Ga door naar de hoofdinhoud

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Op wie zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden worden gebruikt door IKEA B.V. en door Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA”). In deze voorwaarden bedoelen we met “IKEA”, “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt of service(s) levert.

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon die een product bij ons koopt of een service afneemt.


2. Wanneer gelden deze algemene verkoopvoorwaarden?

Deze voorwaarden gelden wanneer je bij één van onze vestigingen in Nederland of via onze webwinkel www.IKEA.nl, met of zonder een digitale IKEA Family pas, een product koopt of een service afneemt.


3. Wat koop ik bij IKEA?

IKEA verkoopt meubels, huishoudelijke apparaten en woonaccessoires.

De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. Producten zijn alleen geschikt voor publiek gebruik wanneer dit expliciet wordt weergegeven in de productomschrijving.

Producten die bij de koop nog niet zijn gemonteerd, monteer je zelf in overeenstemming met de meegeleverde handleiding.

Mocht je nog niet weten wat je wilt kopen, dan kan je ook kiezen voor een cadeaukaart. Wij verkopen onze cadeaukaarten in onze vestigingen en via onze webwinkel. De cadeaukaarten kan je 48 uur na aankoop gebruiken voor een aankoop op onze website of in één van onze vestigingen. Meer informatie over onze cadeaukaarten vind je hier.

In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. De op het moment van de koop verstrekte informatie is van toepassing.


4. Waar kan ik bij IKEA winkelen?

Je kan bij IKEA winkelen in een van de vestigingen of in de webwinkel.


5. Welke prijs betaal ik?

De prijzen van onze producten in onze communicatie-uitingen betreffen adviesprijzen. Onze verschillende vestigingen en webwinkel mogen andere prijzen gebruiken, zowel als vaste prijs of bijvoorbeeld voor aanbiedingen, acties of in de koopjeshoek. De prijzen in de verschillende vestigingen en webwinkel kunnen daarom afwijken van de adviesprijs in de communicatie-uitingen. De op het moment van de koop gecommuniceerde prijs via het kassa- of computersysteem in de betreffende vestiging of in de webwinkel is van toepassing.

Alle vermelde prijzen voor producten zijn in euro’s en inclusief de op dat moment geldende btw, maar exclusief andere kosten zoals servicekosten.

Offertes voor producten gelden zolang als is aangegeven op de offerte, en als daar geen geldigheidsduur op staat, voor maximaal één maand. De door ons verzorgde offertes zijn gebaseerd op de door jou verstrekte informatie, waaronder begrepen afmetingen.6. Hoe kan ik betalen?

6.1. In de vestiging
Als je een product koopt in de vestiging betaal je bij de kassa. Betalen kan met PIN, Visa Card, Mastercard, American Express, cadeaukaart, tegoedkaart of een ander op het moment van de koop door IKEA geaccepteerd betaalmiddel.

6.2. Bij bezorging
Bijna alle producten die je in de vestiging koopt, kan je laten bezorgen. De kosten voor pakketpost betaal je in de vestiging. Het moment en de wijze van betalen voor vrachtwagenlevering kom je overeen bij het maken van de bezorgingsafspraak in de vestiging. Betalen voor vrachtwagenlevering kan met PIN, Visa Card, Mastercard of een ander op het moment van betaling door IKEA geaccepteerd betaalmiddel.

Let op: zorg ervoor dat op het overeengekomen moment van betaling bij vrachtwagenlevering de pinlimiet van jouw betaalpas voldoende is. Wanneer je bij de vrachtwagenlevering het bedrag niet volledig kan betalen, zal de servicepartner alle producten weer meenemen. Wij maken dan een nieuwe bezorgafspraak met je. Voor iedere volgende bezorgingpoging betaal je de daarop van toepassing zijnde kosten. Als het niet lukt om een nieuwe bezorgafspraak te maken, ontvangen we de producten retour. Je ontvangt dan het aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de vrachtwagenlevering terug.

6.3. Bij bestelling via de website
Indien je producten koopt via onze website kan je deze voorafgaand aan de bezorging betalen met iDEAL, Visa Card, Mastercard, tegoed- of cadeaupas (mits voorzien van pincode) of een ander op het moment van betaling door IKEA geaccepteerd betaalmiddel. Je kan de producten die je via onze website koopt ook na de bezorging betalen. Dit kan afhankelijk van het soort product via Klarna of Afterpay. De voorwaarden voor betaling via Klarna of Afterpay tref je aan op hun website.

Let op: indien je gebruikmaakt van de service Bestellen en Ophalen kan je alleen via de website en niet in de vestiging betalen.

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle aan ons daarmee in verband staande te betalen bedragen hebt betaald.

7. Hoe werkt het met producten die besteld moeten worden?

Bepaalde op maat gemaakte producten, zoals keukenwerkbladen, kunnen bij ons alleen besteld worden. Bij op maat gemaakte producten baseren wij ons op de door jou opgegeven maten en specificaties, tenzij wij deze zelf in (laten) meten. Annulering van bestelde en op maat gemaakte producten is niet mogelijk. Op maat gemaakte producten bezorgen wij tegen de daarop van toepassing zijnde vergoeding.

8. Kan ik mijn producten retourneren of ruilen?

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product bij ons hebt gekocht.
Bij ons heb je 365 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om een bij ons in Nederland gekocht product terug te brengen en je aankoopbedrag terug te krijgen of het te ruilen voor een ander product bij één van onze vestigingen. Houd er rekening mee dat ruilen en retourneren alleen mogelijk is als:
(i) je het product in of met de originele verpakking meeneemt; en
(ii) het product niet gebruikt en niet beschadigd is; en
(iii) je de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs van het product toont; en
(iv) het niet gaat om een matras dat uit de verpakking is gehaald (voor matrassen gelden de “Tevreden of toch liever ruilen” voorwaarden die hier zijn weergegeven), een op maat gemaakt product, een IKEA FOOD product, planten, een product uit de koopjeshoek of wanneer ruilen of retourneren is uitgesloten in nader met IKEA overeengekomen voorwaarden.

Indien je een product hebt gekocht via onze webwinkel heb je 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop wenst te ontbinden. Je hebt na herroeping 14 kalenderdagen om het product retour te sturen, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking. Enkel de kosten voor retour van jou naar ons zijn voor eigen rekening. Als je wenst dat IKEA de retourlevering voor jou verzorgt, zijn de transportkosten hetzelfde als de transportkosten voor de oorspronkelijke levering.

Als wij bij of in verband met het herroepen of retourneren van een product een bedrag aan je terugbetalen dan betalen we dat met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald.
(i) Als je met iDEAL betaald hebt, wordt het geld teruggestort op je bankrekening.
(ii) Wanneer je met creditcard betaald hebt, zie je op de volgende factuur van je creditcard het bedrag teruggeboekt.
(iii) Bij betaling via AfterPay of Klarna wordt het te retourneren bedrag verrekend met de nog openstaande factuur.

Als je het product wilt ruilen voor een ander product, krijg je een tegoedkaart ter waarde van het aankoopbedrag. Deze tegoedkaart kan je bij een volgende aankoop aan de kassa laten zien. Het aankoopbedrag op de tegoedkaart wordt in mindering gebracht op de totale prijs van je nieuwe aankoop. Als er dan nog een bedrag overblijft, blijft dit op je tegoedkaart staan en als het bedrag hoger is dan betaal je bij de kassa bij.

We hebben het recht om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als we reden hebben om misbruik van deze regeling te vermoeden.


9. Garantie

9.1. Wat wordt verstaan onder garantie?
Garantie betekent dat IKEA instaat voor de deugdelijkheid van de producten bij het beoogde gebruik daarvan. De garantie geldt in aanvulling op de wettelijke rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

9.2. Hoe lang geldt een garantie?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in de garantiebrochures op onze website.

9.3. Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je niet tevreden bent over één van onze producten, omdat het product niet over de eigenschappen beschikt die je daarvan mag verwachten bij het beoogde gebruik daarvan, dan kan je onder de hierna vermelde voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling:
(i) je moet de originele kassabon, getekende vrachtbrief of het betaalbewijs voor het product aan ons kunnen laten zien.
(ii) je brengt ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van jouw klacht daarvan op de hoogte van de klacht met een duidelijke omschrijving daarvan.
(iii) de klacht is niet het gevolg van onjuiste montage van het product, dat wil zeggen: anders dan omschreven in de bij het product gevoegde montagehandleiding.
(iv) de klacht is niet het gevolg van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen, hebt omgestoten, hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, niet goed hebt onderhouden of hebt laten repareren door een derde.
(v) je hebt het product alleen gebruikt waarvoor het is bestemd. De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. Producten zijn alleen geschikt voor publiek gebruik wanneer dit expliciet wordt weergegeven in de productomschrijving.
(vi) de klacht is niet het gevolg van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer of aanstoten door een ander voorwerp, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht of het vochtig worden van een matras door plaatsing in een te vochtige ruimte.
(vii) de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage of normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen).
(viii) de garantie geldt niet voor planten, IKEA FOOD producten of producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht.

9.4. Welke procedure geldt bij een beroep op een garantie?
Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, onderzoeken wij het product en bepalen wij of het probleem onder onze garantie valt. Het is mogelijk dat wij jouw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantie valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen door een ander product. De kosten voor een reparatie of vervanging betalen wij. Eventuele kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te laten repareren door een derde worden alleen door ons vergoed als wij niet binnen een redelijke tijd na de klacht zijn overgegaan tot reparatie. Wat onder een “redelijke tijd” moet worden verstaan, is afhankelijk van het product en de klacht en zullen wij daarom per geval beoordelen.
Mochten wij het product niet kunnen repareren of vervangen, dan mag je de koop ontbinden als dit redelijk is in verhouding tot de klacht. Je dient het product dan aan ons te retourneren en krijgt het aankoopbedrag terug. Het is onder bovengenoemde voorwaarden ook mogelijk om de koop gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval retourneer je een gedeelte van het product en krijg je een proportioneel gedeelte van het aankoopbedrag terug.

9.5. Wat als een product niet meer in het assortiment zit?
Wij vernieuwen onze producten voortdurend om ervoor te zorgen dat onze producten en het assortiment aansluiten op jouw behoeften. Het kan daarom gebeuren dat een bepaald product, of een onderdeel daarvan, niet langer in ons assortiment zit. Wanneer jij rechten hebt ten aanzien van een product dat niet meer in het assortiment is opgenomen, zullen wij in overleg een passende oplossing treffen.

Indien een product dat je hebt besteld via onze webwinkel niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten. Je mag de bestelling vervolgens kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling hebt betaald.


10. Services


10.1. Welke services levert IKEA?
Wij leveren met behulp van onze servicepartners de volgende services tegen een vergoeding: bestellen en ophalen, aanhangwagenverhuur, huur een bus, thuisbezorgd met pakketpost of vrachtwagenlevering, retour- en recycle service, meubelmontageservice, vloerenlegservice, badkamerinstallatieservice, persoonlijk advies: interieuradvies, kledingkastadvies of keukenadvies en keukeninstallatieservice.

10.2. Hoe kan ik de services afnemen?
Je kan de gewenste services inplannen in een van onze vestigingen. Per vestiging kan het aanbod aan services verschillen. Enkele services kan je ook aanvragen via onze website.

10.3. Welke prijs betaal ik voor een service?
In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de services die wij leveren. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. De op het moment van de afname van de service verstrekte informatie is van toepassing
Alle vermelde prijzen voor services zijn in euro’s en inclusief de op dat moment geldende btw, maar exclusief andere kosten.

Offertes voor services gelden zolang als is aangegeven op de offerte, en als daar geen geldigheidsduur op staat, voor maximaal één maand.

10.4. Nadere voorwaarden services

10.4.1. Bestellen en ophalen
Je kan je gewenste producten bestellen en betalen via onze website en vervolgens afhalen in de vestiging van jouw keuze. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De kosten voor de bestellen en ophalen service worden hier weergegeven.
(ii) De kosten voor deze service voldoe je gelijktijdig met de bestelling.
(iii) Je kan de orderbevestiging tonen die je per e-mail hebt ontvangen nadat je de bestelling hebt geplaatst.
(iv) Je kan je legitimatie tonen (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
(v) Wanneer je de producten niet ophaalt binnen de daarvoor overeengekomen periode zullen de producten worden geretourneerd. Het aankoopbedrag voor de producten - exclusief de kosten voor de bestellen en ophalen service - zal worden terugbetaald met dezelfde betaalmethode als waarmee je hebt betaald. Omdat wij de service voor het bestellen en ophalen van onze zijde hebben verricht, worden de kosten voor de bestellen en ophalen service niet terugbetaald.

10.4.2. Aanhangwagenverhuur
Je kan in onze vestigingen bij de klantenservice een aanhangwagen huren voor het vervoer van de gekochte producten naar de plaats van bestemming. Houd daarbij rekening met het volgende:
(i) De kosten voor de aanhangwagenverhuur service worden hier weergegeven.
(ii) Vooraf reserveren is niet mogelijk.
(iii) De aanhangwagen lever je in bij dezelfde vestiging in als waar je deze gehuurd hebt.
(iv) Je kan een geldig Nederlands, of een aanvullend internationaal rijbewijs tonen.
(v) Je kan een IKEA aankoopbewijs tonen.
(vi) Je zorgt zelf voor een witte kentekenplaat.
(vii) De binnenmaten van de aanhangwagen zijn: 246 x 131 x 150 cm (lxbxh). De buitenmaten zijn 185 x 210 cm (bxh).
(viii) De aanhangwagen heeft een maximaal laadvermogen van: 320 kg.
(ix) Op de huurovereenkomst zijn onze verhuurvoorwaarden voor aanhangwagens van toepassing.

10.4.3. Huur een bus
Je kan in onze vestigingen bij de klantenservice een bus huren voor het vervoer van de gekochte producten naar de plaats van bestemming. Houd daarbij rekening met het volgende:
(i) De bus huur je bij onze servicepartner.
(ii) De kosten voor de huur een bus service worden hier weergegeven.
(iii) Vooraf reserveren is mogelijk op de website van onze servicepartner.
(iv) Je kan een IKEA aankoopbewijs tonen.
(v) Betaling vindt plaats met behulp van PIN.
(vi) Je beschikt over een mobiele telefoon ten behoeve van het bevestigen van een verificatiecode en het openen van de bus.
(vii) Je kan een geldig Nederlands, of een aanvullend internationaal rijbewijs tonen.
(viii) Je kan je digitale IKEA Family pas tonen.
(ix) De binnenmaten van de bus zijn: 244 x 176 x 140 cm (lxbxh).
(x) De bus heeft een maximaal laadvermogen van: 750 kg.
(xi) De bus beschikt over een trekhaak.
(xii) Op de huurovereenkomst zijn de verhuurvoorwaarden van onze servicepartner van toepassing.


10.4.4. Thuisbezorgd

Je kan je producten die je hebt gekocht in een van onze vestigingen of via onze webwinkel thuis laten bezorgen. Het is afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van het pakket of de bezorging plaatsvindt door middel van pakketpost of vrachtwagenlevering. Hieronder tref je de voorwaarden aan ten aanzien van de pakket- en vrachtwagenlevering. De kosten voor de pakket- en vrachtwagenlevering worden hier weergegeven.

Voor de bezorgservice kan je een afspraak maken bij een informatiebalie of de klantenservice in een van onze vestigingen of bij een bestelling in onze webwinkel. De bezorgservice wordt verzorgd door een van onze servicepartners. De overeengekomen datum en het tijdstip kan je niet meer wijzigen.

10.4.4.1. Pakketpost
PostNL verzorgt onze pakketpost. Pakketpost is mogelijk op het Nederlandse vaste land en de Waddeneilanden. PostNL verstrekt gebruikelijk voorafgaand aan de levering per e-mail een Track & Trace code. Met deze code kan je de levering van jouw pakket volgen. Zorg dat er op de afgesproken datum en tijdstip van bezorging iemand thuis is. Als PostNL niemand thuis aantreft, zal het pakket naar een nabijgelegen PostNL punt worden gebracht. Wanneer je het pakket hier niet binnen twee weken ophaalt, zal het pakket aan ons worden geretourneerd. Je ontvangt dan het aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de pakketlevering terug. Klik hier voor nadere voorwaarden voor het ontvangen van jouw pakket via PostNL.

Vrachtwagenlevering
(i) Onze vrachtwagenlevering wordt verzorgd door onze servicepartners.
(ii) Vrachtwagenlevering is alleen mogelijk op het Nederlandse vaste land. Indien je een product bezorgd wenst op een Waddeneiland, kunnen wij de bezorging verzorgen naar een van de eilandvervoerders.
(iii) Onze servicepartner verstuurt gebruikelijk op de dag van de levering een notificatie met een tijdsindicatie voor de levering. Ook zal onze servicepartner je gebruikelijk een half uur voor aankomst op het afleveradres een notificatie sturen of bellen.
(iv) Zorg dat er op de afgesproken dag en tijdstip van bezorging iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, maken we een nieuwe bezorgafspraak met je. Voor iedere volgende bezorgpoging betaal je de daarop van toepassing zijnde kosten. Wanneer het niet lukt om een nieuwe bezorgafspraak te maken, ontvangen wij de producten retour. Wij zullen vervolgens jouw aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de vrachtwagenlevering retourneren.
(v) We bezorgen de producten op de begane grond of een door jou aangegeven etage. Vanaf 7 traptreden opwaarts of neerwaarts gebruiken wij de term “etage”. Bij bezorging op een etage dient een trap dan wel een lift aanwezig te zijn. Vanaf de vijfde verdieping bezorgen we alleen als gebruik kan worden gemaakt van een lift.
(vi) Alle ruimten in het gebouw, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deuren, liften en trappen, dienen voldoende ruim en vrij van obstakels te zijn, zodat de producten in de verpakking kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van bestemming.
(vii) Het is belangrijk dat je ons bij het bestellen informeert of er extra hulpmiddelen nodig zijn voor de bezorging, zodat wij dit op tijd voor jou kunnen regelen. Kosten in verband met extra hulpmiddelen komen voor jouw rekening.
(viii) Als de producten niet kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van bestemming zonder vooraf overeengekomen hulpmiddelen, zal de servicepartner alle producten weer meenemen. Wij zullen dan met jou in contact treden om een nieuwe bezorgafspraak te maken. Voor iedere volgende bezorgingpoging betaal je de daarop van toepassing zijnde bezorgkosten. Indien het niet lukt om een nieuwe bezorgafspraak te maken, ontvangen wij de producten retour. Wij zullen vervolgens jouw aankoopbedrag verminderd met de kosten voor de vrachtwagenlevering retourneren.
(ix) Zorg er voor dat de plek waar de bezorging plaatsvindt opgeruimd en schoon is zodat de servicepartners geen hinder ondervinden tijdens het leveren van de producten.
(x) We bezorgen de producten in één, door jou aangegeven ruimte.
(xi) Als de levering vertraging oploopt dan nemen wij vóór het afgesproken tijdstip contact met je op. We informeren je over de vertraging en spreken een nieuwe bezorgdatum en tijdstip met je af. Als we onze tweede afspraak niet nakomen, mag je de bestelling kosteloos annuleren.

Voor de vrachtwagenlevering kan je een afspraak maken bij een informatiebalie of de klantenservice in een van onze vestigingen of bij een bestelling in onze webwinkel.

10.4.5. Retour- en recycleservice
(i) Koop je in onze vestiging een nieuwe matras, bank, keuken of nieuw witgoed en laat je deze thuisbezorgen? Dan kan je tegen een vergoeding gebruikmaken van onze retour- en recycleservice. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(ii) De retour- en recycleservice geldt alleen wanneer je een nieuwe matras, bank, keuken of nieuw witgoed koopt in onze vestiging en deze met vrachtwagenlevering laat bezorgen. Geef bij het maken van de bezorgafspraak aan onze medewerker door dat je gebruik wenst te maken van de retour- en recycleservice.
(iii)De retour- en recycleservice geldt niet bij een bestelling via onze webwinkel.
Wanneer je gebruik maakt van de matras retour- en recycleservice geldt het volgende: De matras retour- en recycleservice geldt voor maximaal twee matrassen van 80 of 90 cm of één matras van 140-180 cm breed. Jouw matras(sen) verpak je in de transportzak die van je ons hebt meegekregen in de vestiging. Deze verpakte matras(sen) zet je op het moment van bezorging van jouw nieuwe matras(sen) klaar bij de voordeur.
(iv) De kosten voor de retour- en recycleservice worden hier weergegeven. Je betaalt de kosten voor de retour- en recycleservice in de vestiging.
(v) De vervoerder neemt het matras, de bank, de keuken of het oude witgoed mee retour.

10.4.6. Meubelmontageservice
Je kan bij ons gekochte meubels laten monteren tegen een vergoeding. Samen met onze medewerker maak je een afspraak voor het laten monteren van de meubels. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De prijs van de service wordt berekend over de originele verkoopprijs van de producten en is niet afhankelijk van eventuele acties.
(ii) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken montagemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.
(iii) Zorg dat het meubel dat moet worden gemonteerd in de gewenste ruimte voor de plaatsing van het betreffende meubel aanwezig is.
(iv) Zorg dat de ruimte waarin het meubel moet worden gemonteerd schoon, droog, vlak en verlicht is en er genoeg ruimte is voor de montage. De servicepartner moet veilig in de ruimte kunnen werken.
(v) Onze monteur zal alleen de meubelen monteren waarvoor de afspraak is gemaakt.
(vi) Het tijdstip van de montage vind je de dag voorafgaand aan de overeengekomen dag hier.
(vii) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de meubelmontageservice.
(viii) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

10.4.7. Vloerenlegservice
Je kan een bij ons gekochte vloer laten leggen tegen een vergoeding. Samen met onze servicepartner maak je een afspraak voor het laten leggen van de vloer. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De prijs van de service wordt berekend over de originele verkoopprijs van de producten en is niet afhankelijk van eventuele acties.
(ii) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.
(iii) Zorg dat de vloer die moet worden gelegd minimaal 48 uur is geacclimatiseerd in de gewenste ruimte voor de plaatsing daarvan en deze daar ligt wanneer onze servicepartner komt.
(iv) Zorg dat de ruimte waarin de vloer moet worden gelegd leeg, schoon, droog, vlak en verlicht is. De servicepartner moet veilig in de ruimte kunnen werken.
(v) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de vloerenlegservice.
(vi) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

10.4.8. Badkamerinstallatieservice
Je kan bij ons gekochte badkamermeubels laten installeren en/of monteren tegen een vergoeding. Samen met onze servicepartner maak je een afspraak om de badkamerinstallatieservice in te plannen. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De prijs van de service wordt berekend over de originele verkoopprijs van de producten en is niet afhankelijk van eventuele acties.
(ii) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.
(iii) Zorg dat het meubel dat moet worden gemonteerd al in de ruimte aanwezig is waar het moet worden gemonteerd of in overleg met de service partner in een aangrenzende ruimte.
(iv) Zorg dat de ruimte waarin het meubel moet worden gemonteerd leeg, schoon, droog, vlak en verlicht is en er genoeg ruimte is voor de montage. De servicepartner moet veilig in de ruimte kunnen werken.
(v) De sifon en de kraan worden zonder aanpassingen op de bestaande afvoer en waterleiding aangesloten.
(vi) Elektra aanwezig in de ruimte moet altijd geaard zijn en op de juiste plaats aanwezig zijn.
(vii) Als er extra werkzaamheden moeten worden verricht om de wastafel of elektra aan te kunnen sluiten, kan de servicepartner een meerwerkofferte voor je maken. Voor meerwerk sluit je een separate meerwerkovereenkomst met onze servicepartner. Houd er rekening mee dat meerwerk bijna altijd invloed heeft op de planning.
(viii) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de ruimte waar je de badkamermeubels geïnstalleerd wenst daarvoor geschikt is. Als je één of meer van de genoemde punten niet op orde hebt, mogen we de installatie uitstellen tot de situatie wel geschikt is. Als dat gebeurt, brengen we de voorrijkosten per dag dat onze installateurs niet volgens de planning aan de slag kunnen in rekening, met een maximum ter hoogte van de totale installatiekosten. Je kan dan de installatie niet meer kosteloos annuleren of wijzigen.
(ix) Je dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering van de badkamerinstallatieservice.
(x) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.

10.4.9. Persoonlijk advies: Kledingkastadvies
Je kan bij ons een afspraak maken om jou te helpen met het plannen de indeling van jouw kledingkast. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De afspraak kan je hier inplannen.
(ii) De kosten voor het kledingkastadvies worden hier weergegeven.
(iii) De duur van de afspraak is drie kwartier.
(iv) Je beschikt voorafgaand aan de afspraak over een accurate plattegrond met exacte maten en hoogte van de ruimte waar jij de kledingkast geplaatst wenst, inclusief eventuele deuren en ramen en de aanwezige of geplande aansluitingen van elektriciteit.
(v) De kosten voor deze service voldoe je voorafgaand aan de service in de vestiging.
(vi) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.

10.4.10. Persoonlijk advies: Interieuradvies
Je kan bij ons een afspraak maken om jou te helpen met het plannen van je interieur tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De afspraak kan je hier inplannen.
(ii) De kosten voor het interieuradvies worden hier weergegeven.
(iii) Je beschikt voorafgaand aan de afspraak over een accurate plattegrond met exacte maten en hoogte van de ruimte waar jij over geadviseerd wenst te worden, inclusief eventuele deuren en ramen en de aanwezige of geplande aansluitingen van water, elektriciteit en gas.
(iv) Bij “interieuradvies basis” zal de interieuradviseur jou adviseren ten aanzien van meubels, licht of de indeling van jouw ruimte.
(v) Bij “interieuradvies compleet” zal de interieuradviseur jou adviseren ten aanzien van meubels, licht en de indeling van jouw ruimte.
(vi) De kosten voor deze service voldoe je voorafgaand aan de service in de vestiging.
(vii) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.

10.4.11. Persoonlijk advies: Keukenadvies
Je kunt bij ons een afspraak maken om jou te helpen met het plannen van jouw keuken tegen een vergoeding. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De afspraak kan je hier inplannen.
(ii) De kosten voor het keukenadvies worden hier weergegeven.
(iii) Je beschikt voorafgaand aan de afspraak over een accurate plattegrond met exacte maten en hoogte van de ruimte waar jij de keuken geplaatst wenst, inclusief eventuele deuren en ramen en de aanwezige of geplande aansluitingen van water, elektriciteit en gas.
(iv) De duur van de afspraak is twee uur.
(v) De kosten voor deze service voldoe je voorafgaand aan de service in de vestiging.
(vi) Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.
(vii) Wanneer je gebruik maakt van het keukenadvies en binnen 90 dagen daarna een keuken koopt bij de vestiging waar je het keukenadvies hebt afgenomen ter waarde van meer dan EUR 500 in één aankoop, ontvang je een korting ter hoogte van het bedrag dat je betaald hebt voor het keukenadvies. De korting wordt bij het bestellen van de keuken verwerkt.

10.4.12. Keukeninstallatieservice

Voorbereidingsbezoek
Als je gebruikmaakt van onze keukeninstallatieservice dan vindt vooraf een voorbereidingsbezoek plaats. Je dient zelf aanwezig te zijn bij het voorbereidingsbezoek. Tijdens het voorbereidingsbezoek zal de servicepartner:
(i) de afmetingen van de ruimte waar de keuken moet worden geplaatst controleren.
(ii) verifiëren of het keukenontwerp past in de ruimte waar de keuken geplaatst dient te worden.
(iii) De randvoorwaarden controleren, zoals waterleidingen en groepen in de stoppenkast.
(iv) controleren of de vloer en de wanden 90 graden ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en of deze vlak zijn.
(v) een maatvoeringlijst opstellen waarop de aansluit- en afvoerpunten eveneens worden weergegeven.
(vi) bijzonderheden inventariseren die van belang zijn voor het aanleggen van de leidingen.

De kosten voor het voorbereidingsbezoek worden hier weergegeven. Deze kosten voldoe je voorafgaand aan het voorbereidingsbezoek in de vestiging.

Je kan tot 48 uur van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 48 uur voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.

Wanneer je binnen 30 dagen na het voorbereidingsbezoek een de keukeninstallatieservice afneemt, ontvang je een korting ter hoogte van het bedrag dat je betaald hebt voor het voorbereidingsbezoek. De korting wordt bij het afnemen van de keukeninstallatieservice verwerkt.

Wanneer je wenst dat onze servicepartner die het voorbereidingsbezoek uitvoert ook nadere voorbereidingswerkzaamheden verricht, bijvoorbeeld het aanleggen van de gas- en waterleidingen, afvoer, elektra, muren stuken, vloeren leggen, dan kan je hierover nadere afspraken maken met onze servicepartner. Deze voorbereidingswerkzaamheden zijn niet inbegrepen in de keukeninstallatieservice.

Keukeninstallatie
Je kan bij ons gekochte keukens laten installeren en/of monteren tegen een vergoeding. De kosten voor de keukeninstallatie kun je hier berekenen. Samen met onze medewerker maak je een afspraak om de keukeninstallatieservice in te plannen. Houd bij deze service rekening met het volgende:
(i) De prijs van de service wordt berekend over de originele verkoopprijs van de producten en is niet afhankelijk van eventuele acties.
(ii) Je kan tot 5 dagen van te voren de service annuleren of wijzigen zonder dat we kosten in rekening zullen brengen. Annuleer je binnen 5 dagen voor het afgesproken servicemoment dan brengen we de overeengekomen kosten in rekening.
(iii) Als er extra werkzaamheden gedaan moeten worden verricht om de keuken te installeren, kan de servicepartner een meerwerkofferte voor je maken. Voor meerwerk sluit je een separate meerwerkovereenkomst met onze servicepartner. Houd er rekening mee dat meerwerk bijna altijd invloed heeft op de planning.
(iv) Je dient zelf aanwezig te zijn bij het uitvoeren van de keukeninstallatieservice.
(v) Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening.
(vi) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de ruimte waar je de keuken geïnstalleerd wenst daarvoor geschikt is. Als je één of meer van de genoemde punten niet op orde hebt, mogen we de installatie uitstellen tot de situatie wel geschikt is. Als dat gebeurt, brengen we EUR 750 per dag dat onze installateurs niet volgens de planning aan de slag kunnen in rekening, met een maximum ter hoogte van de totale installatiekosten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de installatiekosten en kan de installatie niet meer kosteloos annuleren of wijzigen.

 • Als de nieuwe keuken in de plaats van een oude keuken komt en er geen afspraken zijn gemaakt over de verwijdering van de oude keuken, moet je ervoor zorgen dat de oude keuken is afgevoerd voordat wij je nieuwe keuken bezorgen en installeren.
 • De ruimte waar de keuken geplaatst wordt moet schoon, droog, vlak en verlicht zijn.
 • Zorg ervoor dat de keukeninstallateur voldoende vrije ruimte heeft om te werken (ongeveer 3 x 3 m), dat er tijdens de werkzaamheden geen andere leveranciers in de woning zijn (om vertraging, schade en zoekraken te voorkomen), dat er werkende stopcontacten (aangesloten op een aardlekschakelaar (220V-230V)), stromend water, voldoende verlichting, voldoende ventilatie, verwarming en een werkend nabijgelegen toilet zijn.
 • De servicepartner moet veilig in de ruimte kunnen werken.
 • Als je in een appartement of bovenwoning woont moet je zelf controleren of je geluidsisolerende maatregelen moet treffen voordat de keuken wordt geplaatst.
 • Als er nog geen vloer is aangebracht in de ruimte waar je keuken wordt geplaatst, ben je zelf verantwoordelijk voor het aanpassen of instellen van de hoogte van de keuken.
 • De muren waartegen de keuken wordt geplaatst moeten goed droog zijn, anders kunnen de kasten en werkbladen kromtrekken, uitzetten of gaan schimmelen. Nieuw stucwerk moet minimaal veertien dagen voor de plaatsing zijn aangebracht. De muren moeten een vlakke achtergrond hebben en de vloeren en muren moeten haakse hoeken hebben en recht zijn.
 • Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aansluiting op het gas- water en elektriciteit netwerk, alsook de afvoer en riolering, het plaatsen van leidingen in de muur of onder de plint, het doorvoeren van eventuele aanpassingen in de meterkast voor plaatsing van apparatuur met een hoge aansluitwaarde, wanden, verf- en tegelwerk, vloeren en het afwerken van de keuken tot aan het plafond. Let op: de sifon en de kraan worden zonder aanpassingen op de bestaande afvoer en waterleiding aangesloten. Let op: keukenapparatuur wordt niet aangesloten op verlengsnoeren of kroonsteentjes. Werkzaamheden in verband met het voorgaande zijn uitdrukkelijk niet inbegrepen bij de installatie van je keuken.


11. IKEA Family

Als je lid bent van IKEA Family gelden voor jou naast deze algemene voorwaarden nog een paar specifieke voorwaarden waar je recht op hebt na het scannen en/of invoeren van de code van je digitale IKEA Family pas bij de het betalen van jouw producten:
(i) In plaats van 365 dagen heb je voor onbepaalde tijd de mogelijkheid om je product te ruilen of te retourneren. Indien je het product na 365 dagen retour brengt krijg je het aankoopbedrag terug op een tegoedkaart en niet contant.
(ii) Je hebt een vervoersgarantie. Dit betekent dat als een product dat je bij ons hebt gekocht beschadigd raakt tijdens het (eigen) vervoer naar het bij ons bekende woonadres van jou, je dit product mag omruilen voor een identiek vervangend product. Als je een beroep doet op deze vervoersgarantie houd er wel rekening mee dat:

 • het product niet beschadigd is geraakt doordat er onzorgvuldig mee is omgegaan; en
 • je het beschadigde product, samen met de originele kassabon of getekende vrachtbrief van dat product, en met de verpakking binnen 14 werkdagen na de aankoop terugbrengt; en
 • als het product niet op voorraad is, je een tegoedkaart krijgt; en
 • de vervoersgarantie niet geldt voor glaswerk, spiegels en ingelijst afbeeldingen, producten die al eerder onder de vervoersgarantie zijn geruild en producten uit de koopjeshoek; en
 • je slechts één keer in de zes maanden een beroep kan doen op deze vervoersgarantie.


Verder ben je als IKEA Family lid gerechtigd tot allerlei extra's die we op onze website en andere communicatie-uitingen vermelden. Deze extra´s kunnen van tijd tot tijd veranderen. Je kan je IKEA Family lidmaatschap op ieder moment opzeggen.12. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in ons privacy beleid. Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen.


13. Waar kan ik terecht als ik vragen of opmerkingen heb?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact met ons opnemen. Op onze website staan onze recente contactgegevens.


14. Wat gebeurt er als deze algemene voorwaarden wijzigen?

We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de producten die je vanaf dat moment bij ons koopt of de services die je vanaf dat moment bij ons afneemt.


15. Overige onderwerpen

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die afwijken van deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.
Bij verschil tussen Nederlandse en in een andere taal weergegeven tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing. Mocht onverhoopt een geschil ontstaan waar wij niet samen uit komen, dan zal dit geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.