Gå til hovedinnholdet

Slik jobber IKEA Foundation mot fattigdom og klimaendringer

Alle barn fortjener en god fremtid. Mange barn og familier står imidlertid overfor to store trusler mot denne fremtiden, nemlig fattigdom og klimaendringer. IKEA Foundation er en helt uavhengig veldedig stiftelse som arbeider for å hjelpe dem med å takle begge disse utfordringene.

En person med rosa skjorte bærer ei grønn plastkasse opp en bakke mot en hvit enetasjes bygning.
Ei smilende mor i blå og hvit sommerkjole holder barnet sitt foran ei hvit tredør med messinghåndtak.

IKEA Foundation-uka

IKEA Foundation endrer historien om planeten vår til det bedre. Denne uka setter vi søkelys på arbeidet de gjør via samarbeidspartnerne sine for å skape en levelig verden for fremtidige generasjoner. Klikk nedenfor for å lese mer.

Gå til IKEA Foundations nettsted

IKEA Foundation er en strategisk filantropisk stiftelse som jobber for at familier skal få råd til et bedre liv og beskytte miljøet. De gjør dette ved å samarbeide med partnere om å identifisere og løse problemer, ta løsninger i bruk i stor skala og endre komplekse systemer som bidrar til fattigdom og klimaendringer. I likhet med detaljhandelvirksomheten jobber IKEA Foundation for å oppnå visjonen til grunnleggeren vår – å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. De konsentrerer seg imidlertid om å hjelpe de mange menneskene andre steder enn der IKEA vanligvis opererer. De retter arbeidet sitt mot å hjelpe barn, familier og fordrevne mennesker i noen av verdens mest sårbare lokalsamfunn.

Både IKEA Foundation og detaljhandelsvirksomheten vår jobber for å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Les mer om arbeidet IKEA Foundation gjør, eller om detaljhandelsorganisasjonens bærekrafts- og samfunnsoppdrag..

© IKEA Foundation

Hvordan bekjemper IKEA Foundation fattigdom?

IKEA Foundation eksisterer for å forbedre familiers levebrød i noen av verdens mest sårbare lokalsamfunn. Sammen med partnerne sine setter de familier i stand til å skaffe seg anstendige inntekter og løfte seg selv og barna sine ut av fattigdom.

De gjør dette ved å finansiere programmer for fornybar energi, støtte miljøvennlige landbrukspraksiser og skape muligheter for grønn næringsvirksomhet som skal gi mennesker nye inntektsmuligheter. I India hjelper de lokalsamfunn med fornybar energi, mens de i Kenya støtter jordforbedringsprosjekter som skal sette forringet jordbruksland i stand til å dyrkes i generasjoner fremover.

De støtter også flyktninger og mennesker som har blitt tvunget til å rømme fra hjemmene sine, og hjelper dem med å skaffe seg et bærekraftig levebrød og integreres i velfungerende lokalsamfunn. IKEA Foundation har brukt over ti år på arbeidet med å forandre måten verdenssamfunnet hjelper flyktninger på. De bidrar til forskning og praktiske løsninger for å hjelpe både flyktninger og vertssamfunnene deres.

Hvordan jobber IKEA Foundation med klimaendringer?

Temperaturene stiger og forårsaker endringer i klimaet som truer alle sider av livene våre – fra maten vi spiser, til vannet vi drikker og lufta vi puster. De vitenskapelige bevisene er tydelige: Vi har bare begrenset tid på oss til å kutte karbonutslippene dramatisk. Vi er nødt til å handle nå.

IKEA Foundation jobber for at vi skal ha en planet som fortsatt kan sørge for livsopphold for de mange menneskene som bor på den. De støtter programmer som oppfordrer regjeringer, virksomheter og veldedige organisasjoner til å trappe opp innsatsen sin. De gir også direkte finansiering til organisasjoner som jobber med fornybar energi og regenerativt landbruk for å redusere utslipp og skape bedre levekår for barn og familiene deres.

I 2021 kunngjorde IKEA Foundation at de skal gi 1 milliard euro i finansiering over en femårsperiode for å redusere drivhusgassutslippene hurtig. Fra dette fondet er det allerede delt ut 500 millioner dollar til et nytt initiativ kalt Global Energy Alliance for People and Planet. Målet med initiativet er å unngå og avverge utslipp av 4 milliarder tonn drivhusgasser, gi 1 milliard mennesker tilgang til fornybar energi og skape 150 millioner grønne jobber.

© IKEA Foundation
© IKEA Foundation

Hvor får IKEA Foundation pengene sine fra?

IKEA Foundation er stolte av å dele navn, verdier og grunnlegger med IKEA samtidig som de opererer uavhengig av detaljhandelsvirksomheten.

IKEA Foundation får midler fra INGKA Foundation, eieren av IKEA Group – den største IKEA-forhandleren. Siden INGKA Foundation eier INGA Group, er det derfra de får de nødvendige ressursene til å oppnå det veldedige formålet sitt.

Fortjenesten fra INGKA Group kan bare gå tilbake til virksomheten eller stilles til rådighet for INGKA Foundation. Finansieringen fra INGKA Foundation til IKEA Foundation kommer opprinnelig fra utbyttet førstnevnte mottar fra INGKA Group.

Du kan lese mer om INGKA Foundation ved å besøke nettstedet deres.

I 2021 utbetalte IKEA Foundation 283 millioner euro i finansiering til organisasjoner rundt om i verden som jobber med å forbedre levekår og bekjempe klimaendring. Siden 2009 har IKEA Foundation bevilget over 1,6 milliarder euro for å skape en bedre fremtid for barn og familiene deres.

Du kan lese mer om IKEA Foundation ved å besøke nettstedet deres.

IKEA Foundation har et oppdrag

IKEA Foundation jobber for å forbedre livssituasjonen til sårbare barn, ved å sette familiene deres i stand til å skaffe seg et bærekraftig utkomme samt bekjempe og håndtere klimaendringer.

Gå til IKEA Foundations nettsted