Pomiń

Zakup z odroczonym terminem płatności

Odroczona płatność to rozwiązanie dla Klientów biznesowych z sektora publicznego.
Daje możliwość zakupu produktów i usług IKEA bez konieczności natychmiastowej zapłaty. Płatność zostaje odroczona o 7, 14 lub 21 dni od daty wystawienia faktury.


Czym jest sektor publiczny?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) definiuje sektor publiczny jako ogół podmiotów gospodarczych grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.

  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe,
  • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej,
  • państwowe fundusze celowe,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe,
  • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Korzyści i benefity

Dlaczego warto skorzystać:

 • Oferujemy szybki i wygodny proces dopasowany do potrzeb firm
 • Odroczenie płatności o 7, 14 lub 21 dni od daty wystawienia faktury
 • Minimalna wartość zamówienia to 1000 zł
 • Możliwość odroczenia płatności dotyczy całego asortymentu IKEA wraz z akcesoriami i usługami
 • Wystarczy wysłać zapytanie ofertowe do działu IKEA dla Firm

Jak skorzystać z odroczonej płatności?

 1. Sporządź listę interesujących Cię produktów i usług.
 2. Skontaktuj się z nami tak jak Ci wygodnie.

 3. Sprawdzimy dostępność produktów i skontaktujemy się z Tobą w celu podpisania umowy

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami:

Odział IKEA dla Firm w Łodzi
PN-SB: 10:00 - 17:00
ikeadlafirm.lodz@ikea.com

Odział IKEA dla Firm w Polsce
+48 22 275 01 23
ikeadlafirm@ikea.com


Planowanie i doradztwo

Porozmawiaj z doradcami IKEA i zaplanuj wymarzone wnętrze.

Dowiedz się więcej

Dostawa od 15,-

Dostarczymy Twoje zakupy prosto do domu lub biura. Od 15,-

Dowiedz się więcej

Montaż i instalacja

Zmontuj meble samodzielnie lub z naszą pomocą.

Dowiedz się więcej