Pomiń

Polityka zgłaszania podatności

Wspólne dbanie o bezpieczeństwo

W IKEA bardzo cenimy zaufanie, jakim darzą nas nasi klienci. Właśnie dlatego bezpieczeństwo naszej strony internetowej jest tak ważne.

Jeżeli zauważysz potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w jednym z naszych serwisów, poinformuj nas o tym, przesyłając zgłoszenie* za pośrednictwem Programu odpłatnego zgłaszania podatności.

Zapoznamy się z twoim zgłoszeniem i jeśli okaże się zasadne, a podobne zgłoszenie nie zostało do nas przesłane wcześniej, możemy zaprosić cię do wzięcia udziału w programie odpłatnego** zgłaszania podatności naszych serwisów.

 

Szczegółowe informacje oraz warunki naszej Polityki zgłaszania podatności znajdziesz poniżej. Zadbajmy wspólnym wysiłkiem o bezpieczeństwo na IKEA.pl.

Warunki prowadzenia testów

W myśl warunków Polityki zgłaszania podatności zabronione jest:

  • uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub modyfikowanie danych za pośrednictwem konta należącego do innej osoby (albo usiłowanie którejkolwiek z tych czynności);
  • przeprowadzanie lub usiłowanie przeprowadzenia ataków Denial of Service
  • zamieszczanie, przekazywanie, wgrywanie, wysyłanie, przechowywanie lub zamieszczanie odnośników do złośliwego oprogramowania;
  • przeprowadzanie prób, które mogą doprowadzić do rozesłania niepożądanych albo nieautoryzowanych wiadomości, spamu lub innej formy niepożądanej korespondencji;
  • przeprowadzanie prób, które mogą zakłócić funkcjonowanie jakiejkolwiek własności IKEA;
  • testowanie zewnętrznych aplikacji, stron lub serwisów internetowych, które integrują się lub odnoszą się do własności IKEA.

* IKEA nie będzie występować na drogę sądową przeciwko osobom, które odkryją i zgłoszą zagrożenia bezpieczeństwa zgodnie z warunkami Polityki zgłaszania podatności.

** Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane wyłącznie za pośrednictwem programu odpłatnego zgłaszania podatności. Wnioski o przyznanie wynagrodzenia (w formie pieniężnej lub innej) w związku z już zidentyfikowanymi lub domniemanymi zagrożeniami bezpieczeństwa zostaną uznane za niezgodne z warunkami Polityki zgłaszania podatności.