ราคาถูกใจลูกค้า


ราคาย่อมเยาคือแนวทางหลักของ IKEA และไอเดียธุรกิจของเรา แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ IKEA ทั้งหมดคือ สินค้าราคาถูกก็มีคุณภาพ ดีไซน์ และฟังก์ชั่นที่ถูกใจทุกคนได้ไม่ยาก
 
เราจึงไม่เคยหยุดพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทุกหน่วยงานของ IKEA มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันทำให้สินค้ามีต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถซื้อหาได้แบบสบายๆ

เรามองสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาที่แตกต่าง


ขณะนักพัฒนาผลิตภัณฑ์คนหนึ่งของเราเดินสำรวจอยู่ในโรงงานผลิตบานประตู เขาก็ได้แนวคิดที่จะนำวิธีผลิตหน้าบานเหล่านี้ มาใช้ผลิตโต๊ะข้าง โดยการใช้กระดาษแข็งแบบกระดาษลังเป็นแกน แล้วประกบบนล่างด้วยแผ่นไม้ที่บางเฉียบแต่แข็งแรง วิธีการผลิตนี้เรียกว่าเทคนิค board-on-frame ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง IKEA ใช้เทคนิคนี้ในการผลิตโต๊ะบางรุ่น เช่น โต๊ะข้างรุ่น LACK มาตั้งแต่ปี 1980

การพัฒนาและผลิตสินค้าต่างๆ


ที่ IKEA เราใส่ใจเรื่องราคาเป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในกรอบของราคาที่กำหนดไว้ นักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์โดยตรงเพื่อ จะได้เข้าถึงวัตถุดิบและกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในโรงงาน สามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียเปล่าให้มีน้อยที่สุด มีการใช้เทคนิคใหม่ๆ นวัตกรรมต่างๆ และการออกแบบที่ดีที่สุด รวมถึงวิธีการขนส่งโดยใช้หีบห่อที่มีลักษณะแบนราบที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ใน การขนส่ง ไปจนถึงการลงมือประกอบชิ้นส่วนของสินค้าด้วยตัวเองของลูกค้า และผู้ที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าทั้งหมดของ IKEA คือ IKEA of Sweden ที่เมือง Älmhult ประเทศสวีเดน

การกระจายสินค้าและการจัดซื้อ


IKEA Group มีศูนย์กระจายสินค้าประมาณ 31 แห่ง ใน 16 ประเทศ ทำหน้าที่จัดส่งสินค้าให้กับ IKEA สาขาต่างๆ และมีสำนักงานธุรกิจประมาณ 45 แห่ง ใน 31 ประเทศ ซึ่งศูนย์เหล่านี้มีบทบาทในการสร้างสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเรา ที่มีจำนวนมากถึง 1,350 ราย ใน 50 ประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรม


Swedwood Group คือกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ รวมถึงชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบ Swedwood มีโรงงานผลิตอยู่ใน 11ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป ทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่ forestry โรงเลื่อย การทำแผ่นกระดาน จนถึงการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ให้ความสำคัญกับการใช้ต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Swedwood

สโตร์ของ IKEA


ที่ IKEA จะมีการจัดแสดงสินค้าให้มีลักษณะเหมือนการจัดห้องๆหนึ่ง โดยแสดงให้เห็นวิธีจัดวางและการเลือกสินค้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ที่ผ่านไปมา และเพื่อให้สินค้ามีราคาถูก IKEA จะซื้อวัตถุดิบและเลือกวิธีขนส่งสินค้าจำนวนมากๆ เลือกที่ตั้งร้านในทำเลที่ไม่แพง ให้ลูกค้าบริการตัวเองและประกอบชิ้นส่วนสินค้าด้วยตัวเอง

ผู้ชำนาญการและฝ่ายสนับสนุน


เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ IKEA Group ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเฉพาะจาก IKEA IT ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบไอทีของหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดให้สามารถใช้การ ได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วน IKEA Food Services คืออีกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้ออาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าให้กับห้องอาหาร IKEA ร้านอาหาร และ ตลาดอาหารสวีเดน อีกหน่วยงานสำคัญคือ IKEA Indirect Materials & Services ยังมีหน้าที่จัดหาสินค้าและให้บริการด้านอาหารให้กับผู้ร่วมงานของ IKEA โดยเฉพาะ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน เหล่านี้เป็นเพียงหน่วยงานบางส่วนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินการของ IKEA