ผู้คนและชุมชน

เราให้ความสำคัญกับผู้คน

Woman and childen in India
เราอยากมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนที่อิเกียเข้าไปดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่พนักงาน ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงเด็กๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แขดแคลนที่สุดในโลก โดยมุ่งส่งเสริมความเสมอภาค ความแตกต่างหลากหลาย และเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนที่เราดำเนินงาน
มูลนิธิอิเกีย
ส่งเสริมโอกาสที่ดีกว่าให้แก่เด็กๆ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใด เด็กๆ ทุกคนก็ควรมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าบ้าน มีวัยเด็กและการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนรายได้ในครอบครัวที่เพียงพอและยั่งยืน มูลนิธิอิเกียให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อตั้งโดยองค์กรระดับโลกต่างๆ เช่น องค์การ UNICEF และ Clinton Foundation เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่ยากไร้ที่สุดในโลก เพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ เราคาดการณ์ว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคนได้ภายในปี 2015
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
เด็กสองคนในค่ายผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงินหลายสิบล้านยูโรผ่านกองทุนต่างๆ ที่แบ่งสรรผลกำไรมาจากการดำเนินธุรกิจของอิเกีย
3 กลยุทธ์ช่วยเหลือเด็กๆ ของมูลนิธิอิเกีย
กลยุทธ์ช่วยเหลือเด็กๆ ของมูลนิธิอิเกีย
เด็กผู้หญิงในโรงเรียน
การส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
การสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย และการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก คือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสของเด็กๆ มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาของสตรี เพื่อมอบโอกาสที่ดีกว่าให้แก่พวกเขาและครอบครัว
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
เด็กชายในค่ายผู้ลี้ภัย
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กๆ ผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคม มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนกว่า 76 ล้านยูโร ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อจัดหาที่พักอาศัย ความช่วยเหลือ และการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยในเอธิโอเปีย ซูดาน และบังกลาเทศอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาบ้านที่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย
เด็กเล็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะขาดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
อิเกียทำงานร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และองค์การ UNICEF มานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราได้บริจาคเงินกว่า 80 ล้านยูโร เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอินเดียและปากีสถาน ปัจจุบัน โครงการของเราได้ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 12 ล้านคน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และปกป้องพวกเขาจากการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ เรากำลังเดินหน้าเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆ อีกหลายล้านต่อไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ผู้คนและชุมชน: มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม | ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | สิทธิมนุษยชน
ซัพพลายเออร์ของอิเกีย
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกดีกับสินค้าที่เราจำหน่าย เราจึงใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์เสมอมา ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 600,000 คน ที่ทำงานให้บริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้าส่งให้อิเกียทั่วโลก ซึ่งเราปรารถนาให้ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิเกียจึงกำหนดมาตรฐาน IWAY เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมให้แก่ซัพพลายเออร์ โดยซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องเผยแพร่ IWAY ให้แก่ซัพพลายเออร์รายย่อยของตนรับทราบ โดยหากไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อิเกียจะดำเนินการยกเลิกการผลิตสินค้า
No Youtube Player
เราไปตรวจเยี่ยมโรงงานของซัพพลายเออร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY โดยจัดการตรวจสอบประมาณ 1,000 ครั้ง/ปี
มาตรฐาน IWAY คืออะไร
ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมและมาตรฐาน IWAY สำคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจของอิเกีย เพราะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เราส่งผู้ตรวจการอิเกียประมาณ 80 คน และผู้ตรวจการจากภายนอกอีกจำนวนหนึ่งออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY ของซัพพลายเออร์เป็นประจำ ทั้งแบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและแบบไม่แจ้งเตือน
มาตรฐาน IWAY แปะอยู่บนผนังโรงงานของซัพพลายเออร์
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน IWAY ได้แก่
- ห้ามใช้แรงงานเด็ก
- ห้ามใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานผูกพัน
- ห้ามเลือกปฏิบัติ
- ต้องให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน
- ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย และจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ ดิน น้ำ รวมทั้งลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานด้วย
การจัดอบรมโครงการ Better Cotton ให้แก่ผู้คนในชุมชน
การทำงานร่วมกับ WWF เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ฝ้าย
อิเกียและ WWF ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการทำไร่ฝ้าย ส่งผลให้ชาวไร่กว่า 125,000 คน ในอินเดีย ปากีสถาน จีน และตุรกี เริ่มปลูกฝ้ายอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้วิธีแบบธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ชาวไร่ขนาดเล็กจึงสามารถลดต้นทุนลง โดยรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ดังเดิม และสามารถนำเงินไปลงทุนทำระบบชลประทานแบบน้ำหยด หรือมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ได้มากขึ้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของอิเกียและ WWF
สิทธิมนุษยชน
เพราะทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
วิสัยทัศน์ในการ "สรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน" หมายรวมถึงพนักงาน ลูกค้า พนักงานของซัพพลายเออร์ และชุมชนที่เราอยู่
เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมานานหลายปี และในปี 2011 องค์การสหประชาชาติได้จัดทำ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงคำจำกัดความและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยอิเกียได้เผยแพร่หลักการนี้ไปทั่วทั้ง value chain นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังเป็นสิ่งที่เราระบุไว้ในมาตรฐาน IWAY ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ซัพพลายเออร์อิเกียต้องปฏิบัติตาม
ทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งสำคัญสำหรับเราไม่ใช่แค่สินค้า แต่เป็นผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์
เด็กผู้หญิงชาวอินเดียในโรงเรียน
เด็กๆ คือคนสำคัญที่เราต้องปกป้องดูแล
เราทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
คำมั่นสัญญาของอิเกียที่มีต่อเด็กๆ
เราพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และสโตร์ผ่านมุมมองของเด็กๆ โดยคำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ และการทำให้สโตร์อิเกียเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นสนุกได้เหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ
เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การข่มเหงทารุณ และการถูกทอดทิ้ง นั่นคือเหตุผลที่การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องที่อิเกียไม่อาจยอมรับได้ และทำให้เราต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมเกี่ยวกับแรงงานเด็กในปี 2000 โดยจัดทำขึ้นร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และได้รับคำแนะนำจาก International Labor Organization (ILO) และองค์การ UNICEF
เพื่อขจัดปัญหาในระยะยาว
การป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กคือความท้าทายอันใหญ่หลวง ซึ่งเราจะรับมือปัญหาดังกล่าวได้ก็ด้วยการตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการแบบองค์รวม นั่นคือเหตุผลที่มูลนิธิอิเกียสนับสนุนโครงการพิทักษ์สิทธิเด็กของ UNICEF และ Save the Children เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในหมู่บ้านกว่า 25,000 หมู่บ้านในรัฐต่างๆ ของอินเดียและปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 15 ล้านคนภายในปี 2017 ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ที่มีความหมาย
ก๊อกประหยัดน้ำและเตาไฟฟ้าประหยัดพลังงานช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างไร ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก๊อกประหยัดน่ำของอิเกียช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 50%
การติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่า
อิเกียจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวสู่ความมีอิสระด้านพลังงาน ดูเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร