Pomiń

Polityka prywatności IKEA Retail Sp. z o.o. („IKEA”)


1

Jakie rodzaje informacji na Twój temat może zbierać IKEA?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie IKEA, przez Internet lub telefon.

Zbieramy też informacje po to, aby Twoje doświadczenia z zakupów w IKEA mogły w przyszłości być lepsze.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na stanowisko w IKEA, również wtedy poprosimy Cię o pewne informacje, które będą nam potrzebne dla rozpatrzenia Twojej kandydatury.


2

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz sklep i strony internetowe, dokonując u nas zakupu, korzystając z naszych usług czy aplikując na ogłoszenia o pracę w IKEA. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych w IKEA odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Administrator

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz w opisanych poniżej przypadkach, jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach k/Warszawy, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn. W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online). Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych oraz z regulaminu danej usługi.


3

Jak mogę się skontaktować z IKEA w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Poprawność przetwarzania danych osobowych w IKEA nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, Sebastian Faber, z którym możesz się skontaktować korzystając z poniższego formularza.


4

Jakie prawa przysługują mi z racji tego, że IKEA przetwarza moje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, czy skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora lub do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Pamiętaj jednak, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację zwrotną na ten temat.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (patrz rozdział 3 powyżej).

Co mogę zrobić, jeśli uważam, że IKEA niewłaściwie obchodzi się z moimi danymi?

Jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy daj nam znać, korzystając z metod kontaktu opisanych powyżej.

Oczywiście, w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli urzędu państwowego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Funkcję tę w Polsce pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).


W jaki sposób IKEA uaktualnia informacje zawarte na tej stronie?

 • Usługi i promocje IKEA będą się z czasem zmieniały. Niniejsza Strona będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania informacji. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą stronę, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany. Korzystając z tej Strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na tę Stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Czy IKEA dzieli się moimi danymi z innymi firmami i osobami?

 • Bez Twojej wyraźnej zgody, IKEA nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. W określonych przypadkach i za Twoją zgodą, możemy też przekazywać dane w obrębie rodziny korporacyjnej IKEA. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia złożone przez Internet lub firmami, które w naszym imieniu realizują usługę montażu naszych mebli w Twoim domu). Większość z tych firm, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

  Wyjątkiem są tutaj podmioty świadczące usługi na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. Prawo Pocztowe, Prawo Transportowe, Prawo Telekomunikacyjne... itp). Takie firmy, z racji obowiązujących je przepisów, przetwarzają Twoje dane na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie. One również, na mocy podpisanej z IKEA umowy, zobowiązały się przetwarzać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są to np. dostawcy usług transportowych (kurierskich), operatorzy sieci komórkowych, którym zlecamy wysyłkę wiadomości SMS w imieniu IKEA oraz kancelarie prawne, które wspierają nas w przypadku obsługi niektórych reklamacji.

  W przypadku dokonania zakupu naszych produktów lub usług, także w przypadku produktów i usług firm trzecich oferowanych w sklepach lub na stronach internetowych IKEA, ujawniamy dane osobowe w ograniczonym zakresie podmiotom, które przeprowadzają w naszym imieniu badania satysfakcji klientów.

Czy otrzymam e-mail od IKEA?

 • Wyślemy do Ciebie e-mail tylko, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą. Email od IKEA możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet lub w ramach potwierdzenia zamówienia złożonego w Domolinii. E-mail od IKEA możesz otrzymać również w ramach prowadzonej przez nas usługi Newsletter, wyłącznie jeśli otrzymaliśmy wcześniej Twoją wyraźną zgodę na wysyłanie takich wiadomości.

A co, jeśli wolę nie dostawać informacji od IKEA?

 • Jeśli wolałbyś nie otrzymywać od nas informacji o produktach czy promocjach, prosimy o kontakt zgodnie z informacją w rozdziale „Jak mogę się skontaktować z IKEA w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”, lub o samodzielne wycofanie zgody, korzystając z zakładki „Zgody” w Twoim profilu IKEA Family.

Jak mogę się skontaktować z IKEA w innych sprawach?

 • Jeśli chcesz uzyskać informacje związane z ogólnym funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przebiegiem procesu zamówienia lub naszą ofertą, kliknij tutaj aby wybrać preferowaną metodę kontaktu z nami.
  Odpowiemy na Twoje pytanie lub sprawdzimy Twoje wątpliwości tak szybko, jak to możliwe.


Poniżej znajdziesz informacje o konkretnych sytuacjach, w których zbieramy i przetwarzamy dane osobowe.

Wizyta w sklepie IKEA – monitoring wizyjny (CCTV)

Kiedy odwiedzasz nasz sklep, Twój wizerunek może zostać zarejestrowany przez nasze kamery monitoringu.

 • Dzieje się tak, ponieważ staramy się zapewnić bezpieczeństwo Tobie, naszym pracownikom, pracownikom naszych partnerów a także aby chronić naszą własność, znajdującą się na terenie sklepu, czy własność odwiedzających nas klientów, na podstawie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu. W tym celu, prowadzimy ciągły monitoring wizyjny niektórych obszarów sklepu i wokół niego (np. niektórych działów sprzedaży, kas, parkingu, magazynu samoobsługowego). Nie prowadzimy monitoringu w miejscach, gdzie mogłoby to prowadzić do naruszenia Twojej prywatności. Nie wykorzystujemy też zarejestrowanego obrazu do żadnych innych celów i nie prowadzimy na nim dodatkowych analiz (np. w celach marketingowych). Dostęp do nagrań jest możliwy wyłącznie dla wąskiego grona naszych zaufanych pracowników i nie są one udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi, jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań. Czas przechowywania nagrań ograniczyliśmy do 30 dni i po tym czasie, są one nadpisywane, bez możliwości odtworzenia. W ramach prowadzonych działań, zarejestrowany obraz jest dostępny dla podmiotów trzecich, które świadczą dla nas usługi, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku są to wyspecjalizowane agencje ochrony lub dostawcy systemów monitoringu, w ramach wsparcia technicznego tych systemów.

Zakupy w sklepie IKEA

Dokonując zakupu osobiście w jednym z naszych sklepów, możesz zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą niezbędne dla prawidłowej obsługi Twojego zakupu.

 • Taka sytuacja będzie miała miejsce szczególnie, jeśli oprócz zakupu naszych artykułów, zdecydujesz się skorzystać również z którejś z usług, takich jak montaż czy dostawa. Wtedy, poprosimy Cię o dodatkowe dane kontaktowe oraz Twój adres, które będą nam potrzebne do realizacji usługi. Przetwarzanie Twoich danych jest wtedy niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usługi oraz może być przetwarzane abyśmy mogli spełnić obowiązki, jakie nakładają na nas przepisy prawa (np. sporządzać dokumentację podatkową czy odpowiedzieć na Twoje ewentualne reklamacje). W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia z zakupionych produktów czy usług, na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub, w przypadku wystawienia faktury VAT, przez okres wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej. W przypadku produktów o przedłużonej gwarancji, Twoje dane możemy przetwarzać przez okres trwania gwarancji, aby mieć możliwość obsługi ewentualnych reklamacji. Podczas realizacji usług, korzystamy z pomocy wyspecjalizowanych firm trzecich, którym powierzymy Twoje dane, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. Jeśli jesteś klubowiczem programu IKEA Family, informacje o Twoich zakupach zostaną zarejestrowane również na Twoim profilu, aby umożliwić np. realizację zwrotu towarów lub zgłoszenia reklamacji, bez konieczności okazywania dowodu zakupu. W takim przypadku, dowodem zakupu będzie Twoja karta IKEA Family. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach programu IKEA Family, znajdziesz w odpowiedniej sekcji poniżej.

Odbiór używanych mebli

Dokonując zakupu osobiście w jednym z naszych sklepów, możesz skorzystać z usługi odbioru Twoich używanych mebli.

 • W tym przypadku, poprosimy Cię o podanie niektórych danych osobowych i będziemy je przetwarzać w celu wypełnienia prawnych obowiązków wynikających z przepisów (np. dotyczących ochrony środowiska). Twoje dane zostaną również przekazane wyspecjalizowanej Fundacji, która zajmuje się dalszym zagospodarowaniem przekazanych mebli (np. przekazaniem podopiecznym fundacji). Fundacja ta również będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu i na zasadach, które zostaną Ci przedstawione w momencie zbierania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu skorzystania z usługi. Oprócz ww. Fundacji, Twoje dane będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi transportowe w imieniu IKEA, na zasadach przedstawionych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”.

Kioski samoobsługowe

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych samoobsługowych kiosków, służących do wyszukiwania informacji o produktach oraz sporządzenia listę zakupów, możesz również skorzystać z możliwości wysłania takiej listy za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

 • W takim wypadku, poprosimy Cię o podanie Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail. Będą one wykorzystane wyłącznie w celu przesłania informacji o Twojej liście zakupów, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do momentu wysłania wiadomości. Mogą one być dostępne dla podmiotów trzecich, będących dostawcami usług dla IKEA, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku oznacza to dostawców systemów obsługujących nasze kioski i systemów towarzyszących, oraz – w przypadku wysyłki wiadomości SMS – operatora bramki SMS.

Biuro Obsługi Klienta

Jeśli skontaktujesz się z jednym z pracowników Biura Obsługi Klienta w naszym sklepie, możemy poprosić Cię o pewne informacje, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 • Będą one wykorzystane wyłącznie w tym celu, przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. wynikające z faktu wystawienia faktury VAT, złożenia reklamacji, dokonania zwrotu lub złożenia zamówienia). Twoje dane będziemy przetwarzać aby spełnić obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów lub w innych, prawnie usprawiedliwionych celach (wystawienie faktury, obsługa reklamacji czy zwrotów). W określonych przypadkach, będziemy korzystać z usług firm trzecich, którym powierzymy Twoje dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku, mogą to być dostawcy usług transportowych, montażowych oraz dostawcy systemów informatycznych funkcjonujących w IKEA, w ramach wsparcia technicznego.

Kiosk „Szybka Faktura”

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych kiosków „Szybka Faktura”, poprosimy Cię o podanie danych wymaganych aby poprawnie przygotować dla Ciebie fakturę VAT oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, wysłać ją na Twój adres e-mail.

 • Dane te przetwarzane będą wyłącznie w ww. celu, na zasadach wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane przekazane na potrzeby wystawienia faktury VAT, będziemy przechowywać przez okres 5-6 lat, w zależności od dnia wystawienia faktury. Twoje dane mogą być dostępne dla podmiotów trzecich, będących dostawcami usług dla IKEA, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku oznacza to dostawców systemów obsługujących nasze kioski i systemów towarzyszących, oraz partnerów realizujących dla nas usługi księgowe.

Pokój zabaw dla dzieci

Aby Twoje dziecko mogło skorzystać z naszego pokoju zabaw dla dzieci, podczas gdy Ty robisz zakupy, wymagamy, abyś wypełnił kartę rejestracyjną, w której musisz podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, swoje imię i nazwisko oraz telefon a następnie złożyć swój podpis.

 • Jeśli poinformujesz nas o specjalnych potrzebach Twojego dziecka, możemy Cię również poprosić o podstawowe informacje dotyczące stanu zdrowia naszego małego gościa. Tego typu, dodatkowe dane Twojego dziecka, będziemy jednak przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Prosimy o te wszystkie informacje, by móc zapewnić bezpieczną zabawę odwiedzającym nas dzieciom i przetwarzamy je na podstawie tzw. prawnie uzasadnionych interesów. W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia z naszych usług, na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Dane te przechowujemy przez okres do 60 dni, wyłącznie w formie papierowej. Po tym czasie, dane są usuwane z użyciem niszczarki dokumentów. Aby zapewnić odpowiedni poziom kompetencji obsługi oraz bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszych pokojach zabaw, korzystamy z pomocy firm zewnętrznych, specjalizujących się w świadczeniu podobnych usług, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”.

Warsztaty, konkursy, loterie

Możemy poprosić o niektóre dane osobowe uczestników tego typu wydarzeń, aby sprawnie je przeprowadzić oraz dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących np. wydania nagród.

 • W momencie, kiedy poprosimy Cię o podanie danych osobowych, poinformujemy Cię również o celu, w jaki te informacje będą wykorzystane oraz o przysługujących prawach. Dane zebrane na potrzeby tych wydarzeń będziemy najczęściej przechowywać do momentu ich zakończenia poza przypadkami, kiedy konieczne będzie zachowanie ich ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. informacje o przekazanej nagrodzie na podstawie przepisów określających zasady sporządzania dokumentacji podatkowej). W przypadku konkursów przeznaczonych dla Klubowiczów IKEA Family, podstawą prawną przetwarzania będzie realizacja Programu, zgodnie z Regulaminem IKEA Family. Dla pozostałych konkursów, przetwarzamy Twoje dane w tzw. prawnie usprawiedliwionych celach (przeprowadzenie konkursu). Organizując takie wydarzenia, często korzystamy z pomocy firm zewnętrznych, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku będą to np. agencje specjalizujące się w organizacji tego typu wydarzeń lub współorganizatorzy wydarzeń.

Rejestracja materiałów filmowych lub fotograficznych

W ramach realizacji niektórych wydarzeń organizowanych przez IKEA lub naszych partnerów, rejestrujemy ich przebieg w postaci filmów lub zdjęć, które następnie wykorzystujemy w celach promocyjnych i marketingowych, na naszych stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych czy na ekranach zlokalizowanych w naszych oddziałach.

 • Jeśli bierzesz udział w tego typu wydarzeniach, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na takie wykorzystanie Twojego wizerunku. Zgoda taka jest oczywiście w pełni dobrowolna i nie uzależniamy Twojego udziału w wydarzeniach od jej wyrażenia. W takim wypadku, Twój wizerunek oraz ewentualnie inne dane, które zostaną zarejestrowane na filmie lub fotografiach, będziemy przetwarzać przez okres 5 lat lub do momentu wycofania Twojej zgody. Organizując tego typu wydarzenia, często korzystamy z pomocy firm zewnętrznych, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku będą to podmioty, specjalizujące się w rejestracji i obróbce materiałów, jak również dostawcy usługi utrzymania naszych stron WWW oraz obsługi naszych profilów w mediach społecznościowych.

Strona internetowa

Pewne informacje na Twój temat możemy zbierać także poprzez Stronę internetową. Dane te będą przetwarzane w określonym celu, o którym poinformujemy Cię w momencie ich zbierania.

 • Takim celem może być na przykład realizacja zakupów produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej. W takim przypadku, niepodanie określonych danych, może ograniczać możliwość skorzystania z naszych usług. Przetwarzanie Twoich danych będzie się wtedy odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi. W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia z naszych produktów i usług, na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. O Twoje dane poprosimy również w przypadku, kiedy skorzystasz z formularzy kontaktowych na naszych stronach lub narzędzi do umawiania terminów wizyt związanych z usługami planowania lub pomiaru pomieszczeń. Tego typu dane wykorzystamy w celu odpowiedzi na Twoje zapytania czy realizacji zamówionej przez Ciebie usługi(jest to nasz tzw. prawnie uzasadniony interes). Możemy również zebrać Twoje podstawowe dane osobowe, aby umożliwić zapisywanie list zakupów czy projektów sporządzonych za pośrednictwem naszych aplikacji do planowania wnętrz. Odbywa się to na podstawie zgody, o którą poprosimy Cię w momencie rejestracji profilu i zbierania danych. Niektóre informacje na temat użytkowników zbieramy, używając tzw. ciasteczek („cookies”). Informacje na ten temat znajdziesz poniżej, w rozdziale pt. „Cookies”. Także i tutaj, w określonych celach korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów trzecich, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym wypadku, są to głównie firmy zajmujące się utrzymaniem naszych stron internetowych oraz powiązanych z nimi baz danych a w przypadku realizacji zamówień internetowych, firmy realizujące dostawę lub wydanie towaru w naszym imieniu.

Cookies

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie".

 • Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

  Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, dokonaj odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Poniżej znajdziesz stosowne informacje dla najpopularniejszych przeglądarek:

   

  Dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z Twoim profilem IKEA Family i historią Twoich zakupów, aby kierować do Ciebie bardziej spersonalizowany przekaz marketingowy, oparty na historii Twojej interakcji z IKEA.
  Dane zebrane za pośrednictwem cookies wykorzystujemy również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych, aby kierować do Ciebie najbardziej dopasowany komunikat. Przekazujemy je również zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform, m.in. Facebook czy Google.
  Platformy te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w Internecie oraz używać ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacja o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy dostępna jest na ich stronach internetowych dotyczących polityki prywatności.
  Sposób przekazania Ci wspomnianego personalizowanego przekazu marketingowego przez IKEA uzależniony jest od wyrażonej przez Ciebie zgody na wysyłanie informacji handlowych, którą możesz sprawdzić samodzielnie w zakładce „zgody”, w Twoim profilu IKEA Family. Więcej informacji na temat plików cookies, w tym wskazówkę, jak zmienić ustawienia dotyczące używania plików cookies do kierowania spersonalizowanych reklam, możesz znaleźć w naszej Polityce dotyczącej „ciasteczek”, którą znajdziesz pod tym linkiem.
  Jeśli chcesz zmienić ustawienia związane z używaniem plików cookies przez różne platformy stosujące kierowanie spersonalizowanych reklam, możesz to również zrobić za pomocą strony: www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

IKEA Family

IKEA Family to dla nas najlepsze źródło informacji, które pozwala nam dopasowywać nasze oferty do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.

 • W zamian, członkostwo w Programie niesie za sobą wiele korzyści takich jak np. niższe ceny niektórych produktów i usług, uczestnictwo w organizowanych w ramach programu wydarzeniach czy możliwość dokonywania zwrotów wyłącznie na podstawie karty członkowskiej IKEA Family. Jest to pewnego rodzaju umowa i na tej podstawie, po zaakceptowaniu przez Ciebie regulaminu, przetwarzamy Twoje dane. Podczas rejestracji w Programie, poprosimy Cię o podanie danych osobowych, niezbędnych dla rejestracji Twojego profilu. W ramach korzystania z Programu, możesz udostępnić nam również dodatkowe informacje o sobie, które pozwolą nam lepiej dopasować naszą ofertę do Twoich preferencji lub umożliwić Twój udział we wszelkiego rodzaju warsztatach czy konkursach. Ponadto, do Twojego profilu IKEA Family przypisane będą informacje o zakupach dokonanych z użyciem karty członkowskiej, informacje o wystawionych dla Ciebie fakturach oraz informacje o historii Twojej interakcji z naszymi stronami WWW, za pośrednictwem plików cookies (patrz sekcja Cookies). W ramach Programu, wysyłany jest również Newsletter oraz wiadomości SMS zawierające informacje o aktualnych ofertach dla Ciebie. Informacje te będą do Ciebie wysłane wyłącznie, jeśli wyrazisz stosowną zgodę, którą znajdziesz na formularzu rejestracyjnym lub w swoim profilu na stronie https://ikeafamily.eu. Wszelkie działania marketingowe, wykonywane na Twoich danych, a także analizy statystyczne, wykonywane są na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, czyli marketingu produktów i usług własnych i partnerów Programu, oraz kontroli i poprawiania naszych wewnętrznych procesów. W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia z naszych produktów i usług, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Dane przekazane nam na potrzeby prowadzenia profilu IKEA Family, przechowywane będą przez cały czas Twojej aktywności, jako Klubowicza, oraz przez 5 lat od ostatniej aktywności (np. zakupu z użyciem karty IKEA Family, logowania do swojego profilu…itp.). Po tym czasie, dane w Twoim profilu zostaną zanonimizowane, co oznacza, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie numeru Twojej karty IKEA Family. Zachowasz jednak możliwość dokonania zwrotu, używając karty IKEA Family jako dowodu zwrotu. W ramach prowadzenia Programu IKEA Family, korzystamy z usług podmiotów trzecich, z którymi dzielimy się danymi osobowymi zarejestrowanych Klubowiczów, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. Są to głównie podmioty biorące udział w utrzymaniu strony Programu, obsłudze baz danych, wysyłce informacji marketingowych, współorganizatorzy wydarzeń organizowanych w ramach Programu oraz podmioty zatrudniające personel wspierający rekrutację do Programu w sklepach IKEA. Szczegółowe informacje na temat Programu IKEA Family znajdziesz w Regulaminie:

  https://www.ikeafamily.eu/Regulamin

„Domolinia”

Domolinia jest Biurem Obsługi Klienta IKEA, z którego korzystasz dokonując zakupów w IKEA przez telefon, w celach związanych z zawartymi z IKEA umowami na towary lub usługi czy kontaktując się z nami w innych sprawach telefonicznie i mailowo.

 • W celu realizacji zakupów przez telefon, IKEA przetwarza Twoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mailowy. Co prawda dane te podawane są przez Ciebie dobrowolnie, lecz ich niepodanie, może czasem spowodować brak możliwości realizacji zamówienia i dostawy. W tym przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, do czasu przedawnienia roszczeń dotyczących zakupu. Kontaktując się z Domolinią w dowolnej innej sprawie, która będzie wymagała podania nam Twoich danych osobowych, otrzymasz od naszego pracownika jasne informacje nt. celu ich przetwarzania oraz przysługujących praw. Zgodnie z informacją, którą otrzymasz kontaktując się Domolinią, Twoja rozmowa z pracownikiem IKEA będzie rejestrowana. Nagrania wykorzystujemy w celu poprawy jakości naszej obsługi oraz w celu umożliwienia nam reagowania na ewentualne reklamacje. Nagrania przechowamy do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów (np. Kodeksu Cywilnego). Są to nasze tzw. prawnie uzasadnione interesy. W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia z obsługi klienta, na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Jeśli nie życzysz sobie nagrywania Twojej rozmowy z pracownikiem IKEA, zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu jak na przykład formularz kontaktowy czy wizyta w naszym sklepie. W określonych przypadkach, będziemy również korzystać z usług firm trzecich, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. Będą to firmy realizujące dostawy, usługi reklamacyjne czy montażowe oraz dostawcy systemów informatycznych, w ramach wsparcia swoich produktów.

Zamówienie katalogu IKEA

Kiedy prosisz pracownika „Domolinii” o przesłanie katalogu, podajesz nam swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę i będziemy przetwarzać te dane na podstawie tzw. prawnie usprawiedliwionego interesu.

 • W ramach realizacji wysyłki katalogu, korzystamy z usług firm kurierskich, które otrzymają wspomniane powyżej dane wyłącznie w celu zrealizowania dostawy katalogu. Po wysłaniu katalogu zachowamy Twoje dane jeszcze przez 30 dni, aby być w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania w przypadku kiedy dostawa katalogu się opóźni. Po tym czasie, dane zostaną usunięte bez możliwości odtworzenia. W tym przypadku, Twoje dane zostaną przekazane firmie, która dostarczy katalog dla Ciebie, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”.

Udział w rekrutacji w IKEA

Przyjmując Twoją aplikację w ramach rekrutacji na stanowisko w IKEA, poprosimy Cię o pewne informacje o Tobie aby być w stanie ocenić Twoją aplikację.

 • Twoje dane będziemy przetwarzać aby spełnić wymagania przepisów prawa (Kodeksu Pracy), oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę, na Twoje życzenie, które wyrazisz przez udział w rekrutacji. Będzie to dla nas równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie informacji przesłanych przez Ciebie na potrzeby procesu rekrutacji. Dla niektórych stanowisk, na późniejszym etapie rekrutacji, możemy poprosić Cię o nagranie krótkiego materiału filmowego, na którym odpowiadasz na zadane przez nas pytania. Wzięcie udziału w tym etapie rekrutacji jest oczywiście w pełni dobrowolne i jeśli nie wyrazisz zgody na to, zaprosimy Cię na spotkanie lub do rozmowy telefonicznej. W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety oceny naszego procesu rekrutacyjnego, na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. W ramach rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla podmiotów, które świadczą dla nas usługi, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. Są to głównie dostawcy systemów informatycznych, za pośrednictwem których realizowana jest rekrutacja, w ramach wsparcia i utrzymania tych systemów, również poza EOG. Twoje dane, jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przechowywać przez okres 12 miesięcy, na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku, Twoje dane będą również dostępne dla innych spółek Grupy IKEA, na wypadek, gdyby Twoja kandydatura odpowiadała wymaganiom stawianym w ogłoszonych przez te spółki rekrutacjach.

Centrum IKEA dla Firm

Centrum IKEA dla Firm to miejsce, zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy, w którym wychodzimy naprzeciw potrzebom Twojej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży.

 • Także i tutaj, możemy poprosić o Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się zarezerwować u nas miejsce do pracy, salę konferencyjną lub zechcesz umówić się na spotkanie z naszym doradcą. W takim przypadku, po zaakceptowaniu przez Ciebie regulaminu Centrum IKEA dla Firm, Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby wykonania umowy a jeśli zdecydujesz się na złożenie zamówienia, również w celu realizacji tego zamówienia, czyli dla wykonania umowy sprzedaży. Możesz również zostawić swoje dane kontaktowe przez formularz na naszej stronie, dzięki czemu nasz pracownik oddzwoni do Ciebie w późniejszym terminie. W tym przypadku, Twoje dane będziemy przetwarzali we własnym, prawnie usprawiedliwionym interesie, aby przedstawić Ci ofertę IKEA. W niektórych przypadkach, Twoje dane możemy również wykorzystać w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia z naszych produktów i usług, na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla podmiotów, które świadczą dla nas usługi, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. Są to głównie dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zajmujące się utrzymaniem strony WWW „Centrum IKEA dla Firm”, w ramach wsparcia i utrzymania tych systemów, również poza EOG. Dane osobowe, zebrane na potrzeby rezerwacji sal i miejsc do pracy oraz na potrzeby umówienia spotkania z doradcą czy nawiązania kontaktu zwrotnego, przechowamy przez okres 3 miesięcy. W przypadku złożenia zamówienia, dane będziemy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zakupu.

Obsługa klienta biznesowego

Obsługując naszych klientów, którzy reprezentują firmy lub prowadzą własną działalność gospodarczą, również przetwarzamy dane osobowe aby móc poprawnie zrealizować zamówienia, sporządzić dokumentację podatkową czy przedstawić ofertę dopasowaną do profilu działalności firmy.

 • Przetwarzanie Twoich danych będzie się w takich wypadkach odbywało na podstawie odpowiednio na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody. Jeśli skorzystasz z naszej oferty, możemy Cię również poprosić o opinię na temat realizacji Twojego zamówienia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku oznacza to dostawców systemów informatycznych, usług wsparcia technicznego tych systemów oraz podmioty, które realizują usługi badania satysfakcji klientów oraz inne usługi takie jak np. dostawa czy montaż. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty Leasingu, zostaniesz poproszony o udostępnienie swoich danych naszemu partnerowi w zakresie finansowania, który będzie przetwarzał te dane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Szczegółowe informacje otrzymasz bezpośrednio od naszego partnera.

Zakup paneli fotowoltaicznych

Jeśli zdecydujesz się na zakup paneli fotowoltaicznych oferowanych przez naszego partnera, możemy poprosić Cię o podanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia szczegółowych wyliczeń dotyczących instalacji oraz weryfikacji możliwości i kosztów montażu tej instalacji.

 • Zależy nam, aby oferowane przez naszych partnerów produkty i usługi spełniały oczekiwania naszych klientów, więc mimo przekazania Twoich danych dostawcy, który przeprowadzi we własnym zakresie dalszy etap zakupu usługi, zachowamy Twoje podstawowe dane kontaktowe, aby mieć możliwość zweryfikowania, czy wszystko przebiegło zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Są to nasze tzw. prawnie usprawiedliwione interesy, aby odpowiadać na zainteresowanie naszych Klientów oraz upewnić się, że są oni zadowoleni z usług i produktów oferowanych przez nas i naszych partnerów. Twoje dane przechowamy przez okres 12 miesięcy. Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla podmiotów, które świadczą dla nas usługi, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. Są to głównie dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zajmujące się utrzymaniem strony internetowej IKEA oraz baz danych, w ramach wsparcia i utrzymania tych systemów, również poza EOG.

Zamówienie części zamiennych

Kiedy prosisz pracownika „Domolinii” lub biura obsługi klienta w sklepie o zamówienie części zamiennych do naszych produktów, podajesz nam swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę i będziemy przetwarzać te dane na podstawie tzw. prawnie usprawiedliwionego interesu.

 • Części zamawiamy w Twoim imieniu u naszego centralnego dostawcy, który otrzyma Twoje dane osobowe w celu zorganizowania wysyłki części do Ciebie. Po wysłaniu części zachowamy Twoje dane jeszcze przez 90 dni, aby być w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania w przypadku kiedy dostawa się opóźni. Po tym czasie, dane zostaną usunięte bez możliwości odtworzenia. W tym przypadku, Twoje dane zostaną przekazane naszemu dostawcy oraz firmie kurierskiej, na zasadach opisanych w części pt. „Czy IKEA dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”.

Inne informacje, których nam dostarczasz

Poprzez uczestnictwo w badaniach, możesz dostarczyć nam takich informacji, jak Twoje preferencje co do produktów, powody, dla których kupujesz dany produkt, dane na temat Twojej rodziny i stylu życia – dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o Twoich preferencjach zakupowych.

 • Możesz dostarczyć nam takich informacji również wtedy, gdy wypełniasz kartę gwarancyjną produktu, który kupiłeś w IKEA. Dodatkowo, uzyskujemy tego typu informacje, jeśli zarejestrujesz się albo wykupisz specjalne oferty IKEA, kupony rabatowe lub inne promocje.

  W każdym z powyższych przypadków, zawsze będziemy się starali przekazać rzetelną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych.


Archiwum - tutaj znajdziesz poprzednie wersje Polityki Prywatności IKEA