Skip to main content

การยืมสินค้า

product loans

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจการตกแต่งบ้านสไตล์ IKEA รายละเอียดด้านล่างเป็นภาพรวมของขั้นตอนและเงื่อนไขในการยืมสินค้าและการใช้ภาพจาก IKEA

เนื่องจากมีคำขอจากสื่อต่างๆจำนวนมาก เราขออภัยหากระยะเวลาในการตอบรับอาจล่าช้าไปบ้าง IKEA ไม่สามารถรับรองผลการขอยืมสินค้าหรือรูปภาพทั้งหมด และ IKEA มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ยืมสินค้า และ/หรือการอนุญาตให้ใช้ภาพสินค้าของ IKEA หากผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอยืมและการขอใช้ภาพสินค้า


 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันทำการ

 2. IKEA ไม่รับพิจารณาการขอยืมสินค้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากทุกชนิด ซึ่งรวมถึง การยืมสินค้าเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งฉากหรือสิ่งของอื่น ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวสินค้าของ IKEA เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การยืมหมอนอิงเพื่อให้นางแบบพิงประกอบ หรือการยืมเครื่องครัว และอุปกรณ์ทานอาหารต่างๆ เพื่อใช้ถ่ายรายการ หรือประกอบตำราอาหาร สิ่งเหล่านี้เราจัดว่าเป็นการยืมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ถึงแม้ว่าจะมีการให้เครดิตกับสโตร์ IKEA ก็ตาม การยืมสินค้าจะต้องยืมเพื่อใช้ถ่ายภาพและใช้สินค้าเพื่อเป็นอุปกรณ์หลักเท่านั้น

 3. เมื่อนำสินค้าทุกชนิดของ IKEA ไปใช้ ต้องใส่เครดิตให้กับแบรนด์ IKEA ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:
  • ระบุชื่อสินค้า และราคาสินค้าในทุกกรณี เช่น KLIPPAN โซฟาสองที่นั่ง 7,090 บาท
   ผ้าหุ้มถอดได้ ผ้าคอตตอน 100 % ขนาดกว้างxลึกxสูง 180x88x66 ซม. สีขาวกรอนโอน
  • ชื่อสินค้าสะกดด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น KLIPPAN
  • คำว่า IKEA สะกดด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

 4. อาจไม่อนุญาตให้ใช้สินค้าตามเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ เช่น สินค้าต้อนรับฤดูร้อน เทศกาลคริสต์มาส หรือเทศกาลตรุษจีน ซึ่งได้ผ่านพ้นช่วงการขายไปแล้ว มาใช้เป็นสินค้าหลัก ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนการให้ยืม

 5. อาจมีการระงับการยืมสินค้าไว้ชั่วคราว ระหว่างช่วงของการลดราคา และการจัดกิจกรรมภายในสโตร์

 6. กรุณานัดหมายการคืนสินค้าล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน หากไม่ทำการนัดหมาย ทางเราอาจไม่สามารถดำเนินการรับสินค้าคืนได้ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาจไม่ได้ประจำอยู่ที่ออฟฟิศ

 7. ต้องนำสินค้ามาคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ยืม โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ดี และจัดเก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

 8. ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมและบริษัทที่นำสินค้าไปเผยแพร่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเต็มจำนวน

เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของ IKEA กรุณาส่ง Media Request Form ไปที่อีเมล


marketing.th@ikano.asia โดยตั้งชื่ออีเมลว่า “Product Loan/Image Request_ชื่อสื่อ/สิ่งพิมพ์ของท่าน

ดาวน์โหลด Request Form

กรุณาส่งสำเนาของสิ่งพิมพ์ที่ลงเกี่ยวกับสินค้าของ IKEA ไปยัง


แผนกการตลาด บ. อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 2, 38 หมู่ 6 ถ.บางนาตราด กม.8,
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

รายละเอียดการเก็บและคืนสินค้า


สถานที่ยืม และคืนสินค้า:
แผนกการตลาด IKEA
ชั้น 2, 38 หมู่ 6 ถ. บางนาตราด กม. 8
ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

เวลาการส่งคืนสินค้า : 10.00 – 16.00 น. เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น