Gå til hovedinnholdet

Leverandørene våre – en av nøklene til et bedre IKEA

Vi vet at alt vi gjør, påvirker mennesker og miljø. Så hvordan kan vi gjøre gode forretninger og samtidig utøve god forretningsskikk?

Vi vil at produktene vi selger, skal representere noe godt. Derfor velger vi ikke leverandører bare ut fra riktig kvalitet og pris. Vi vil også sørge for at miljøstandardene våre er oppfylt, og at alle involverte behandles rettferdig.

For oss er dette en naturlig del av arbeidet med å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Derfor gjelder standardene våre for leverandører og tjenestetilbydere i hele verdikjeden, inkludert tjenesteleverandører til varehus, distribusjonssentre og fasilitetsstyring samt leverandører av matvarer, transport, hjeminnredning og komponenter.

En kvinne jobber hos en IKEA-leverandør.
En kvinne jobber hos en IKEA-leverandør.

For å oppnå målene våre, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer, IWAY(forkortelse for the «IKEA way», altså måten vi kjøper produkter, materialer og tjenester på). IWAY er basert på anerkjente internasjonale erklæringer og konvensjoner for menneskerettigheter, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen, og på IKEAs verdier og gjeldende lovgivning.

Etter lanseringen i 2000 har IWAY vært en del av alt vi gjør. Alle leverandørene våre av hjeminnredning, komponenter, varetransport og matvarer er IWAY-godkjent. Flere hundre tusen mennesker jobber for våre direkteleverandører av hjeminnredning og andre tjenesteleverandører i hele verdikjeden. Leverandørenes egne leverandører og underleverandører sysselsetter i sin tur millioner av mennesker.

En trygg arbeidsplass

Visjonen vår om åskape en bedre hverdag for de mange menneskene omfatter både medarbeidere, kunder, leverandører og lokalsamfunn. Og den er ikke begrenset til bare medarbeidere hos leverandører som jobber direkte for IKEA.

Den omfatter også mennesker som må flytte fra hjemmet sitt i håp om å finne arbeid og få et bedre liv. Mange steder må arbeidssøkere betale såkalte rekrutteringsavgifter, slik at de i verste fall setter seg i gjeld til arbeidsgiveren.

På IKEA har vi klare standarder for rekruttering og ansettelse av arbeidere. Leverandørene våre må dekke rekrutteringskostnader og tilhørende kostnader, behandle arbeidsinnvandrere rettferdig og være åpne om hva slags arbeids- og levevilkår de tilbyr arbeiderne sine. Vi tolererer under ingen omstendigheter tvangsarbeid eller menneskehandel.

Positive ringvirkninger

Samarbeidet vårt med leverandørene handler ikke bare om ansvarlig produksjon og drift. Ved å sørge for at leverandørene våre også deler visjonen vår, skaper vi et tett og varig samarbeid. Når vi alle jobber mot samme mål, er vi ikke bare kjøper og selger, men partnere på veien mot vekst.

Vi følger IWAY i alt vi gjør. Vi tilbyr leverandører og andre partnere opplæring og støtte, slik at de kan oppfylle kravene i IWAY og innlemme retningslinjene i alle forretningsprosesser. Og det ser ut til at det fungerer: Et gjennomsnittlig samarbeid mellom IKEA og en leverandør av hjeminnredning, for eksempel, varer i elleve år.

Du er kanskje også interessert i