inte stängts ordentligt och det har orsakat kondensbildning.
  Lösning: Kontrollera alltid att dörren stängts ordentligt. Kontrollera listen runt kylskåpet och att inga matvaror blockerar dörren.

  Det är vatten i lådan längst ner
  Orsak: Kondensrännorna eller dräneringshålet på den bakre kylväggen är igensatta.
  Lösning: Rengör kondensrännan och dräneringshålet regelbundet med det medföljande verktyget eller piprensare eller liknande så att kondensvattnet kan rinna ut. Vattnet kommer från luftfuktighet som kyls ner och rinner längst med bakre väggen. Om hålet är igensatt rinner det över och ner i eller under lådan.

  Det rinner vatten bakifrån kylskåpet
  Orsak: Kondensuppsamlaren på baksidan av kylskåpet är full.
  Lösning: Om mycket varm, fuktig luft kommer in i kylskåpet och det öppnas ofta kommer kondensen rinna längst med bakre väggen, genom avrinningshålet, och bak till kondensuppsamlaren. Där förångas vattnet sakta av kompressorn. Om kylskåpet öppnas ovanligt mycket, eller mycket varm mat ställs in kommer kärlet bli överfullt då det inte hinner förångas. Tänk på att inte lämna kylskåpsdörren öppen längre stunder och inte ställa in varm mat. Kolla alltid att dörren är stängd.

 • Temperaturproblem

   

  Frysvarorna tinar eftersom det är för varmt i frysdelen
  Orsak: Rumstemperaturen är lägre än vad kyl-/frysskåpet är avsett för. Kylaggregatet arbetar därför mer sällan och det blir därmed för varmt i frysdelen.
  Lösning: Höj rumstemperaturen till det minsta värde som anges i bruksanvisningen, ofta 16 grader.

  Det är för varmt i kylen
  Orsak: Dörren har inte stängts, för mycket varor har placerats i skåpet, temperaturen är fel inställd, eller elektroniskt fel. 
  Lösning: Du mäter temperaturen i kylskåpet genom att ställa in ett glas med vatten och ställa en termometer i det. Kontrollera att dörren stängs ordentligt och inga varor blockerar. Om för mycket varor ställs in i skåpet på en gång som är varmare än kylskåpet kommer temperaturen behöva arbetas ner igen. Om det är för mycket saker i kylen kan inte kalluften cirkulera. Kontrollera att effektinställningen är korrekt för önskad temperatur i produktens anvisning. Om detta inte hjälper, kontakta Kundservice.

  Frysen skiftar i temperatur eller har slutat producera kyla
  Orsak:  Att frysen skiftar i temperatur eller slutar producera kyla kan bero på att det bildats för mycket kondens i frysen, vilket leder till att fläkten fryser igen eller slår emot istappar som bildats. Det kan finnas flera orsaker till varför kondensen ökat, varav de vanligaste är att dörren varit öppen för länge eller öppnas ofta. 
  Lösning: Avfrosta frysen manuellt genom att följa stegen nedan:

  • Stäng av frysen och dra fram den om möjligt. Tänk på att skydda golvet.
  • Ställ upp frysdörren. Dörren måste hållas öppen hela tiden så att all is försvinner. För att säkerställa att frysen är helt fri från isbildning (inklusive dolda utrymmen) behöver avfrostningen pågå i minst 24 timmar.
  • Låt nedersta lådan sitta kvar så att den samlar upp smältvattnet som droppar ner. Ställ gärna en långpanna eller liknande på golvet som fångar upp vattnet och skydda golvet genom att lägga ut handdukar.
  • Håll koll på baksidan av frysen då det finns en risk att det kommer ut vatten på golvet om mycket is har bildats. Töm plastbehållaren som sitter på baksidan av frysen vid behov.
  • Se till att frysens insida är helt torr innan du startar den igen.
 • Annat

   

  Kylskåpets/frysens dörr kan inte öppnas flera gånger efter varandra
  Orsak: Ett undertryck bildas i kyl/frysen när dörren stängs.
  Lösning: På grund av det undertryck som uppstår av den luft som ska kylas kan dörren öppnas först efter en stund utan större ansträngning. Detta är en normalt för alla typer av kylas/frysar. Vänta några sekunder innan du öppnar igen.

  Sidan av kyl/frysen är varmare än kyl-/frysskåpets övriga delar
  Orsak: Detta är meningen för att minimera temperaturskillnader mellan kyl/frys och övriga snickerier, och därav minska fukt och vattenskador.
  Lösning: Tack vare denna teknik minimerar vi risken för vattenskador orsakade av fukt
  mellan produkter och snickerier. Detta är en normal funktion.

Mikro och kombinationsmikro 

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem.

 • Felkod/Felmeddelande

   

  En felkod visas i displayen
  Orsak: Knapparna på kontrollpanelen är smutsiga eller har fastnat.
  Lösning: Tryck på alla knapparna. Rengör panelen med en torr trasa. Öppna och stäng ugnsluckan.

  En felkod visas i displayen
  Orsak: Det föreligger ett tillfälligt eller permanent elektriskt fel. 
  Lösning: Kontrollera säkringarna i bostadens säkringsskåp och bryt strömmen fram till produkten i 30 minuter. Om åtgärden inte avhjälpte felet kontakta IKEA.


 • Funktionsstörning

   

  Kondens i matlagningsutrymmet eller i luckans innerruta
  Orsak: När man tillagar mat med hög fukthalt och frysta produkter kan den ökande mängden kondensvatten samlas i matlagningsutrymmet eller i luckans innerruta.
  Lösning: Det har fysiska orsaker och är inte ett fel. Funkten påverkar inte matlagningsresultatet eller ugnens funktion. Torka ur mikron när den är klar.

  Lampan i mikrovågsugnen har slutat lysa
  Orsak: Lampan har gått sönder.
  Lösning: Belysningen i en mikrovågsugn kan endast bytas av en auktoriserad tekniker. Kontakta Kundservice för att få hjälp med kontaktuppgifter.

  Ingen funktion
  Orsak: Ingen ström i eluttaget.
  Lösning: Kontrollera om det är ström i eluttaget. Om uttaget inte fungerar behöver du kontrollera om jordfelsbrytaren eller säkringen i bostadens säkringsskåp har löst ut. Säkringen och jordfelsbrytaren är säkerhetsutrustningar som reagerar på en överbelastning eller en kortslutning i elsystemet. Kontrollera om någon annan apparat i systemet har orsakat en överbelastning. Om produken är nyinstallerad, kontrollera att den är korrekt. Om det är ström i uttaget men problemet kvarstå, kontakta Kundservice.

 • Ljud

   

  Fläkt går igång när luckan öppnas
  Orsak: Fläkten startar i förebyggande syfte för att kyla ner elektroniken.
  Lösning: Det är ingel fel på produkten. Produkten är inställd att starta fläkten direkt för att förlänga livslängden av produkten.

 • Lukt

   

  Det luktar matos ur produkten
  Orsak: Det finns matrester i matlagningsutrymmet.
  Lösning: Häll några droppar citronjuice i en kopp vatten. Placera en sked i kärlet för att hindra kokning. Värm vattnet i 1-2 minuter med högsta mikrovågseffekt. Ta ut koppen, eventuell glastallrik och andra delar och torka ur mikron. Låt dörren stå på glänt tills den torkat.

 • Resultatproblem

   

  Maten är för torr
  Orsak: För lång tillagningstid och/eller hög effekt har valts.
  Lösning: Ställ in en kortare tillagningstid eller ett lägre mikrovågseffektläge nästa gång. Du kan täcka matvarorna med mikrolock samt tillsätta mer vätska/vatten.

  Maten är bara varm i kanterna men inte i mitten
  Orsak: För hög effekt och för lite uppvärmningstid har använts
  Lösning: Mat med olika sammansättning, till exempel en hel måltid på en tallrik, tillagas/värms för bästa resultat med en lägre effekt och längre tid. Testa att ändra inställningarna nästa gång.

 • Mekanisk skada

   

  Rost i produkten
  Orsak: Fett eller andra rester visar sig som korrosion.
  Lösning: Rengör med en trasa med vatten och diskmedel. Använd inga slipande produkter.

 • Annat

   

  Skyddet på sidan i mikrovågsugnen är smutsigt
  Orsak: Smutsen kommer från tillagning av livsmedel.
  Lösning: Rengör det med en fuktig trasa och lite diskmedel. Skyddet är tillverkat av ett material som släpper igenom mikrovågor. Det används som skydd mot smuts framför öppningen där mikrovågorna kommer ut. Skyddet får inte tas bort ur mikrovågsugnen.

Tvättmaskin

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem.

 • Felkod/Felmeddelande

   

  Felkod E10 visas i displayen
  Orsak 1: Vattenkranen till tvättmaskinen är stängd.
  Lösning: Öppna vattenkranen. 

  Orsak 2: Tilloppsslangen är klämd eller vikt.
  Lösning: Kontrollera tilloppsslangens anslutning.

  Orsak 3: Filtret i tilloppsslangen eller tilloppsventilen är igentäppt.
  Lösning: Rengör filtret.

  Orsak 4: Vattenkranen till tvättmaskinen är blockerad eller belagd med kalk.
  Lösning: Rengör vattenkranen.

  Orsak 5: Tilloppsslangen är inte korrekt ansluten.
  Lösning: Kontrollera tilloppsslangens anslutning.

  Orsak 6: Vattentrycket är för lågt.
  Lösning: Kontakta berörd myndighet.

  Orsak 7: Luckan är inte ordentligt stängd.
  Lösning: Stäng luckan ordentligt.

  Felkod E20 eller E21 visas i displayen
  Orsak 1: Tömningsslangen är klämd eller igentäppt.
  Lösning: Kontrollera tömningsslangen.

  Orsak 2: Tömningsfiltret är igentäppt.
  Lösning: Rengör tömningsfiltret.

  Orsak 3: Tömningsslangen är inte korrekt ansluten.
  Lösning: Kontrollera tömningsslangens anslutning.

  Orsak 4: En funktion eller ett program som slutar utan centirifugering eller utan att vattnet pumpas ut har valts.
  Lösning: Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.

  Felkod E40 visas i displayen
  Orsak: Maskinens dörr är öppen eller inte tillräckligt stängd.
  Lösning: Se till att luckan stängs igen ordentligt och att det inte är något som tar emot.

 • Funktionsstörning

   

  Maskinen tömmer och tar in vatten samtidigt
  Orsak: Avlopppsslangen har hamnat på golvet eller hänger inte tillräckligt högt upp.
  Lösning: Kontrollera avloppsslangens placering.

  Det finns vatten under maskinen
  Orsak: Tilloppsslangens är inte korrekt ansluten till kranen på maskinens baksida.
  Lösning: Kontrollera tilloppsslangens anslutning.

  Det finns inget vatten i trumman som syns
  Moderna tvättmaskiner har en tvätteknik som kräver mindre vattenmängd, därför når ibland inte vattnet upp i luckan.

  Maskinen pumpar inte ut vattnet ordentligt
  Orsak: Silen behöver rengöras.
  Lösning: Rengör silen.

  Maskinen hoppar
  Orsak: Transportspärrarna är inte borttagna.
  Lösning: Ta bort transportspärrarna.

 • Ljud

   

  Orsak 1: Transportspärrarna är inte borttagna.
  Lösning: Ta bort transportspärrarna.

  Orsak 2: Maskinen står inte på ett plant och stabilt underlag.
  Lösning: Se till att maskinen står i ett vågrätt läge och justera eventuellt fötterna.

 • Lukt

   

  Orsak 1: Maskinen är ny och det luktar lite från gummi- och plastdetaljer.
  Lösning: Lukten kommer avta med tiden.

  Orsak 2: Överdosering av tvättmedel och sköljmedel.
  Lösning: Dosera mindre.

  Orsak 3: Maskinen körs i 40°C och sällan i högre tvättemperaturer.
  Lösning: Försök variera tvättarna med högre tvättemperaturer.

  Orsak 4: Luckan stängd när maskinen inte används.
  Lösning: Luckan ska alltid vara lite öppen när man inte använder maskinen.

 • Resultatproblem

   

  Skador uppkommer på tvättgodset 
  Orsak: Tvättgodset får vanligen skador om det är slitet. Särskilt om plaggen alltid blir skadade på samma ställe kan man utgå från att skadan har uppkommit utanför tvättmaskinen. Tvätt som skadas inuti maskinen kan ha fastnat eller blivit skadat av andra detaljer t.ex. blixtlås och spännen.
  Lösning: Kontrollera före tvätten om det finns skador. Stäng blixtlås. Vänd plagg med metalldetaljer ut och in. Tvätta vissa plagg separat om det behövs. Skydda ömtåliga tyger genom att tvätta dem i en tvättpåse eller i ett örngott.

  Det finns tvättmedelsrester kvar i kläderna
  Orsak 1: Ett program med för få sköljningar har valts.
  Lösning: Välj ett program med fler sköljningar.

  Orsak 2: Det är för mycket tvätt i trumman.
  Lösning: Tvätta mindre tvätt åt gången.

  Orsak 3: Tvättmedlet är lagt i trumman.
  Lösning: Häll alltid tvättmedlet i sitt fack.

  Orsak 4: För mycket tvättmedel har använts.
  Lösning: Använd mindre tvättmedel.

  Orsak 5: Facket och tvättmedelsutrymmet är smutsigt.
  Lösning: Rengör facket och tvättmedelsutrymmet.

  Orsak 6: Maskinen används oftast med snabbprogram eller låga temperaturer.
  Lösning: Normaldosera tvättmedel och kör ett tvättprogram utan tvätt vid så hög temperatur som möjligt (90–95°C).

Ugn 

Sök orsak och lösning under den kategori som passar in på ditt problem.

 • Felkod/Felmeddelande

   

  Displayen visar en bokstav följt av ett nummer som inte anges här
  Orsak: Det föreligger ett tillfälligt eller permanent elektriskt fel.
  Lösning: Kontrollera säkringarna eller propparna i bostadens säkringsskåp och bryt strömmen fram till produkten i 30 minuter. Om åtgärden inte avhjälpte felet, kontakta Kundservice.

  Displayen visar ”F102”
  Orsak: Beroende på hur smutsig ugnen var före pyrolysrengöringen kan det efteråt finnas kvar rester av smuts på luckan eller runt omkring den.
  Lösning: Rengör det området där det finns smuts, och torka luckan. Vid nästa användning av pyrolysfunktion rengör insidan av luckan manuellt innan programmet aktiveras.

  Displayen visar ”F111”
  Orsak: Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt isatt i uttaget.
  Lösning: Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i uttaget det går.

  Displayen visar "C2"
  Orsak: Pyrolys eller upptiningsfunktionen aktiveras, men matlagningstermometern sitter kvar i sitt uttag.
  Lösning: Ta bort matlagningstermometern ur uttaget och starta funktionen igen.

  Displayen visar "C3"
  Orsak: Rengöringsfunktionen fungerar inte för att luckan inte är stängd.
  Lösning: Stäng luckan helt.

 • Ljud

   

  Fläkten fortsätter att gå efter att ugnen stängts av
  Orsak: Kylfläkten kan gå upp till 30 minuter efter produkten stängts av för att kyla ner elektroniska komponenter.
  Lösning: Det är ingel fel på produkten. Produkten är konstruerad på detta sätt för att ge längre livslängd och för att motverka skador på inredning.

 • Lukt

   

  Lukt och rök uppstår vid första användning
  Orsak: Rester från produktionen orsakar lukt och lite rök.
  Lösning: Det är normalt att produkten avger lukt och lite rök vid första användning. Den kan avge lukter som har lämnats kvar under tillverkningen, men det är inte farligt och bör avta nästa gång den används.

 • Resultatproblem

   

  Ojämn tillagning vid användning av "Varmluft"
  Orsak: Den inställda temperaturen är för hög.
  Lösning: Kontrollera och sänk den inställda temperaturen. Tillagningstiden måste eventuellt förlängas.

 • Mekanisk skada

   

  Rost
  Orsak: Fett eller andra rester visar sig som korrosion.
  Lösning: Rengör med en trasa med vatten och diskmedel. Använd inga slipande produkter.

  Luckan eller området runt luckan är smutsigt efter pyrolysen
  Orsak:Beroende på hur smutsig ugnen var före pyrolysrengöringen kan det efteråt finnas kvar rester av smuts på luckan eller runt omkring den.
  Lösning: Rengör luckan med en disksvamp, glasskrapa samt handdiskmedel. I bruksanvisningen finns fler instruktioner och tips om hur rengöringen går till. Nästa gång rengör glasluckan innan du kör pyrolytisk rengöring.

 • Annat

   

  Kondens/vatten/fukt samlas på insidan av ugnen och/eller mellan glasen på luckan
  Orsak: Kondensen kommer från livsmedlet som tillagas om det inte är en modell med ångfunktion där man ska tillsätta vatten.
  Lösning: Torka bort kondensvattnet efter varje gång ugnen använts. Fukten lämnar ugnen genom ventiler och genom luckan. Detta innebär att fläckar och kondens kan bildas mellan de olika glasen i luckan. Detta är helt normalt.