Skip to main content

บริการอิเกีย

บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์

เราช่วยคุณอย่างไร
ประหยัดทั้งแรงและเวลา เราบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้คุณถึงบ้าน หรือที่ทำงาน พร้อมนำบรรจุภัณฑ์ไปกำจัดด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการ
ประเภทของบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ค่าบริการ
ประกอบขาโซฟา และ/หรือ ใส่ผ้าหุ้มโซฟา 100 บาท/ชุด
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ คิดค่าบริการ 7% ของ ราคาสินค้าที่ต้องประกอบ
(เริ่มต้น 350 บาท)
เจาะผนังเพื่อยืดเฟอร์นิเจอร์ 50 บาท/รู

*ค่าบริการรวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังเพื่อป้องกันการล้มคว่ำ แต่ไม่รวมเดินสายไฟและเดินท่อประปา

ขั้นตอนการใช้บริการ
ติดต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์จัดส่งสินค้าบริเวณแผนกบริการลูกค้า เพื่อแจ้งที่อยู่และชำระค่าบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์

การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย
อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนัง พร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ยึดตู้เข้ากับผนังให้แน่นหนาด้วยอุปกรณ์เพื่อ เพื่อความปลอดภัยดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือประกอบสินค้าอย่างเคร่งครัด

ดูแผนที่แบ่งโซนการจัดส่งและประกอบสินค้า
Pictogram of a man and a drill.
 Secure It!
การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย: อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนัง พร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ยึดตู้เข้ากับผนังให้แน่นหนาด้วยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือประกอบสินค้าอย่างเคร่งครัด