Real Play Coalition: sammen setter vi leken i fokus

Morsomme barnetegninger av grønne fantasifigurer på gul bakgrunn.

Real Play Coalition: sammen setter vi leken i fokus

På IKEA tar vi lek på alvor, og vi er opptatt av at flere skal få vite hvor viktig leken er. Nå som vi er ferdig med verdens største forskningsarbeid om lek, vil vi sette søkelyset på alle barns rett til å leke – en rettighet som også er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Heldigvis står vi ikke alene.

I 2018 inngikk vi et samarbeid med andre som mener det samme som oss. Sammen med LEGO Foundation, National Geographic, Unilever og UNICEF jobber vi for at flere barn skal få muligheten til å leke og utvikle seg.

Sammen utgjør vi foreningen Real Play Coalition.

– Mange barn leker mindre i dag, rett og slett fordi de ikke har tid. Lek er helt avgjørende for barns utvikling, og derfor vil vi at flere barn skal leke mer.

En glad gutt ligger på ei seng i et mørkegrønt soverom med en grå JÄTTESTOR koseelefant.

Fordelene med lek

Hvorfor trenger barn å leke? Når små barn leker, blir de ivrigere etter å lære og tilegner seg også andre egenskaper som er viktige å ha som voksne.

Ei jente som er kledd for å slappe av hjemme, ligger i en lenestol og tegner med ei papirkrone på hodet.

Leken er truet

Gjennom forskningen vår og arbeidet i Real Play Coalition har vi fått vite at leken er truet, både hjemme, i samfunnet, på skolen og i det virtuelle rom.

Dagens barn bruker mindre tid på å leke, rett og slett fordi de ikke har tid. Lek er helt avgjørende for barns utvikling, og derfor vil vi at flere barn skal leke mer.

Det er kveld i et land i Asia, og noen jenter løper rundt i en skolegård.

Dette sier forskningen vår om lek

Før Real Play Coalition ble dannet, bestilte organisasjonene et uavhengig forskningsarbeid i over hundre land. Målet var å undersøke hva lek betyr for barna, familiene, lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Forskningsresultatene ga oss et innblikk i fordelene med lek og hva barn lærer når de leker. De fortalte oss også mye om konsekvensene av et liv med lite lek.


– Ved å jobbe sammen med med andre store organisasjoner som deler synet vårt på kraften som ligger i lek, kan vi lettere få flere barn til å leke mer.

Ikke lekende lett å få til

Selv om vi som varemerke treffer mange mennesker over hele verden, trenger vi hjelp fra flere til å nå ut med budskapet om at lek er helt avgjørende for barna våre.

Ved å jobbe sammen med andre store organisasjoner som deler synet vårt på kraften som ligger i lek, kan vi lettere få flere barn til å leke mer.

To gutter sitter overfor hverandre, og en av dem gjør grimaser gjennom et forstørrelsesglass.

Planen vår for å sette søkelyset på lek

Funnene fra forskningen vi har gjort, danner grunnlaget for Real Play Coalitions verdier og målsettinger: Vi skal endre folks syn på verdien av lek, få beslutningstakerne til å handle og oppmuntre til en adferdsendring, slik at vi innen 2025 når målet om at 500 millioner barn skal ha hatt glede av lekens kraft.

Nettverket vårt strekker seg over hele kloden, og vi er til stede i hverdagen til veldig mange mennesker. Derfor har vi gode muligheter til å hjelpe barna med å ta leken tilbake.

Ved å utnytte vår samlede kunnskap, rekkevidde og innflytelse, og ved å jobbe med barn, skal vi skape en bevegelse som påvirker den kulturelle oppfatningen av lekens betydning blant foreldre, pedagoger, på institusjoner og i samfunnet for øvrig.

Finn ut mer

Bli med i bevegelsen du også, og få ballen til å rulle med noen enkle lekeideer. Hvis du vil vite mer om tallene og forskningen bak funnene våre, kan du klikke på lenkene nedenfor for å lese mer om lekens kraft, Real Play Coalition og samarbeidspartnere som er like opptatt av lek som det vi er.

Enkle lekeideer
Real Play Coalition
World Economic Forum
Verdens største forskningsarbeid om lek
FNs barnekonvensjon
LEGO Foundation
National Geographic
Unilever
UNICEF

Tre rader med flerfargede girlandere med påskriften «Let's play!» enkelte steder.