Maklumat media

Pekerja dengan seragam IKEA.

Di bawah adalah butiran untuk dihubungi yang boleh membantu menjawab pertanyaan anda.

Pertanyaan Media

Komunikasi Korporat 
Sandra Keasberry
sandra.keasberry@ikano.asia

PA Komersial
Doris Chin
doris.chin@ikano.asia

Pertanyaan Tidak Berkaitan Media atau Umum tentang IKEA
Perhubungan Pelanggan 
customerservice.ikeamy@ikano.asia
+(603) 7952 7575

Bagi Penajaan Kebajikan & Tanggungjawab Sosial Korporat
Penajaan Kebajikan & Tanggungjawab Sosial Korporat
csr@ikano.asia