Różni i równi

Różnica w płacach kobiet i mężczyzn od nadchodzącego roku finansowego

Różnica w płacach kobiet i mężczyzn od nadchodzącego roku finansowego

Osiągamy równość płci na stanowiskach kierowniczych

Osiągamy równość płci na stanowiskach kierowniczych

Tyle lat ma najmłodszy manager

Tyle lat ma najmłodszy manager

Tyle lat ma najstarszy manager

Tyle lat ma najstarszy manager

Średni staż pracy w IKEA

Średni staż pracy w IKEA

Najdłuższy staż pracy obecnego pracownika

Najdłuższy staż pracy obecnego pracownika


W pracy w IKEA uwielbiamy różnorodność - to ona jest kluczem do sukcesu i umożliwia nam nieustanny rozwój. Każdego dnia dążymy do tego, aby wspólnymi siłami tworzyć takie miejsce pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się szanowani, doceniani i wspierani - niezależnie od m.in:

Różni i równi

Opowiadamy się za uczciwym traktowaniem pracowników. We wszystkich naszych działaniach zawsze mamy na uwadze prawa człowieka i dbamy o to, aby były respektowane na każdym kroku. Tworząc bezpieczne i włączające środowisko pracy, mamy pewność, że nasi koledzy i koleżanki będą czuli, że IKEA jest miejscem, w którym chce się zostać na dłużej.