Potrošački kredit

1. Uslovi za kupovinu IKEA proizvoda sa 0% kamate
 

  • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 0% fiksna, dinarska
  • Iznos kredita od 20.000 do 500.000 dinara
  • Rok otplate 6, 12 i 20 mesečnih rata
  • Naknada na ime obrade kredita 0%
  • Učešće nije obavezno
  • Sredstvo plaćanja – administrativna zabrana na platu/penziju ili direktno zaduženje za klijente OTP banke
  • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0%
  • Bez obaveze prenosa zarade

2. Koraci za odobrenje kredita

Nakon izbora proizvoda, kreira se spisak za kupovinu sa ličnim podacima kupca (u robnoj kući IKEA ili putem IKEA kontakt centra), nakon čega je potrebno pripremiti sledeću dokumentaciju: ličnu kartu, administrativnu zabranu, zahtev za kredit.

U slučaju da ne možeš lično da preuzmeš karticu potrošačkog kredita, molimo te da popuniš ovlašćenje, uz koje će ti biti potrebna i lična karta podnosioca kredita, lična karta punomoćnika kao i kopija kompletnog Ugovora (sa svim stranama).

S potrebnom dokumentacijom, kupac može da podnese zahtev za dobijanje kredita u robnoj kući IKEA.

Saznaj više

3. Reprezentativni primer

Vrsta kredita Gotovinski kredit za kupovinu u robnoj kuci
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000 RSD 500.000 RSD
Depozit / /
Period otplate 20 meseci 36 meseci
Mesečna rata 25.000 RSD 15.582,53 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou 0,0% 7,50%
EKS (na godišnjem nivou) 0,0% 7,89%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaza u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0 RSD 0 RSD
(0% na iznos kredita jednokratno) (0% na iznos kredita jednokratno)
Izveštaj kreditnog biroa 0 RSD 0 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku Nema