KRITTER-SNIGLAR

อิเกีย (IKEA) แจ้งลูกค้าที่มีเตียงเด็กโตรุ่น KRITTER/คริทเทร์ และ SNIGLAR/สนิกลาร์


อิเกียขอความกรุณาลูกค้าที่ซื้อโครงเตียงเด็กโตรุ่น KRITTER/คริทเทร์ หรือ SNIGLAR/สนิกลาร์ ให้ตรวจสอบฉลากระบุวันผลิต ที่ติดอยู่บริเวณหัวเตียงหรือใต้เตียงทันที

อิเกียได้รับรายงานจำนวน 7 ฉบับ เกี่ยวกับเหตุราวค้ำหัก (เหล็กที่ใช้ยึดราวกันตกกับโครงเตียง) ทำให้เกิดส่วนแหลมคมซึ่งอาจบาดผิวหนังเป็นแผลฉีกขาดได้ ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด

สินค้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โครงเตียงเด็กโตรุ่น KRITTER/คริทเทร์ ที่ประทับตราวันผลิตตั้งแต่ 1114-1322 และโครงเตียงเด็กโตรุ่น SNIGLAR/สนิกลาร์ ที่ประทับตราวันผลิตตั้งแต่ 1114-1318 (11 หมายถึง ปี 2011 และ 14 หมายถึงสัปดาห์ที่ 14 ของปีนั้น)

อิเกียขอความกรุณาลูกค้าที่ซื้อเตียงเด็กรุ่นดังกล่าว ให้ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 708 7999 (ต่อ 4004) โดยเร็วที่สุด เพื่อรับอุปกรณ์ซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อิเกียขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้