Nasi dostawcy budulcem lepszego biznesu

Kobieta pracująca dla dostawcy IKEA.

Nasi dostawcy budulcem lepszego biznesu

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność wywiera wpływ na ludzi i środowisko naturalne. Ale czy możemy prowadzić dobrze prosperującą firmę bez szkody dla otoczenia?

Chcemy, aby nikt nie miał wyrzutów sumienia, kupując oferowane przez nas produkty. Właśnie dlatego wybór dostawców nie może opierać się tylko na gwarancji odpowiedniej jakości w rozsądnej cenie. Chcemy również mieć pewność, że spełnione zostaną właściwe standardy środowiskowe, a wszystkie osoby zaangażowane w produkcję będą uczciwie traktowane.

Stanowi to dla nas naturalne przedłużenie tworzenia lepszych warunków codziennego życia i właśnie dlatego dotyczy to dostawców i usługodawców na wszystkich etapach łańcucha wartości, a więc m.in. firm świadczących usługi w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych i zarządzających obiektami, a także dostawców produktów spożywczych, usług transportowych, artykułów wyposażenia domu oraz ich elementów.

Dwaj mężczyźni sortujący kartony w zakładzie produkcyjnym dostawcy IKEA.

Aby możliwe było osiągnięcie naszych celów, stworzyliśmy kodeks postępowania dla dostawców IWAY (co po rozwinięciu w języku angielskim oznacza „Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów, materiałów i usług”). Treść kodeksu IWAY została oparta na najlepszych międzynarodowych standardach oraz konwencjach w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników, jak również wartościach IKEA i obowiązujących przepisach prawa.

Od jego wprowadzenia w 2000 roku obejmuje całą naszą działalność. Dostawcy gotowych artykułów, ich elementów, usług transportowych i produktów spożywczych na całym świecie muszą zostać zatwierdzeni pod kątem zgodności z kodeksem IWAY. Dla bezpośrednich dostawców artykułów wyposażenia domu dla IKEA i pozostałych usługodawców w naszym łańcuchu wartości pracują setki tysięcy ludzi. Z kolei dostawcy naszych dostawców – czyli nasi poddostawcy – zatrudniają miliony pracowników.

Mężczyźni pracujący w zakładzie produkcyjnym dostawcy IKEA.

Ochrona pracowników

Nasza wizja „tworzenia lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi” obejmuje naszych pracowników, klientów, dostawców oraz lokalne społeczności. I nie ogranicza się wyłącznie do osób zatrudnionych przez bezpośrednich dostawców IKEA.

To samo dotyczy również imigrantów zarobkowych opuszczających swoje domy w nadziei na znalezienie pracy, która pozwoli im prowadzić lepsze życie. Często takie osoby spotykają się z wysokimi opłatami rekrutacyjnymi, co w najgorszym przypadku może prowadzić do pracy półniewolniczej.

IKEA jasno określa zasady prowadzenia rekrutacji i zatrudniania pracowników. Wymagamy od dostawców pokrycia wszelkich opłat rekrutacyjnych i pozostałych związanych z tym kosztów, traktowania imigrantów na równi z miejscowymi pracownikami oraz zagwarantowania przejrzystych warunków zatrudnienia oraz godnych warunków pracy i zakwaterowania. W żadnym wypadku nie tolerujemy żadnej formy pracy niewolniczej ani handlu ludźmi.

Kobieta pracująca dla dostawcy IKEA.

Pozytywna perspektywa

Współpraca z dostawcami nie polega wyłącznie na upewnianiu się, czy produkcja i pozostałe operacje odbywają się w odpowiedzialny sposób. Mając pewność, że nasi dostawcy podzielają naszą wizję, tworzymy mocne więzi na przyszłość. Jeśli możemy ze sobą współpracować i chcemy realizować wspólny cel, nie jesteśmy tylko nabywcą i sprzedawcą, ale partnerami wspólnie dążącymi do rozwoju.

W każdym aspekcie pozostajemy wierni kodeksowi IWAY. Zapewniamy przeszkolenie oraz wsparcie, dzięki którym nasi dostawcy i usługodawcy mogą spełniać nowe wymagania i z powodzeniem wdrażać kodeks IWAY w prowadzonej przez siebie działalności. Wygląda na to, że to działa: Średnia długość współpracy między IKEA i dostawcami artykułów wyposażenia domu wynosi obecnie aż 11 lat.

Może spodoba ci się również