กลุ่มสตรีทอผ้า


เราให้ความสำคัญกับผู้คน


เราต้องการสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วไป ซึ่งหมายรวมถึงผู้คนและชุมชนทั่วโลก

โครงการ SOFT TOYS เพื่อการศึกษา

ในภาพ: Leila Pakkala จาก UNICEF

ความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานและลูกค้า IKEA ที่ให้การสนับสนุนโครงการ Soft Toys เพื่อการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งUNICEF ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าและพนักงาน IKEA ทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้”

Leila Pakkala, Director of Private Fundraising and Partnerships, UNICEF
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ Save the Children
ภาพ: © UNICEF/ NYHQ10 -1985/ Markisz


เด็กๆ กว่า 8 ล้านคน


40 ประเทศ
ภาพตุ๊กตาผ้า IKEA


เงินบริจาค 47.5 ล้านยูโร

1 ยูโร เพื่ออนาคตอันสดใส

โครงการ Soft Toys เพื่อการศึกษาเป็นโครงการระดับโลกที่จัดขึ้นทุกๆ สิ้นปีและมีระยะเวลาประมาณสองเดือน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง IKEA และมูลนิธิ IKEA (IKEA Foundation) ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเยาวชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจน ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมใจของลูกค้า IKEA ทุกคน เพราะมูลนิธิ IKEA ได้บริจาค 1 ยูโรต่อตุ๊กตาผ้าหนึ่งตัวที่ลูกค้าช่วยกันซื้อในช่วงเวลาดังกล่าว

ในภาพ: Elisabeth Dahlin จากมูลนิธิ Save the Children ประเทศ Sweden

"ความช่วยเหลือจากมูลนิธิ IKEA ได้ส่งผลให้มูลนิธิ Save the Children สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส มิฉะนั้นแล้วพวกเขาคงไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน ขอขอบคุณจริงๆ ”

Elisabeth Dahlin, Secretary General, มูลนิธิ Save the Children, Sweden
ภาพโดย: Johan Jeppsonเพียง 1 ยูโร ก็ช่วยให้เด็กๆ 5 คนในประเทศกำลังพัฒนา
มีหนังสือและดินสอใช้เด็กๆ ที่เราพบระหว่างการเดินทางไปมาดากัสการ์


โครงการใน Madagascar

UNICEF นำเงินบริจาคที่ได้จากโครงการ Soft Toys เพื่อการศึกษาของปีที่แล้ว ไปสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ใน 7 ประเทศของทวีปแอฟริกา ซึ่งรวมถึง Madagascar ด้วย ปัญหาที่พบทั่วไป เช่น ปัญหาขาดแคลนโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้อัตราการออกจากโรงเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน ชาวมาดากัสการ์วัยผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาเฉลี่ยเพียง 4.4 ปี และเด็กๆ เพียง 60% เท่านั้น ที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

UNICEF กำลังดำเนินการเพื่อก่อตั้งโรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลนและเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่มีอยู่เดิม ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อไม่นานมานี้ พนักงาน IKEA และมูลนิธิ IKEA ได้เข้าร่วมโครงการ IWitness ของ UNICEF ที่จัดขึ้นเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ในมาดากัสการ์ เพื่อดูว่าโครงการ Soft Toys เพื่อการศึกษาได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ อย่างไรบ้าง

ดูเพิ่มเติมได้ที่บล็อก IWitness


100 ล้าน…คือจำนวนโดยประมาณของเด็กๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ
ที่มูลนิธิ IKEA ให้การสนับสนุนในปัจจุบัน


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรความร่วมมือของเรา

Save the Children
http://www.savethechildren.net

The IKEA Foundation
http://www.ikeafoundation.org

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มพนักงาน IKEA ยืนอยู่หน้าสโตร์

ธุรกิจจะดำเนินได้ดีก็ต่อเมื่อมีพนักงานที่ดีเท่านั้น

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและลูกค้า IKEA ที่ช่วยกันสนับสนุนโครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษาเด็ก ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข เราจึงสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน "องค์การ UNICEF ขอขอบคุณลูกค้าและพนักงาน IKEA ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน"
 

ความร่วมมือจากลูกค้า IKEA

“โตขึ้น หนูจะเป็นทนายความ เพราะหนูอยากเป็นผู้รักษาความยุติธรรมค่ะ”

โครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษาเด็ก ของมูลนิธิ IKEA ที่จัดขึ้นทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินบริจาคไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ

เด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาผ้า IKEA

ส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาด้วยเงิน 1 ยูโร


ลูกค้า IKEA ได้ช่วยกันซื้อตุ๊กตาผ้า เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาของเด็กๆ ทั่วโลก ผ่านโครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษาที่จัดขึ้นทุกปี

ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ตัวเล็ก

ทุกๆ ปี ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ มูลนิธิ IKEA จะบริจาคเงิน 1 ยูโร ต่อตุ๊กตาผ้า 1 ตัว ที่ลูกค้า IKEA ซื้อกลับบ้าน เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาต่างๆ ขององค์การ UNICEF และมูลนิธิ Save the Children ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กๆ ในแอฟริกา เอเชีย ยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก

นับตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 47.5 ล้านยูโร เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 8 ล้านคน ใน 40 ประเทศทั่วโลก ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพขึ้น เฉพาะปี 2011 ทางโครงการสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 12.4 ล้านยูโร

พนักงานบางส่วนของเรามีโอกาสได้ไปดูงานโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิ IKEA ให้การสนับสนุน อ่านเรื่องราวความประทับใจของพวกเขาได้ ที่นี่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ IKEA:

IKEA Foundation

1 ยูโร มีค่ามหาศาล เพราะเพียง 1 ยูโร ก็สามารถช่วยเหลือเด็กๆ 5 คน ในประเทศกำลังพัฒนาให้มีหนังสือและดินสอใช้

 
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ผู้หญิงและเด็กในห้องครัว IKEA
ของใช้ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีประหยัดพลังงาน
ผู้คนและชุมชน
กลุ่มสตรีทอผ้า
พันธกิจเพื่อสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนและชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
ไอเดียธุรกิจ
ตามแนวคิดของ IKEA
ไอเดียธุรกิจตามแนวคิดของ IKEA
เราจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่มีความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการออกแบบขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ให้ประโยชน์ใช้งานได้ดี ในราคาย่อมเยาที่คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้
อ่านเพิ่มเติม
สโตร์ IKEA
ดินสอและช็อปปิ้งลิสต์
ช็อปปิ้งง่ายๆ ไม่เหมือนใคร สไตล์ IKEA
เคล็ดลับการช็อปปิ้ง