Zamykamy sklepy IKEA, zapraszamy do zakupów online na ikea.pl

Drodzy Klienci,

w związku z wprowadzeniem 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, sklepy IKEA pozostaną zamknięte dla klientów do odwołania.

Zakupy będą nadal możliwe przez stronę ikea.pl.

Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest naszym najwyższym priorytetem. Uważnie monitorujemy sytuację i w miarę jej rozwoju będziemy opierać nasze działania na zaleceniach lub informacjach odpowiednich władz lokalnych i WHO. 


Pytania i odpowiedzi dot. działania IKEA w Polsce w związku z koronawirusem


sklep ikea

Wiadomość od Caroliny Garcia Gomez, Dyrektor Generalnej ds. Zrównoważonego Rozwoju i Prezes IKEA Retail Polska

 

Drodzy Współpracownicy oraz Klienci,

w ostatnich dniach koronawirus zdominował nasze myśli i rozmowy. Mamy świadomość zagrożenia z jakim się mierzymy i wiemy, że konieczne są zdecydowane działania.  

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego od 14 marca 2020 r. wszystkie 11 sklepów IKEA w Polsce pozostanie zamkniętych dla naszych klientów do odwołania. Zakupy będą jedynie możliwe przez stronę IKEA.pl. Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest naszym najwyższym priorytetem. Uważnie monitorujemy sytuację i w miarę jej rozwoju będziemy podejmować działania w oparciu o informacje i zalecenia odpowiednich władz lokalnych i rządowych. 

Naszą siłą w IKEA jest wzajemne zaufanie oraz poczucie wspólnoty. Dzisiaj najważniejszym zadaniem jest w troska o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo wszystkich.

Na bieżąco śledzimy doniesienia władz krajowych oraz lokalnych na temat zagrożenia epidemicznego w Polsce. Jesteśmy przygotowani na podjęcie adekwatnych działań zgodnych z rządowymi wytycznymi.

Naszą pasją w IKEA jest życie w domu i mamy nadzieję, że kiedy czas zagrożenia minie znowu będziemy mogli dzielić się nią z Wami spotkając się w sklepach. W czasie,  gdy stacjonarne  sklepy będą zamknięte i więcej czasu będziemy spędzać w domach, chcielibyśmy wspierać Was nadal umożliwiając piękniejsze, zdrowsze i bardziej zrównoważone domowe życie. Sklep internetowy IKEA.pl  pozostaje otwarty, a każdy kto będzie potrzebować naszych produktów, inspiracji i rozwiązań może skorzystać z tej opcji.

Myślami jesteśmy z osobami bezpośrednio dotkniętymi chorobą i z ich bliskimi oraz ze wszystkimi służbami, które niestrudzenie pracują nad  zachowaniem zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich. Przesyłamy najwyższe wyrazy uznania.


Z pozdrowieniami oraz życzeniami zdrowia

Carolin Garcia Gomez

Dyrektor Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju i Prezes, IKEA Retail Polska

 

----------------------

 

Message from Carolina Garcia Gomez, CEO & Chief Sustainability Officer of IKEA Retail Poland

 

Dear Coworkers and Customers,

In recent days, coronavirus has dominated our thoughts and conversations. We are aware of the threat we face and we know that decisive actions are necessary.

Due to the announcement of the state of epidemic emergency in Poland, from March 14, 2020, all 11 IKEA stores in Poland will remain closed to our customers until further notice. Purchases will be possible only through the IKEA.pl website. The safety of our employees and clients is our highest priority. We are closely monitoring the situation as it develops and will take actions based on the information and recommendations of the relevant local and governmental authorities. 

Mutual trust and a sense of community are our strengths at IKEA. Today the most important task is to take care for health and common safety of others.

We are following reports from the local and governmental authorities regarding the epidemic threat in Poland on current basis. We are prepared to take adequate actions in line with government guidelines.

At IKEA our passion is life at home and we hope that at the time when the threat comes to an end we will we be able to share this passion with you in our stores. During the period when stationary stores remain closed and you will spend more time at home, we would like to continue support and enable you to have a more beautiful, healthy and sustainable life at home. Our IKEA.com online shop is open, and anyone who needs our products, inspirations and solutions may use this.

Our thoughts are with the people directly affected by the virus and to their loved ones and with all the service people that work tirelessly on preserving the health and safety of all of us . We pass our highest regards to them.


Take care and stay healthy

Carolina Garcia Gomez

CEO & Chief Sustainability Officer of IKEA Retail Poland