แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก เรื่องการติดตั้งโคมไฟผนังรุ่นสมีลล่า

แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก เรื่องการติดตั้งโคมไฟผนังรุ่นสมีลล่า


อิเกียขอความกรุณาลูกค้าที่ซื้อโคมไฟผนังรุ่นสมีลล่า หรือโคมไฟผนังรุ่นอื่นๆ ที่มีสายไฟ ให้ตรวจสอบทันทีว่าโคมไฟและสายไฟที่ติดตั้งใกล้เตียงเด็กอ่อนหรือบริเวณที่เด็กเล่น อยู่สูงพ้นมือเด็กและยึดสายไฟติดผนังเรียบร้อยแล้วหรือไม่

หากสายไฟอยู่ใกล้เตียงเด็กอ่อนหรือบริเวณที่เด็กเล่นมากจนเกินไป เด็กและทารกอาจเล่นสายไฟด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากสายไฟรัดหรือพันคอได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งโคมไฟและสายไฟให้ห่างจากเตียงเด็กอ่อน หรือบริเวณที่เด็กเล่นเป็นระยะอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต

อิเกียขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบว่า สินค้าที่มีสายหรือเชือก เช่น ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสายไฟและเชือกพันรัดคอได้ จึงควรเก็บสายไฟหรือเชือกที่อาจเป็นอันตรายให้พ้นจากมือเด็กเสมอ

อิเกียขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้