Mangfold og inkludering

Mer likeverd i verden

Vi mener at alle har rett til å bli behandlet rettferdig og få de samme mulighetene, uansett kjønn. Innen 2022 har vi forpliktet oss til å nå ordentlig likestilling i hele IKEA – verden over. Det betyr at vi sikrer like muligheter for både kvinner og menn, og når 50/50 kjønnsbalanse i alle land, nivåer og stillinger, inkludert styrer og komiteer. 

Vi mener at bedre kjønnsbalanse er bra for alle. Med forpliktelse til 50/50, fokuserer vi på å få flere kvinner i roller som menn dominere, samt flere menn i roller som kvinner dominere. 

Uansett rolle eller stilling, skal alle i IKEA kunne forvente å få lik lønn for likt arbeid. Vi er medlemmer av «Equal Pay International Coalition» (EPIC) og har lovt å sikre lik lønn for likt arbeid i hele organisasjonen vår. 

Å oppnå mer likeverd i verden vil føre til en mer inkluderende kultur, der både kvinner og menn verdsettes for sine unike bidrag og kan påvirke organisasjonens kultur. For når alle mennesker har de samme mulighetene til å vokse, er det positivt for alle.

Mangfold

På IKEA ser vi mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. De som handler på IKEA har ulik kultur, hudfarge, språk og nasjonalitet. Ved å ha like variert bakgrunn som kundene våre klarer vi å fange opp hva de har behov for og hva som rører seg i samfunnet. På denne måten tror vi at vårt mangfold og våre ulikheter er med på å gjøre IKEA til bedre sted for de som handler hos oss.

Vi opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper de tar med seg til IKEA. Det er når team av mennesker som kan forskjellige ting, og tenker ulikt, jobber sammen at vi får til nye og spennende ting. Mangfold fører IKEA framover. Derfor jobber vi bevisst for at arbeidsmiljøet vårt skal være mangfoldig og inkluderende. Hos oss skal alle få være seg selv.

Vi mener at alle mennesker har noe verdifullt å tilføre.

 

Collage av portrettbilder av ulike medarbeider i IKEA.

Inkludering

For mange er IKEA synonymt med hjem. Et kjent og trygt sted man gleder seg til å komme til, enten det er som arbeidsplass eller for å handle. Vi vil at alle skal føle seg hjemme hos IKEA. Våre medarbeidere skal føle seg velkomne, respektert, støttet og verdsatt. På IKEA skal alle få de samme mulighetene. For å unngå at bevisste eller ubevisste fordommer påvirker hvordan vi oppfører oss eller farger beslutninger vi tar, jobber vi aktivt med å fremme mangfold og inkludering i alt vi gjør.

Inkludering er alles ansvar.


Mangfold kommer i alle former og størrelser

På IKEA ønsker vi alle former for mangfold velkommen. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø er bra for medarbeiderne, kundene og virksomheten. Ved å jobbe sammen med mennesker som er ulike oss selv, vokser vi både som personer og som konsern.

Som en del av arbeidet for menneskerettigheter og likestilling har IKEA støttet og bidratt til utviklingen av FNs etiske standarder for håndtering av diskriminering av LHBT+-personer i arbeidslivet, som ble lansert verden over i september 2017.

– Vi er et verdibasert konsern, og derfor vil vi skape et inkluderende arbeidsmiljø og bidra til positive endringer både for virksomheten og samfunnet. Støtten til disse etiske standardene er et viktig skritt i riktig retning. Vi er veldig stolte av dette, og samtidig setter det et press på oss om å være gode rollemodeller og skape en virkelig inkluderende arbeidsplass, sier Pia Walle, som jobber med Mangfold og Inkludering I IKEA Norge.

To IKEA-ansatte holder rundt hverandre.

Likestilling

Vi mener at likestilling er en menneskerett. Likestilling handler også om å skape en inkluderende kultur der både kvinner og menn bli verdsatt for sine unike egenskaper. I dag er 49,4 prosent av alle ledere på IKEA kvinner, og målet er å oppnå kjønnsbalanse på alle ledernivåer og i alle typer stillinger. Når alle mennesker, uansett kjønn eller bakgrunn, får de samme mulighetene i livet, er det positivt for alle.

Så derfor ... har vi jobbet med kjønnsbalanse og likestilling i over ti år. Vi er stolte av å være med i FNs første høynivåpanel som jobber for at kvinner skal bli økonomisk uavhengige.

To kunder snakker med en IKEA-ansatt.

LHBT+

Vi er et verdibasert konsern, og derfor støtter vi LHBT+-medarbeideres rett til å være seg selv og gir alle de samme mulighetene til å utvikle seg og bidra til et lønnsomt IKEA. Vi jobber aktivt med å skape et inkluderende arbeidsmiljø, noe vi mener bidrar til positiv endring både for virksomheten og for samfunnet.

Så derfor ... er vi nå medlem av Workplace Pride, som er en frivillig paraplyorganisasjon som jobber for økt aksept av lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner (LHBT) på arbeidsplassen. Gjennom Workplace Pride kommer vi i kontakt med andre globale selskaper og kan utveksle god praksis for håndtering av LHBT+-problemstillinger.

Irina Sukhareva Distribution Centre Manager og ambassadør for mangfold og inkludering i IKEA Russland.

Møt Irina Sukhareva

Distribution Centre Manager og ambassadør for mangfold og inkludering i IKEA Russland.
Hei, Irina! Fortell oss om jobben din i IKEA.
Jeg begynte i IKEA i 2004 og har hatt ulike stillinger innenfor Human Resources. Siden januar 2016 har jeg vært Distribution Centre Manager.
 
Det jeg liker aller best med jobben min, er å se alt vi kan få til og hvor mye vi kan utrette når vi jobber sammen. Jeg blir veldig inspirert av hvordan vi som mennesker kan endre oss, lære og utvikle oss hvis vi bare lytter til hverandre.
 
I 2015 ble jeg ambassadør for mangfold og inkludering. Min egen bakgrunn gjør at jeg alltid har vært opptatt av mangfold og likestilling. Familien min flyttet ofte da jeg var barn, så jeg vet godt hvordan det er å være ny på et sted.
 
I tillegg kommer jeg fra en flerkulturell familie, og føler med folk som opplever å være annerledes. Jeg ble ambassadør etter et mangfold og inkludering-seminar for ledere fra forskjellige organisasjoner i Russland, og gleder meg til å jobbe mer med temaet.
 
Mangfold og inkludering er en av kjerneverdiene på IKEA. Hva betyr det for deg?
Jeg er veldig glad for at omtanke, mangfold og inkludering er dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. Som et humanistisk selskap mener vi at alle har krav på rettferdig behandling og like muligheter – uansett bakgrunn.
 
Jeg blir stolt når jeg ser hvordan folk forandrer seg og blomstrer når de finner en bedrift der de kan være seg selv og føler seg akseptert – der de plutselig ser nye muligheter, vokser som mennesker og utvikler kompetansen sin.
 
For ti år siden var det mest menn som jobbet med distribusjon. Jeg husker da vi bare hadde én kvinne i driftsavdelingen. Det var ikke enkelt å overbevise kvinner her om at de også kan være flinke stuere og truckførere, og gjøre samme jobb som mannfolkene gjør.
 
Nå har det blitt bedre, og vi blir ikke lenger overrasket over å få kvinnelige kolleger. Det er flott! Som team blir vi bare enda bedre og mer effektive av å være ulike.

Les mer om: