Ga door naar de hoofdinhoud

Tax return EU

VAT reclaim for products from another EU country
As an entrepreneur, you have the right to reclaim VAT for products that you have bought for your company in another EU country. Please check with your tax authorities what the procedures are in your country of residence.

VAT returns requested from Belgium and Germany, the procedure is described below.

België

Export door een bedrijf met een btw-nummer binnen de EU

Als Belgische ondernemer heb je het recht om in een ander EU-land btw vrij in te kopen. Hier zijn alleen wel regels aan verbonden. Zo moet
IKEA voor iedere aankoop die je doet, controleren of je bent wie je zegt dat je bent, of je btw nummer nog wel geldig is en of je de goederen inderdaad mee hebt genomen naar je eigen land. Omdat we dit bij de kassa niet kunnen doen, moet je in de winkel Nederlandse btw betalen die je vervolgens via je eigen belastingdienst in België terug kan vragen.

Hoe werkt het?

Het in België terugvragen van je betaalde btw is erg makkelijk. De instantie die dat verzorgt is de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN en alle informatie hierover is te vinden op hun website. Let wel op dat je bij aankopen van meer dan EUR 1.000 een factuur nodig hebt. Deze kun je afhalen bij de klantenservice in de winkel. Voor aankopen onder de EUR 1.000 hoef je geen factuur in te dienen

Kom je in je eigen land niet verder? Neem dan contact op met het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (Team GWO), een initiatief waarin Nederlandse, Belgische en Duitse belastingsdiensten met elkaar samenwerken en al je vragen kunnen beantwoorden.


Deutschland

Export durch ein Unternehmen mit einer USt-IdNr. innerhalb der EU

Als deutscher Unternehmer sind Sie berechtigt, in einem anderen EU-Land umsatzsteuerfrei einzukaufen. Das unterliegt jedoch ein paar Regeln. So muss IKEA vor jedem Ankauf, den Sie tätigen, Ihre Identität überprüfen und kontrollieren, ob Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer noch gültig ist und ob Sie die Waren tatsächlich in Ihr eigenes Land mitgenommen haben. Da wir dies an der Kasse nicht machen können, müssen Sie im Laden die niederländische Umsatzsteuer bezahlen, die Sie anschließend mithilfe Ihres eigenen Finanzamts in Deutschland zurückfordern können.

Wie funktioniert das?

Die Rückforderung Ihrer bezahlten Umsatzsteuer in Deutschland ist
sehr einfach. Die dafür zuständige Instanz ist das
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und alle Informationen
darüber sind auf folgender Website zu finden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Anschaffungen über
1.000 Euro eine Rechnung benötigen. Diese erhalten
Sie beim Kundenservice. Für Ankäufe unter 1.000 Euro müssen Sie keine Rechnung einreichen.

Kommen Sie in Ihrem eigenen Land nicht weiter? Setzen Sie sich dann mit dem Team für grenzüberschreitende Arbeit und unternehmerische Tätigkeiten (Team GWO) in Verbindung eine Initiative, in der niederländische, belgische und deutsche Finanzämter zusammenarbeiten und alle Ihre Fragen beantworten können!


Aankoop van goederen door militairen woonachtig binnen de EU

Hierbij geldt een minimum aankoopbedrag van EUR 45 inclusief btw per artikel. Na aankoop en betaling aan de kassa (inclusief btw) haal je een Customs Tax Invoice bij de klantenservice. Vervolgens laat je de aankoopbon voor goedkeuring stempelen op je militaire basis.

Voor btw teruggave werken wij samen met vatfree.com, deze organisatie controleert de gegevens en zorgt ervoor dat de btw wordt teruggestort. Hiervoor brengen zij een fee in rekening. Meer informatie hierover kun je terugvinden op www.vatfree.com.

Declareer de aankoopbon daarom via www.vatfree.com of stuur deze per post naar vatfree.com – Postbus 75605 – 1118 ZR – Schiphol. Vatfree.com handelt je verzoek verder af. Heb je hier vragen over, stuur dan een bericht naar: support@vatfree.com.

Aankoop van goederen door diplomaten woonachtig binnen de EU

Hierbij geldt een minimum aankoopbedrag van EUR 225 inclusief btw. Na aankoop en betaling kun je een OB100 formulier aanvragen bij de Belastingdienst en indienen bij de ambassade. De ambassade vult het formulier in en ondertekent deze ter goedkeuring. Voor terugbetaling van de btw moet het formulier samen met de aankoopbon worden ingediend bij Belastingdienst Haaglanden. De Belastingdienst handelt het verzoek af en betaalt de btw rechtstreeks aan je terug.


Export uit de EU door een particulier met een vast adres buiten de EU

Hierbij geldt een minimum aankoopbedrag van EUR 50 inclusief btw. Na aankoop en betaling aan de kassa neem je direct een vatfree.com form mee en laat je vervolgens je aankoopbon afstempelen door de douane.

Voor btw teruggave werken wij samen met vatfree.com, deze organisatie controleert de gegevens en zorgt ervoor dat de btw wordt teruggestort. Hiervoor brengen zij een fee in rekening. Meer informatie hierover kun je terugvinden op www.vatfree.com.

Declareer de aankoopbon daarom via www.vatfree.com of stuur deze per post naar vatfree.com – Postbus 75605 – 1118 ZR – Schiphol. Vatfree.com handelt je verzoek verder af. Heb je hier vragen over, stuur dan een bericht naar: support@vatfree.com.