ฝ่ายการตลาด

 
ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

สื่อสารความเป็น IKEA

การตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ IKEA ใช้เพื่อสื่อสารแนวคิด ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เรานำเสนอให้กับลูกค้า

ทุกที่ที่เราไป เราต้องการเข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุด เราจึงมีฝ่ายการตลาดและสื่อสาร เพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกของเราเป็นที่รู้จัก เพื่อหาช่องทางและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เรา

บทบาทหลักของฝ่ายการตลาดและฝ่ายสื่อสาร คือทำให้แบรนด์ IKEA เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาสัมผัสกับ IKEA โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือ แคตตาล็อก IKEA ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายสื่อสารของ IKEA ใน Älmhult ประเทศสวีเดน ส่วนช่องทางอื่นๆได้แก่ เว็บไซต์ โบรชัวร์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

IKEA คือแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ด้วยแนวคิดในการสร้างคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไป ด้วยความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์แบบสวีเดน ทีม การตลาดและการสื่อสารจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางความ เป็น IKEA และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะตลาดด้านเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

 

 
[fee:ka]

fika
การพักดื่มน้ำชากาแฟ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานแกล้มแซนวิชชิ้นเล็กๆ หรือขนมปังโรลรสหวานอร่อยตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร

งานไหนตรงใจคุณ