Skip to main content

บัตรของขวัญอิเกีย

บัตรของขวัญIKEA

บัตรของขวัญIKEA ของขวัญที่ตรงใจทุกคน!


หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกซื้อของขวัญอะไรให้คนที่คุณรักดี ลองให้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองจากสินค้ากว่าพันรายการของเราดูสิ บัตรของขวัญอิเกียเหมาะสำหรับมอบให้กันในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นของขวัญแต่งงาน และงานขึ้นบ้านใหม่ บัตรของขวัญจากIKEAไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้

*บัตรของขวัญจากIKEA มีมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 100-20,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้ โดยสามารถเลือกบัตรของขวัญและระบุมูลค่าบัตรของขวัญที่คุณต้องการที่จุดชำระเงิน