แผนกทรัพยากรบุคคล

 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทำให้ทุกวันของทุกคนมีความสุข

การที่ IKEA จะพัฒนาได้ ต้องอาศัยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

แนวทาง HR ของ IKEA คือเปิดโอกาสให้กับผู้คนทั่วไป ที่มีความตั้งใจจริง ตรงไปตรงมา และมีความสามารถ ได้เติบโตไปพร้อมกับ IKEA เพราะการเติบโตของผู้ร่วมงานก็คือการเติบโตของ IKEA นั่นเอง บทบาทหน้าที่ของทีม HR จึงต้องช่วยสนับสนุนแนวทางของ IKEA ในการทำให้ทุกวันของทุกคนมีความสุข ซึ่งทุกคนในที่นี้หมายถึงทั้งชาว IKEA และลูกค้าของเรา

งานด้านทรัพยากรบุคคลคือ งานที่มีบทบาทอยู่ในทุกส่วนงานของ IKEA ตั้งแต่จัดหาบุคลากร จัดฝึกอบรม ไปจนถึงมีส่วนร่วมในแผนงานธุรกิจและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณสมบัติพร้อม สืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง

บทบาทสำคัญอีกประการของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือปกป้องและสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวทางความเป็น IKEA แนวทางที่หลอมรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานแบบใด เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ทุกคนพัฒนาไปพร้อมๆกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีมทรัพยากรบุคคลยังมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน และมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต โดยร่วมมือกับผู้จัดการแผนกต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเหมาะสม

 

 
[fee:ka]

fika
การพักดื่มน้ำชากาแฟ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานแกล้มแซนวิชชิ้นเล็กๆ หรือขนมปังโรลรสหวานอร่อยตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร

Jobs
งานไหนตรงใจคุณ