Skip to main content

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ค้นหาตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ค้นหาตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ค้นหาตำแหน่งงานในหลากหลายสาขา ที่ต่างก็มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สินค้าทุกชิ้นของอิเกีย และสามารถเลือกดูสายงานสาขาต่างๆ ของอิเกียที่คุณสนใจ คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
Image of different silhouettes that links to our job categories

เมื่อเราคิดต่าง เราก็ย่อมไม่ลงมือทำอย่างใครด้วย


ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านต้องอาศัยการทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าที่คุณคิดไว้ โอกาสก้าวหน้าในหลากหลายสายงานรอคุณอยู่ที่นี่แล้ว
Image of a IKEA co-worker

เส้นทางไหนที่คุณต้องการเดินไปกับเรา


เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน ไม่ว่าคุณจะต้องการทดลองบทบาทหน้าที่การทำงานใหม่ๆ หรือเติบโตในสายงานเดิมที่คุณรัก ลองอ่านเรื่องราวต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายสายงานของอิเกีย