แอนนี่ ชัย จาก IKEA มาเลเซีย


 
"IKEA ทำให้ฉันรู้สึก
เหมือนทำงานใน
ครอบครัวขนาดใหญ่"

แอนนี่ ชัย จาก IKEA มาเลเซีย
ประสบการณ์ของฉันที่ IKEA คือข้อยืนยันว่าทำไมคุณควรทำงานที่นี่

ฉันเริ่มงานที่ IKEA ในปี 1996 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินหลังจากทำงานธนาคารมานานถึง 11 ปี เมื่อเทียบกันแล้ว วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ IKEA มีเอกลักษณ์เฉพาะและแตกต่างจากงานเก่าของฉันมากเลยทีเดียว

ที่ IKEA ทุกคนได้รับการปฏิบัติและความเคารพในงานที่ทำอย่างเท่าเทียมกัน เราทำงานกันหนักในฐานะครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันและต่างสนุกในสิ่งที่ตนเองทำ

การได้ทำงานในฝ่ายบุคคลนั้นสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตทั้งในแง่ของหน้าที่การงานและในฐานะปัจเจกบุคคล

"หลังจากทำงานในแผนกลูกค้าสัมพันธ์มายาวนานกว่า 14 ปี ปัจจุบันฉันทำงานในส่วนคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครที่ฉันสัมภาษณ์ถามฉันว่า IKEA คือที่ทำงานที่ดีหรือไม่ และคำตอบของฉันก็คือประสบการณ์ของฉันที่ IKEA คือข้อยืนยันว่าทำไมคุณควรทำงานที่นี่


แอนนี่ ชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
มาเลเซีย
"