ราคาย่อมเยาที่เราช่วยกันสร้าง

 

ราคาย่อมเยาที่เราช่วยกันสร้าง
 
IKEA ได้นำเสนอเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่มีความหลากหลาย ดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งประโยขน์ใช้สอยคุ้มค่า ในราคาที่ผู้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ตลอดมา

เพื่อทำให้แนวคิดนี้ลุล่วง เราได้ค้นพบวิธีต่างๆ เพื่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของธุรกิจ และได้ส่งต่อความสำเร็จนี้ให้กับลูกค้าของเรา ทั้งเรายังอาจหาญพอที่จะขอให้ลูกค้าทำสิ่งง่ายๆ ด้วยตนเองเพื่อที่เราจะได้ลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นนั้น ในขณะเดียวกัน เราก็มุ่งมั่นค้นหาหนทางที่ดีกว่าในการออกแบบ ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่สรรค์สร้างชีวิตประจำวันที่ดีกว่าให้กับทุกคน

*IKEA ยังคงมองหาหนทางใหม่ๆ ในการทำให้สินค้ามีราคาประหยัดเสมอ แต่เราไม่เคยคิดจะตัดทอนรายจ่ายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเพื่อนมนุษย์.