Gå til hovedinnholdet

Norske samarbeid

IKEA Nabofond

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEA Nabofond som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. Søknadsfristen er 1. mars 2022.

IKEA + Røde Kors 

Barna er det viktigeste menneskene i verden! Derfor samarbeider vi tett med Røde Kors for å gi barn og ungdom som vokser opp i Norge en bedre hverdag. 

Røde Kors har et bedt spekter av aktiviteter og tilbud i Norge, og IKEA har valgt å fokusere først og fremst på følgende aktiviteter for barn og unge: Fellesverket, BARK og Kors på halsen.

Broen til jobb: raskere inn i arbeidslivet

Noe av det viktigste ved å flytte til et nytt land er å lære seg språket og kjenne en tilhørighet til det øvrige samfunnet gjennom venner, arbeid og en meningsfylt hverdag. Broen til jobb, tidligere kjent som Hurtigsporet, er et svar på regjeringens utfordring til næringslivet om å finne løsninger som kan integrere og inkludere flyktninger og innvandrere raskere til jobb og i samfunn.

Sisters in Business: sytjeneste med mening

Sisters in Business er et foretak som gir kvinner med flerkulturell bakgrunn fast arbeid basert på egen kompetanse og opplæring. Dette fører til bærekraftige ringvirkninger for enkeltindividet, familien, storsamfunnet og planeten.

Initiativ for Etisk Handel

IKEA Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). IEHs formål er å samarbeide om handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH betyr en forpliktelse og vilje til å bidra til forbedringer innen disse forholdene.