Gå til hovedinnholdet

Få LHBT+-personer til å føle seg hjemme

Alle bør ha et sted der de føler seg ønsket, inkludert og godtatt. Altfor mange i LHBT+-samfunnet står overfor et reelt inkluderingsgap. La oss jobbe sammen for at alle LHBT+-personer skal føle seg hjemme.

En familie med to foreldre og fem barn sitter i en sofa med et skilt med «Home Pride Home» på veggen bak.

Støtte til LHBT+-personer begynner i hjemmet

I forbindelse med verdensdagen mot homofobi, transfobi og bifobi (IDAHOTB) har vi, med støtte fra Stonewalls program for globalt mangfold, laget ei liste med ting du kan gjøre for at det som er hjemme for deg, blir et sted der også LHBT+-personer kan føle seg ønsket, inkludert og frie til å være seg selv.

Bli en LHBT+-alliert

Det er mange begreper knyttet til LHBT+-bevegelsen som du kanskje ikke kjenner til. Ta deg tid til å lære inkluderende måter å snakke på og forstå hva slags utfordringer LHBT+-personer står overfor. Da kan du svare på en god måte hvis noen ønsker å snakke med deg om identitet eller seksuell legning eller utfordringer knyttet til dette.
Kilde:  Stonewall

Still åpne spørsmål

Hvis du føler på deg at noen du er glad i har lyst til å snakke med deg om sin seksuelle legning, kjønnsidentitet eller annet, men synes det er vanskelig, kan du prøve å stille åpne, vennlige spørsmål som «hvordan gikk det på skolen/jobben i dag?». Det kan være akkurat det som skal til for å sette i gang en større samtale.
Kilde:  Stonewall

Vær oppmerksom på ordbruk som sårer

Hvis du hører noen si for eksempel «homo» på en nedsettende måte eller som et annet ord for «dust» eller lignende – si fra! Minn personen om at det ikke er greit og foreslå at vedkommende bruker et annet ord.
Kilde:  Stonewall

Gi LHBT+-personer i media positiv respons

Hvis en LHBT+-person eller -rollefigur opptrer i noe du ser på TV eller på nett eller leser, kan du benytte anledningen til å få frem at du godtar og støtter LHBT+-personer.
Kilde:  Stonewall

Vær tålmodig

Det føles kanskje feil, men det beste er å vente til den du er glad i velger å åpne seg for deg. Hvis du spør dem om seksuell legning eller kjønnsidentitet før de er klare for å snakke om det, kan det minske sjansen for at de tar det opp i det hele tatt. I stedet kan du prøve å skape et trygt og godt miljø der alle vet at de kan snakke fritt, og så la dem finne det rette øyeblikket selv.
Kilde:  Stonewall

Husk at pronomen betyr noe

Noen kan føle seg uønsket eller synes det er ubehagelig hvis du kaller dem han/hun ut fra det du selv tror er riktig. Derfor kan det være lurt å bruke hen/dem om noen du ikke kjenner kjønnsidentiteten til. Ikke vær redd for å spørre hvilke pronomen personen foretrekker hvis du tror at de synes det er greit å fortelle det.
Kilde:  Stonewall

Ta vare på deg selv også

Det er ikke alltid like lett å ta godt vare på alle i hjemmet ditt, særlig hvis de har det vanskelig med seg selv eller sliter sosialt, men husk at også du trenger folk rundt deg som kan støtte deg.
Kilde:  Stonewall

 • Alliert

  Vanligvis en heterofil og/eller ciskjønnet person som støtter medlemmer av LHBT+-samfunnet.

  Aseksuell

  En person som ikke opplever seksuell tiltrekning. Noen aseksuelle mennesker opplever romantisk tiltrekning, mens andre ikke gjør det. Aseksuelle personer som opplever romantisk tiltrekning, kan også bruke begreper som homofil, bifil, lesbisk, heterofil og skeiv kombinert med aseksuell for å beskrive retningen til sin romantiske tiltrekning.

  Bifil

  Et sekkebegrep som brukes for å beskrive personer med en romantisk og/eller seksuell orientering mot mer enn ett kjønn.

  Ciskjønnet eller cis

  En person som identifiserer seg med kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødselen.

  Komme ut (av skapet)

  Når en person først forteller noen/andre om orienteringen og/eller kjønnsidentiteten sin.

  Deadnaming

  Å bruke fødselsnavnet til noen etter at de har byttet navn. Begrepet er ofte assosiert med transpersoner som har byttet navn som en del av overgangen sin.

  Homofil

  En mann som har en romantisk og/eller seksuell orientering mot menn. Det er også en fellesbetegnelse for lesbisk og homofil seksualitet – noen kvinner definerer seg som homofile i stedet for lesbiske. Enkelte ikke-binære personer kan også identifisere seg med dette begrepet. 

  Kjønn

  Uttrykkes ofte i form av maskulinitet og femininitet. Kjønnsidentitet er i stor grad kulturelt bestemt og forutsatt å samsvare med kjønnet man fikk tildelt ved fødselen.

  Kjønnsdysfori

  Et begrep som beskriver ubehaget en person opplever når kjønnsidentiteten ikke stemmer overens med kjønnet vedkommende ble tildelt ved fødselen. Kjønnsdysfori er også den medisinske diagnosen for personer som ikke føler seg komfortable med kjønnet de ble tildelt ved fødselen.

  Kjønnsuttrykk

  Hvordan en person velger å uttrykke kjønnet sitt utad innenfor konteksten av sosiale forventninger til kjønn. En person som ikke innfrir samfunnets forventninger til kjønn, kan imidlertid ikke identifisere seg som transperson.

  Kjønnsidentitet

  En persons opplevelse av sitt eget kjønn, enten det er mann, kvinne eller noe annet (se ikke-binær nedenfor), som ikke nødvendigvis er kjønnet vedkommende ble tildelt ved fødselen.

  Kjønnsskifte

  En annen måte å beskrive en persons overgang på. Et kjønnsskifte omfatter vanligvis medisinsk behandling, men det kan også bety å bytte navn og pronomen, kle seg annerledes og leve ut sitt egenidentifiserte kjønn.

  Homoseksuell

  Et medisinsk begrep som brukes for å beskrive en person som har en romantisk og/eller seksuell orientering mot personer av samme kjønn. Begrepet «homofil» er nå vanligere i dagligtale.

  Interkjønn/intersex

  Et begrep som brukes for å beskrive en person som kan ha de biologiske egenskapene til begge kjønn, eller biologiske egenskaper som ikke stemmer overens med de sosiale normene for hva som er en mann eller en kvinne. En interkjønn-person kan identifisere seg som mann, kvinne eller ikke-binær.

  Lesbisk

  En kvinne som har en romantisk og/eller seksuell orientering mot kvinner. Enkelte ikke-binære personer kan også identifisere seg med dette begrepet.

  LHBT/LHBT+

  LHBT er samleforkortelsen for personer som er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner. Symbolet «+» i LHBT+ representerer personer som er en del av dette fellesskapet, men som har en identitet som ikke fanges opp eller gjenspeiles nøyaktig av LHBT.

  Ikke-binær

  En samlebetegnelse for personer med en kjønnsidentitet som ikke passer inn i kategoriene «mann» eller «kvinne». Ikke-binære identiteter er varierte og kan omfatte personer som identifiserer seg med enkelte aspekter ved binære identiteter, mens andre avviser dem fullstendig.

  Outing

  Å avsløre den seksuelle orienteringen eller kjønnsidentiteten til en lesbisk, homofil, bifil eller transperson uten samtykke.

  Passere

  Når en person ved første øyekast oppfattes som en ciskjønnet mann eller ciskjønnet kvinne. (En ciskjønnet person identifiserer seg med kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødselen.) Dette kan skyldes kjønnsidentifiserende fysiske tegn (hår eller klær) og/eller atferd som historisk eller kulturelt er assosiert med et bestemt kjønn.

  Pronomen

  Ord vi bruker for å vise til personers kjønn i samtaler – for eksempel «han» eller «hun». Noen mennesker foretrekker at andre omtaler dem på en kjønnsnøytral måte og bruker pronomen som «hen» eller «dem».

  Skeiv

  Et begrep som brukes av de som ønsker å avvise spesifikke merkelapper for romantisk og seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet. Det kan også være en måte å ta avstand fra det brukeren omfatter som LHBT-samfunnets normer på (rasisme, størrelsesdiskriminering, ableisme osv.).

  Kjønn

  Tildeles en person på grunnlag av vedkommendes primære kjønnskjennetegn (kjønnsorganer) og reproduktive funksjoner. Enkelte personer føler seg ikke hjemme i kategoriene «mann» eller «kvinne».

  Seksuell orientering

  Hvem en person blir seksuelt tiltrukket av, eller mangelen på slik tiltrekning. Sammen med romantisk orientering utgjør dette personens orienteringsidentitet.

  Transperson

  Et samlebegrep som beskriver personer som ikke har eller ikke identifiserer seg med kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Transpersoner kan ha mange forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk og identifisere seg som kvinne eller mann, veksle mellom ulike kjønn, identifisere seg et sted midt mellom mann og kvinne eller som et kjønn helt utenfor tokjønnsmodellen. Les mer om trans-erfaringer på Trans Hub.

  Transkjønnet mann

  Et begrep som brukes for å beskrive en person som ble registrert som jente ved fødselen, men som identifiserer seg og lever som mann. Transmann eller KtM (kvinne til mann) er andre begreper for det samme.

  Transkjønnet kvinne

  Et begrep som brukes for å beskrive en person som ble registrert som gutt ved fødselen, men som identifiserer seg og lever som kvinne. Transkvinne eller MtK (mann til kvinne) er andre begreper for det samme. 

  Overgang

  Prosessen en transperson kan gjennomgå for å leve med kjønnet vedkommende identifiserer seg med. Denne prosessen vil variere fra person til person. For noen innebærer overgangen medisinsk behandling som hormonbehandling og operasjoner, men det er ikke alle transpersoner som ønsker eller kan gjennomgå dette. En overgang kan også innebære ting som å informere venner og familie, kle seg annerledes og bytte navn. 

  Transfobi

  Frykt for eller motvilje mot transpersoner, herunder å nekte å akseptere kjønnsidentiteten deres eller å benekte at den eksisterer. Transfobi kan være rettet mot personer som er eller blir oppfattet som transpersoner.

  Transseksuell

  Ble tidligere brukt som et medisinsk begrep (på samme måte som homoseksuell) for å beskrive personer som ikke har eller ikke identifiserer seg med kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Begrepet brukes fremdeles av enkelte, men det riktige medisinske begrepet er nå kjønnsinkongruens.

Se hva IKEA gjør for LHBT+-samfunnet 

IKEA kan se tilbake på en mangeårig innsats for at mennesker i LHBT+-samfunnet skal føle seg velkomne, respektert og verdsatt for den de er. I 1994 viste en TV-reklame for IKEA et mannlig par som lette etter det rette spisebordet. Den anses som en av de første LHBT+-reklamene og skapte overskrifter over hele verden. 

I forbindelse med verdensdagen mot homofobi, transfobi og bifobi (IDAHOTB) i 2022 lanserte vi kampanjen «Home Pride Home». Siden den gang har vi gjort fremskritt for å lukke LHBT+-inkluderingsgapet – i konsernet og i samfunnet for øvrig – med nye forpliktelser og handlinger gjennom året. 

 • IKEA Japan: I april og mai heiste vi for første gang Progress Pride-flagget utenfor alle enheter i Japan, i forbindelse med landets største Pride-arrangement og IDAHOTB.
 • IKEA Østerriket: Pronomendagen ble nylig markert ved å vise informasjon om bruk av pronomen på speil i garderober og på toaletter for medarbeidere.
 • IKEA Storbritannia og Irland: Inntekter fra salg av regnbuekake ble gitt til den eksterne samarbeidspartneren Switchboard LGBT+ Helpline, som ble etablert i 1974 og gir støtte og informasjon til LHBT+-samfunnet.
 • IKEA Sveits: Mødre- og fedrepermisjon ble erstattet av foreldrepermisjon som omfatter likekjønnede par, etter den aktive deltakelsen i den offentlige debatten før folkeavstemningen om utvidet fedrepermisjon og ekteskap for alle.
 • IKEA Nederland: Medarbeidere som skifter kjønn, får nå muligheten til å ta opptil 24 ukers betalt permisjon til medisinsk og ikke-medisinsk behandling i løpet av en periode på 10 år.
 • IKEA USA og IKEA Canada: Begge landene har begynt å innføre Chosen Name Project, som lar trans- og ikke-binære medarbeidere bruke sitt valgte navn på selskapets digitale plattformer.
 • IKEA USA har utvidet fordelene til å omfatte refusjon for reiseutgifter i forbindelse med kjønnsbekreftende medisinsk behandling, når tjenestene ikke er tilgjengelige innenfor rimelig avstand fra medarbeiderens hjem.
 • IKEA Canada fortsetter å vise sin støtte til transsamfunnet og gir ytterligere 20 håndlagde BEYOU BLÅHAJ i Trans-Pride-flaggfargene til klinikker over hele Canada som yter kjønnsbekreftende behandling.
 • IKEA Frankrike: I Frankrike har IKEA offisielt forpliktet seg til å følge retningslinjene fra L'Autre Cercle, en organisasjon som arbeider for å styrke LHBT+-inkludering på arbeidsplassen. Vi opprettet også «IKEA Pride France», en ressursgruppe for våre franske medarbeidere.
 • IKEA Italia: Den 17. mai 2023 kunngjorde IKEA Italia at de gir seks ukers betalt permisjon til medarbeidere som innleder kjønnsbekreftende behandling.
 • IKEA Serbia lanserte nylig Equality Business Alliance sammen med andre selskaper i landet. Dette er en unik organisasjon som har som mål å fremme likestilling for LHBT+-personer på arbeidsplassen og ellers i samfunnet.