Skip to main content

บริการของอิเกีย

บริการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสินค้าในอัตราดอกเบี้ย 0%


อิเกียช่วยให้การแต่งบ้านในฝันง่ายยิ่งขึ้นด้วยบริการผ่อนสินค้า 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562*

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สมาชิกบัตรเครดิตเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ซิตี้แบงก์ กรุงศรี กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และไทยพาณิชย์ รับสิทธิผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาท ขึ้นไป
2. บริการผ่อนชำระสินค้าใช้ได้กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านอิเกีย
3. หากต้องการใช้บริการผ่อนชำระ กรุณาแจ้งพนักงาน ณ จุดชำระเงิน
4. ระยะเวลาการใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
5. ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกรณีจำเป็น
6. ธนาคารและอิเกียขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การใช้บริการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
8. กรณีที่ซื้อสินค้าผ่านบริการผ่อนชำระ การคืนสินค้าหรือการขอเงินคืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า
9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่อิเกียและธนาคารกำหนด


first choice
สมาชิกกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รับสิทธิผ่อนสบายๆ 0.89% นาน 9 - 36 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาท ขึ้นไป*

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่าการ์ด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เดบิตการ์ด รับสิทธิผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน นาน 9 - 36 เดือน เมื่อมียอดซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
2. บริการผ่อนชำระสินค้าใช้ได้กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านอิเกีย
3. หากต้องการใช้บริการผ่อนชำระ กรุณาแจ้งพนักงาน ณ จุดชำระเงิน
4. ระยะเวลาการใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
5. ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกรณีจำเป็น
6. ธนาคารและอิเกียขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การใช้บริการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามจำนวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทันที
8. กรณีที่ซื้อสินค้าผ่านบริการผ่อนชำระ การคืนสินค้าหรือการขอเงินคืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า
9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่อิเกียและธนาคารกำหนดรับเครดิตเงินคืน


รับเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าตกแต่งบ้านจากอิเกียผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

เมื่อชําระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายขั้นตํ่าตามที่ธนาคารกําหนด
ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ หรือติดต่อพนักงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Banks promo
Pictogram of a man and a drill.