แผนกการเงินและปฏิบัติการสายธุรกิจ

 
ฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ

ดูแลผลประกอบการของ IKEA

หน้าที่หลักของฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติสายธุรกิจ คือดูแลผลกำไรระยะยาวและการขยายธุรกิจ ไปพร้อมกับถ่ายทอดแนวคิดและไอเดียธุรกิจของ IKEA

ฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการเงินและติดตามผล และส่งต่อข้อมูลให้กับทีมผู้บริหาร ดูแลความเรียบร้อยด้านข้อกฏหมายต่างๆ และช่วยกำหนดแนวทางพัฒนาระยะยาวให้กับบริษัท

ฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ จะใช้ทักษะความเป็นเจ้าของกิจการและข้อมูลเชิงบริหารจัดการในการมองหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ แทรกตัวอยู่ในทุกส่วนของบริษัท ลักษณะงานสามารถปรับใช้ได้กับงานทุกประเภท ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่แผนกใด จึงสามารถโยกย้ายไปทำงานในส่วนอื่นๆได้โดยไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวนาน เหมาะกับคนที่สนุกกับการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในการทำหน้าที่อื่นๆที่แตกต่างออกไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความสามารถที่หลากหลาย

ฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ จึงต้องเป็นคนที่มีความชัดเจน กล้าตัดสินใจ ควบคู่ไปกับความเป็นนักธุรกิจที่มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานอย่างเป็นระบบ

 

 
[fee:ka]

fika
การพักดื่มน้ำชากาแฟ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานแกล้มแซนวิชชิ้นเล็กๆ หรือขนมปังโรลรสหวานอร่อยตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร

Jobs
งานไหนตรงใจคุณ