Skip to main content

แนวคิดของอิเกีย

กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง

กองกล่องแบนบนจักรยาน
เราถามตัวเองอยู่เสมอว่า มีวิธีใดที่ดีกว่าวิธีที่ทำอยู่หรือไม่ นั่นคือแนวคิดที่ทำให้เราสามารถออกแบบสินค้าได้อย่างมีเอกลักษณ์ และสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้คนทั่วไปได้ตลอดมา
แนวคิดแบบอิเกีย: แนวคิด | สาขาต่างๆ ของอิเกีย | แฟรนไชส์ของอิเกีย
แนวคิด
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คน
แนวคิดแบบอิเกีย' เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในราคาย่อมเยาให้แก่ผู้คนทั่วไป ไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการจะทำสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งประโยชน์ใช้งาน คุณภาพ ดีไซน์ที่สวยงาม ราคาสินค้า และคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 'แนวคิดแบบอิเกีย' เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในทุกขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เฟ้นหาวัสดุและสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งสินค้า โดยมีเป้าหมายให้ผู้คนอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขและลงตัวมากขึ้น
เปลี่ยนแนวคิดแบบอิเกียให้เป็นจริง
เราเปลี่ยนแนวคิดแบบอิเกียให้กลายเป็นจริงผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สโตร์อิเกียทั่วโลก แคตตาล็อกอิเกีย เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านของผู้คนนับล้านทั่วโลก
No Youtube Player
แคตตาล็อกอิเกียแบบใหม่ ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี AR
ลำดับของโลโก้อิเกียตั้งแต่ปี 1951 จนถึงปัจจุบัน
1951
1954
1967
1981
1983
ความเป็นมาของชื่อ 'อิเกีย'
ชื่ออิเกีย (IKEA) มาจากตัวอักษรแรกของชื่อผู้ก่อตั้ง Ingvar (I) Kamprad (K) ชื่อฟาร์ม Elmtaryd (E) และหมู่บ้าน Agunnaryd (A) ที่เขาเติบโตขึ้นมา ส่วนโลโก้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา โดยปัจจุบันเราใช้โลโก้ที่ออกแบบใหม่ในปี 1983
โต๊ะข้างรุ่นเลิฟบัคเก้น
เราด้วยช่วยกันประหยัดเงิน
ลูกค้าอิเกียมีบทบาทมากตามแนวคิดที่เราเรียกว่า ขั้นตอนการออกแบบสินค้าตามแนวคิด democratic design: 'คุณทำส่วนของคุณ เราทำส่วนของเรา เพื่อความย่อมเยาที่เราช่วยกันได้' คือคำกล่าวที่เรามักใช้เพื่อสื่อสารถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้า นับตั้งแต่การประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่บรรจุมาในกล่องแบนๆ (เฟอร์นิเจอร์กล่องแบนชิ้นแรกคือโต๊ะกลางรุ่นเลิฟเวท คิดค้นครั้งแรกเมื่อ 60 ปีก่อน) ไปจนถึงการอยู่บ้านโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการบอกเล่าความคิดเห็นของคุณให้เรารับรู้ ดูโต๊ะข้างรุ่น LÖVBACKEN/เลิฟบัคเก้น
แนวคิดแบบอิเกีย: แนวคิด | สาขาต่างๆ ของอิเกีย แฟรนไชส์ของอิเกีย
Part of the IKEA logo on a storefront against a blue sky
สาขาต่างๆ ของอิเกีย
เข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้มากขึ้น
อิเกียเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี ดูแผนที่สโตร์อิเกีย ดูอิเกียสาขาต่างๆ ในปัจจุบัน และติดตามข่าวสารการเปิดสโตร์แห่งใหม่
แนวคิดแบบอิเกีย: แนวคิด | สาขาต่างๆ ของอิเกีย | แฟรนไชส์ของอิเกีย
แฟรนไชส์ของอิเกีย
การรักษาแนวคิดแบบอิเกีย
ในต้นทศวรรษที่ 1980 เมื่ออิเกียเปิดกิจการในกว่า 20 ประเทศ และยังคงเดินหน้าเปิดสโตร์สาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Ingvar Kamprad เริ่มมีแนวคิดว่า เราควรรักษา 'แนวคิดแบบอิเกีย' อันมีเอกลักษณ์เอาไว้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของความเติบโตของบริษัทต่อไป เขาต้องการให้โครงสร้างการเป็นเจ้าของมีความเป็นอิสระและดำรงอยู่ได้ในระยะยาว จึงตัดสินใจไม่นำบริษัทเข้าตลาดหุ้น นอกจากนี้ Ingvar ยังเชื่อมั่นว่าบริษัทต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าอิเกียนั้นต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะบริหารจัดการกิจการได้
ระบบแฟรนไชส์อิเกียจึงได้รับการก่อตั้งขึ้นนับแต่นั้น ทุกวันนี้สโตร์อิเกีย (ยกเว้นสโตร์อิเกียที่เมือง Delft ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมี Inter IKEA Systems B.V. เป็นเจ้าของ) จึงบริหารจัดการภายใต้ระบบแฟรนไชส์ โดยมี Inter IKEA Systems B.V. เป็นเจ้าของแนวคิดแบบอิเกีย (IKEA Concept) และเจ้าของแฟรนไชส์อิเกียทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์แบบอิเกีย
A mother, father and young child eating together in an IKEA restaurant with two children playing in the background
อ่านเรื่องราวของอิเกียเพิ่มเติม:
A father cooking with his young son
เกี่ยวกับอิเกีย
ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา
เราเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร และมีใจรักเรื่องเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาล้วนเกิดจากไอเดียในการจัดบ้านให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และโครงสร้างบริษัท
A photo portrait of a young Indian girl in a classroom
ผู้คนและโลกใบนี้
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ความยั่งยืนมีความหมายต่ออิเกียอย่างไร และเราทำอะไรบ้างเพื่อดูแลผู้คนและโลกใบนี้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนและโลกใบนี้