การตัดเย็บผ้าม่านใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โปรดติดต่อพนักงานแผนกผ้าและสิ่งทอเพื่อขอรับบริการ

เลือกรูปแบบม่านที่ต้องการ แล้วเลือกว่าจะใช้บริการตัดเย็บผ้าม่านด้วยผ้าเมตร IKEA หรือบริการตัดเย็บม่านสำเร็จรูป IKEA
1. ม่านคอกระเช้า
2. ม่านบังราง
3. ม่านจีบย่อ (ใช้เทปผ้าม่าน)
4. ม่านตาไก่
5. ม่านธรรมดา
การทราบขนาดที่ถูกต้องของหน้าต่าง สำคัญต่อการตัดเย็บม่านให้ออกมาสวยตรงใจ ลองทำตาม 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อความง่ายดายและแม่นยำในการวัดขนาดหน้าต่าง
วิธีวัดขนาดหน้าต่าง

1. วัดความสูงของขอบหน้าต่าง โดยเผื่อพื้นที่เหนือขอบหน้าต่าง 10 ซม. ไว้ติดราว รางม่าน หรือมู่ลี่

2. วัดความกว้างของขอบหน้าต่าง โดยเผื่อพื้นที่ข้างขอบหน้าต่าง ด้านละ 10 ซม. เพื่อให้ได้ความกว้างของราวหรือรางม่านที่พอดี หากต้องการรูดม่าน ไม่ว่าจะเป็นม่านธรรมดาและม่านสไลด์ได้กว้างยิ่งขึ้น ให้เผื่อพื้นที่เพิ่ม

3. วัดความกว้างของขอบหน้าต่างด้านใน หากต้องการติดมู่ลี่ด้านในขอบหน้าต่าง เพื่อให้มั่นใจว่ามู่ลี่ปิดหน้าต่างได้พอดี

4. วัดความสูงของขอบหน้าต่างด้านใน เพื่อให้ทราบความยาวของมู่ลี่

5. วัดความสูงของห้อง หากต้องการม่านแบบยาวจากพื้นจรดเพดาน ให้หักขนาดความสูงที่วัดได้ออก 5-10 ซม. สำหรับติดราวหรือรางม่าน

กรอกใบวัดขนาดพื้นที่แล้วนำมาที่แผนกผ้าและสิ่งทออิเกีย พนักงานของเราพร้อมให้บริการตัดผ้าตามขนาดที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดคู่มือการวัดขนาดหน้าต่าง