Ga door naar de hoofdinhoud

29-10-2021: IKEA Nederland beloont medewerkers met totaalgift 4,5 miljoen euro wegens inzet pandemie

IKEA persberichten29 oktober 2021Laatst bewerkt: 5 november 2021
Persbericht
  • Moederbedrijf Ingka Group keert wereldwijd eenmalig  110 miljoen euro uit.
  • IKEA Nederland investeert ook in verdere verbetering arbeidsvoorwaarden.
  • Positief onderhandelingsresultaat over loon, pensioen en inclusieve verlofregeling. 

Haarlem, 29 oktober 2021 - Ingka Group* trekt een totaalbedrag van 110 miljoen euro uit om haar circa 170.000 medewerkers wereldwijd te bedanken voor hun buitengewone inzet tijdens de coronapandemie. Het bedrag wordt naar rato verdeeld over de 32 wereldwijde markten waarin Ingka Group actief is, wat neerkomt op ruim 4,5 miljoen euro voor IKEA Nederland. Voor de ongeveer 6.000 medewerkers van Ingka Group in Nederland betekent dit dat zij eenmalig kunnen rekenen op een brutobedrag dat kan oplopen tot 850 euro (bij een fulltime dienstverband). Ingka Group prijst de inzet en toewijding van al haar medewerkers in deze uitzonderlijke periode.

Toewijding en daadkracht
Ingka Group laat weten dat de snelle omschakeling naar e-commerce tijdens de lockdowns en de aanpassing van de winkels om een veilige omgeving te creëren voor klanten en personeel, nooit mogelijk was geweest zonder de inzet en daadkracht van al haar medewerkers. Met de eenmalige gift toont Ingka Group haar waardering hiervoor. De gift staat los van bestaande personeelsregelingen, zoals de jaarlijkse resultaatsdeling 'One IKEA Bonus', het 'Tack' loyaliteitsprogramma ter aanvulling van de pensioenopbouw en de standaard 'dertiende maand'. 

 

Nieuwe cao-afspraken over loon en pensioen
IKEA blijft daarnaast investeren in verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Zo is deze week in de cao-onderhandelingen met vakbonden W.I.M. en FNV Handel een positief onderhandelingsresultaat bereikt voor alle medewerkers van IKEA Nederland. Naast een tweejarige overgangsregeling voor pensioen, zijn IKEA en de vakbonden 2% loonstijging overeengekomen voor iedereen, met een ondergrens van 40 cent per uur. Voor een groot deel van de medewerkers loopt de loonstijging daarmee op tot maximaal 3,7%. IKEA en de vakbonden verwachten hier zoveel mogelijk medewerkers mee tegemoet te komen in de stijgende kosten voor levensonderhoud. 

 

Inclusieve cao
Naast loon en pensioen zijn in het totaalpakket ook afspraken gemaakt over een betere werk-privé balans met bijvoorbeeld ruimere inspraak van medewerkers op de invulling van werkroosters. Ook kent de nieuwe cao een meer inclusieve verlofregeling. IKEA wil dat al haar medewerkers zich thuis voelen binnen de organisatie en wil dat ook binnen de cao goed regelen. De verschillende soorten partnerschap en gezinssamenstellingen in de huidige maatschappij moeten dezelfde mogelijkheden hebben tot verlof. Aanvullend wordt ook gendertransitieverlof opgenomen in de cao en wordt het geboorteverlof (partnerverlof) aangevuld tot 100% voor de duur van vijf weken. Het cao-onderhandelingsresultaat ligt momenteel ter stemming voor bij de vakbondsleden. De nieuwe cao loopt van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. Een overzicht van de belangrijkste gemaakte afspraken is te lezen onderaan dit nieuwsbericht.**

 

Goed werkgeverschap
Paul de Jong, CEO van IKEA Nederland: "Door de langdurige winkelsluitingen in Nederland hebben we een zware tijd achter de rug. We hebben minder omzet gedraaid en versneld moeten investeren in e-commerce. Deze omstandigheden mogen nooit ten koste gaan van goed werkgeverschap, want onze mensen zijn het hart van onze organisatie. We zijn erg dankbaar voor de inzet en wendbaarheid die zij keer op keer laten zien. We blijven verder groeien in Nederland en doen dat maar al te graag met nieuwe mensen die even betrokken en daadkrachtig zijn als alle bestaande collega's. Daar hoort bij dat we blijven investeren in goede, inclusieve arbeidsvoorwaarden en een eerlijke loonontwikkeling voor iedereen." 

 

De eenmalige 'corona-uitkering' is uitsluitend bedoeld voor alle medewerkers van Ingka Group die op 31 augustus 2021 een vast of tijdelijk dienstverband hadden. De uitbetaling vindt plaats in januari 2022. Alle andere arbeidsvoorwaarden gelden vanzelfsprekend ook voor collega's die na 31 augustus 2021 in dienst zijn getreden. Meer informatie over werken bij IKEA en een uitgebreid aanbod van vacatures in diverse functies en op verschillende locaties is te vinden via IKEA.nl. Dit jaar staat IKEA in de top 10 van beste werkgevers in Nederland, blijkt uit het jaarlijks rapport van Universum.* Ingka Group is met 392 IKEA winkels in 32 markten de grootste franchisenemer van het IKEA concept. In Nederland telt IKEA 12 winkels die vallen onder Ingka Group, en één concept store (IKEA Delft) die eigendom is van Inter IKEA Systems. Inter IKEA Systems is eigenaar van het IKEA concept en wereldwijd franchisor.  

** De belangrijkste afspraken uit het recente cao-onderhandelingsresultaat dat is bereikt met vakbonden W.I.M. en FNV Handel: 

  • De looptijd van de cao is 1 jaar: 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022.
  • Basisuurloon wordt verhoogd met 2,0% met een minimum van 0,40 cent bruto per uur, ingaande per 1 november 2021.
  • IKEA Nederland sluit een pensioenovergangsregeling voor 2 jaar af waarbij de premies voor werkgever en werknemer gelijk blijven. Dit gaat in per 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2023.
  • Betere werk-privé balans: contracten tot en met 12 uur/week mogen twee vaste vrije (blok)dagen in de week aangeven. Contracten vanaf 13 tot en met 24 uur/week mogen twee extra vast vrije (blok)dagdelen aanwijzen.
  • Het geboorteverlof (partnerverlof) wordt aangevuld tot 100% voor de duur van vijf weken.
  • IKEA Nederland maakt de cao inclusiever: de cao wordt op neutrale wijze geformuleerd en de definitie van partner en meer-oudergezinnen wordt opgenomen.
  • Ook wordt zogeheten gendertransitieverlof opgenomen in de cao: wie van geslacht wil veranderen (gendertransitie) kan over een periode van 10 jaar 24 weken verlof opnemen voor medische en niet-medische behandelingen, met behoud van salaris. 

Over Ingka Group
Ingka Group (Ingka Holding B.V. en de door haar gecontroleerde entiteiten) is één van de 12 afzonderlijke bedrijven die IKEA winkelkanalen bezitten en uitbaten op basis van een franchiseovereenkomst met Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group kent drie divisies: IKEA Retail, Ingka Investments en Ingka Centres. Ingka Group is met 392 IKEA winkels in 32 markten 's werelds grootste woninginrichtingretailer. In FY21 verwelkomden deze winkels 657 miljoen bezoekers. IKEA.com telde 4,3 miljard bezoekers. Ingka Group eert de IKEA visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen door goed ontworpen, functionele en betaalbare woninginrichtingsproducten van hoge kwaliteit aan te bieden, die met zorg voor mens en milieu worden geproduceerd. Voor meer informatie, kijk op IKEA.nl.