แผนกดูแลความยั่งยืน เทคนิค คุณภาพสินค้า และสิ่งแวดล้อม (Sustainability and TQE)

 
แผนกดูแลความยั่งยืน (Sustainability and TQE)

เพื่อชีวิตประจำวันที่ดีกว่าสำหรับวันนี้และวันหน้า

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการเติบโตของ IKEA

IKEA ต้องการมอบทางเลือกในเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตตามวิถียั่งยืนได้ที่บ้าน สินค้าของเราจึงต้องปลอดภัยต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม ทนทาน ใช้งานได้ดี รูปแบบสวยงาม และใช้ง่าย

ทีมงานต่างหน้าที่ต่างความรับผิดชอบภายในแผนกดูแลความยั่งยืน เทคนิค คุณภาพสินค้า และสิ่งแวดล้อมต่างใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าในทุกแง่มุม ไปพร้อมๆ กับการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทหน้าที่ของพนักงานครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

ความเข้าใจในเทคนิคการผลิตคือความได้เปรียบทางธุรกิจของ IKEA ที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า พนักงานในแผนกคุ้นเคยกับผู้จัดหาสินค้าของ IKEA เป็นอย่างดี และต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

*TQE: Technique, Quality and Environment

 

 
[fee:ka]

fika
การพักดื่มน้ำชากาแฟ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานแกล้มแซนวิชชิ้นเล็กๆ หรือขนมปังโรลรสหวานอร่อยตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร

Jobs
งานไหนตรงใจคุณ